Metroselskabet sætter barren højt i arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility)

For Metroselskabet er CSR en naturlig del af selskabets kerneforretning, både i forhold til drift og anlæg af metro.

Metroselskabet er et offentligt ejet selskab med et public-service-formål. Kerneproduktet er etablering og drift af elektrificeret kollektiv transport, og derfor falder mange af selskabets aktiviteter inden for områder, der traditionelt betegnes som CSR.

Derfor har Metroselskabets udarbejdet en CSR-definition, der gør det muligt at identificere de områder, hvor selskabet gør en ekstra indsats udover det, som er selvskrevet pga. kerneproduktets karakter, og som ikke er omfattet af lovmæssige regelsæt, som for eksempel miljølovgivning, støjbekendtgørelse m.m.

Metroselskabets fire fokuspunkter som forudsætning for et ambitiøst CSR-arbejde (se figur til højre)
- Tiltag, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre selskabets forretning
- Tiltag, der øger den positive impact af selskabets aktiviteter
- Tiltag, der mindsker den negative impact af selskabets aktiviteter
- Tiltag, der går ud over, hvad der er krævet i lovgivning eller lign. bindende regelsæt

Metroselskabets forventning er, at denne definition af CSR vil kunne understøtte et fokuseret og ambitiøst CSR-arbejde.


 

CSR model
FN logo


FN Global Compact

For at styrke og sætte ramme for selskabets CSR-indsatser sendte Metroselskabet juni 2016 en ansøgning til FN, med støtte til FN’s Global Compacts 10 principper, og juli 2016 blev selskabet optaget i FN’s Global Compacts frivillige CSR-initiativ.

Siden tilslutningen til FN’s Global Compact har selskabet arbejdet med at implementere principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Med tilslutningen forpligter vi os til at leve op til FN’s ti principper for samfundsansvar. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og de er nu fundamentet for selskabets arbejde med CSR.

Da Metroselskabet er afhængigt af leverandører til drift, vedligeholdelse og anlæg af metroen i hovedstaden, er leverandørhåndtering en vigtig del af arbejdet med CSR. Metroselskabet har derfor udarbejdet et adfærdskodeks for leverandører, der skal sikre gennemførelse af FN Global Compact initiativerne i praksis.

FN’s implementering af principperne i Global Compact sker gennem FN’s verdensmål. Metroselskabet valgte derfor i 2016 at basere sit arbejde med CSR på de 17 verdensmål som vores metode til at leve op til FN’s Global Compact 10 principper.

Få overblikket over Metroselskabets arbejde med CSR siden optagelsen i FN’s Global Compact

CSR-rapporter fra de forgående år:
- CSR-rapport 2021
- CSR-rapport 2020
- CSR-rapport 2019
- CSR-rapport 2018
- CSR-rapport 2017
- CSR-rapport 2016

Læs Metroselskabets
bæredygtighedsrapport for 2022

Bæredygtighedsrapport 2022
metro

Læs om Metroselskabets indsats i forbindelse med løn- og arbejdsvilkår og lærlinge på Metrobyggeriet

Arbejdsvilkår på Metrobyggeriet