Metroens stationer er præget af enkelthed og stramhed i linjerne

En del af byen
Metroens stationer er brugervenlige og lette at komme til og fra. De falder naturligt ind i omgivelserne og signalerer tydeligt "metro". Her kan du læse om konceptet bag hovedstadens metrostationer.

Højbanestationer
13 af metroens 39 stationer er placeret over jorden. De består af en glas- og stålkonstruktion, der ligger mellem de to sporkonstruktioner. Stationerne er udformet som en let, næsten svævende konstruktion, der ikke dominerer landskabet. Der er spor på begge sider af perronen og automatiske perrondøre, der forhindrer adgang til skinnerne.

 

Stationsrummene oplyses af dagslys


Metroens underjordiske stationer

Hele 26 af metroens stationer ligger under jorden og syner fra gadeniveau ikke af meget. Området omkring nedgangen opleves mest som en åben plads i byrummet. Dog er de karakteristiske glaspyramider synlige, ligesom en fire meter høj elevator i glas og stål kan ses. Ved en række af de underjordiske stationer er der også opført høje standere med et lysende metro-logo, der viser vej til metroen.

Naturligt lys i stationerne
Gennem glaspyramiderne, der kan ses på stationspladsen, ledes dagslyset ned i det underjordiske stationsrum. Dagslyset forstærkes ved hjælp af reflektorer, og på solskinsdage spreder glaspyramidernes prismer sollyset og sender lysstråler ned i stationsrummet. Er der ikke nok sollys, suppleres der med kunstlys.

Stationsrummet er udformet med tanke på et gnidningsfrit passagerflow

Rulletrapper og elevatorer
I forhallen findes der fire rulletrapper, to op fra perronen og to ned til perronen. Rulletrapperne er placeret centralt på perronerne, så der sikres det bedst mulige passagerflow, hvor passagerer nemt og hurtigt kan fordele sig på perronerne.

Fra forhallen er der også adgang til elevatoren, der er forbeholdt gangbesværede eller passagerer med barnevogne eller cykler.

Glasdøre på perron
En glasvæg afskærmer perronen fra sporene på tunnelstationerne, så der ikke er adgang til skinnerne. Når toget holder ved perronen, åbner døre i væggen samtidig med dørene i toget. Derfor er der ingen risiko for at falde ud på skinnerne.

Cykelkælder
På en lang række af de underjordiske metrostationer er der mulighed for at parkere cyklen i tørvejr. På M1+M2 er der cykelkælder på  metrostationer Nørreport, Kongens Nytorv, Christianshavn, Amagerbro, Lergravsparken og Forum. Herfra er der også adgang til stationens forhal.

Stationspladserne er enkle og funktionelle

Trappenedgange
Fra gadeniveau fører to trapper ned til stationsrummet. Trapperne er indvendigt beklædt med grå granit på både trin og vægge. Visse underjordiske stationer har en rund trappenedgang.

Metroinformationssøjle
Ved trappenedgangen til de underjordiske stationerpå M1 og M2  står en fem meter høj metrosøjle. Søjlen er synlig på lang afstand og signalerer, at der er en metrostation her. På søjlens elektroniske display kan du læse driftsinformation og få overblik over stationerne på de to metrolinjer.

Ventilationshuse
Ventilation af de underjordiske stationer foregår via et 3,7 meter højt ventilationshus udført i glas og stål. Ligesom glaspyramiderne kan ventilationshuset også ses på stationspladsen.

Røgfri flugtvej
Glaspyramiderne, som leder lys ned i stationsrummet, tjener også en anden funktion. Pyramiderne kan hæves 60 centimeter, hvilket i tilfælde af brand vil sikre røgfrie flugtveje under jorden.

Arkitekturen på Cityringen og Nordhavn

Stationerne er inspireret af lokalområdet

Arkitekturen på fremtidens metrostationer

Se visionerne for fremtidens bæredygtige metrostationer