Respekt for byen
Metroselskabet er et interessentskab med en bestyrelse bestående af medlemmer, der udpeges for en periode på fire år. Den daglige ledelse af selskabet forestås af selskabets direktion, supporteret af en direktørgruppe. Metroselskabet arbejder systematisk med god selskabsledelse og følger en række anbefalinger, som er udviklet af Komitéen for god selskabsledelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Metroselskabet bygger og driver moderne kollektiv infrastruktur i bynære områder med respekt for naboer, miljø og byen. Det er en vigtig samfundsmæssig opgave, som vi ønsker at løse på en ansvarlig måde. Det betyder, at vi tager et socialt, etisk og miljømæssigt ansvar for vores medarbejdere, samarbejdspartnere, interessenter og omverden i øvrigt.