Hvorfor metro til Ydre Nordhavn?

I marts 2020 åbnede metroen til Nordhavn og Orientkaj med nye, hurtige forbindelser mellem Nordhavn og andre dele af byen. Nordhavn er Københavns Kommunes største nuværende byudviklingsområde, og når Nordhavn er fuldt udviklet, forventes 35.000 mennesker at bo i Nordhavn og 28.000 at arbejde der. Derfor skal M4 til Ydre Nordhavn være med til at sikre effektiv kollektiv transport til en bydel i rivende udvikling.

Metroselskabet har undersøgt to mulige linjeføringer; Blå linje med to stationer og rød linje med tre stationer. Forslagene er beskrevet i denne resumérapport - eller i den tekniske udredningsrapport.   

Politikerne på Københavns Rådhus har i september 2023 besluttet at arbejde videre med den Blå linje, som derfor nu skal undersøges nærmere i en miljøkonsekvensvurdering.

Metrotog ved Orientkaj
Illustration af en træstation

En mere klimavenlig metro

Med beslutningen om forlængelsen af M4 til Ydre Nordhavn, får du mere metro. Men du får også en metro med en lavere klimabelastning.

I arbejdet med M4 til Ydre Nordhavn har vi et meget stort fokus på at designe en metro, hvor vi reducerer CO2-aftrykket. For det samlede projekt er målet at reducere klimaaftrykket med 50 pct. i forhold til den eksisterende linje i Nordhavn. Og for at nå det mål har vi haft et delmål om, at der skulle hentes de første 30 pct. alene ved at optimere designet i udredningsfasen. På både rød og blå linje er målet nået. I den næste fase er målsætningen at finde yderligere CO2-reduktion.

Det kan betyde anvendelse af nye materialer og metoder i metrobyggeriet – mere træ i konstruktionerne og på stationerne, slankere betonkonstruktioner og andre tiltag. Dem kan du læse mere om i resuméet af udredningsrapporten om forlængelse af M4 til Ydre Nordhavn - eller i den tekniske udredningsrapport

Mere metro bidrager desuden til, at flere tager den kollektive transport. Det er ét af målene i Københavns Kommunes 2025 Klimaplan, som også har målet om at gøre København til verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Linjeføring

Den valgte linjeføring er en forlængelse af M4 fra Orientkaj Station til to nye stationer: v/Levantkaj og v/Nordhavn C. Begge stationer er højbanestationer.

Med denne linjeføring får passagererne på de to nye stationer direkte adgang til de indre bydele og trafikknudepunkter med en rejsetid på ca. 7 min. fra endestationen v/Nordhavn C til Østerport – og ca. 14 min til København H. Med et skift på Kongens Nytorv kan du nå lufthavnen på ca. 27 min.

Metrolinjen sikrer, at ca. 80 pct. af byområdet i Ydre Nordhavn højst har 600 meter til nærmeste metrostation.

Kort med den blå linjeføring
Billede fra Orientkaj

Den videre proces

I september 2023 besluttede politikerne i København, at Metroselskabet skal arbejde videre med en linjeføring med to stationer i Ydre Nordhavn.

Næste skridt er nu at lave en miljøkonsekvensvurdering af den valgte linjeføring, og på baggrund af dén kan der træffes endelig, politisk beslutning om etablering af metrolinjen.

Derefter kan projektet komme i udbud, og anlæggelsen af metroen kan starte. Målet er at kunne invitere passagererne indenfor i M4 til Ydre Nordhavn i 2030.

Læs mere i resumérapporten fra august 2023 - eller i den tekniske udredningsrapport