Nordhavn

Nordhavn metrostation åbner i starten af 2020 sammen med Orientkaj metrostation. Metroen til Nordhavn er en afgrening til Cityringen.

Metrostationen Nordhavn bliver i en varm og dyb rød farve, der signalerer trafik, transport og transit. Den røde farve går igen på de metrostationer, hvor der er mulighed for at skifte til S-tog. Det gælder Nordhavn, Østerport, Nørrebro og København H. Den dybe røde farve er derfor en hilsen til S-togene og DSB.

 

M4 Nordhavn åbner d. 28. marts - læs mere

Vidste du, at:

  • Vi bygger to metrostationer i Nordhavn. Den underjordiske station Nordhavn og højbanestationen Orientkaj. Højbanen kan senere forlænges til Ydre Nordhavn.

  • Nordhavn og Orientkaj metrostationer får tilsammen cirka 9.000 daglige påstigere i 2025.

  • Du kan komme fra Nordhavn til Rådhuspladsen på 8 minutter.

Nordhavn station

Metrostationen Nordhavn åbner sammen med Orientkaj i starten af 2020.

Nordhavn station er placeret på den kommende Nordhavns Plads i det nye Århusgadekvarter. Stationen ligger ud mod Århusgade ved Kalkbrænderihavnsgade.

Metrostationen bliver forbundet med Nordhavn S-togsstation med en gangtunnel under Kalkbrænderihavnsgade, så det bliver nemt at skifte mellem metro og S-tog. Det er planen, at S-togsperronen på et tidspunkt skal rykkes lidt længere mod nord, så gåafstanden bliver kortere mellem S-tog og metro.

Støjregler og støjmålinger

Hvor meget må byggeriet støje?