Coronavirus har medført et fald i passagertal, men driftstabiliteten og kundetilfredsheden er fortsat høj

Metroen i tal

I 2020 skulle være det første hele år med M3 Cityringen i drift, og derfor var det forventet, at antallet  af rejser med metroen ville stige kraftigt. Sådan skulle det ikke gå, da coronapandemien lukkede samfundet ned og begrænsede rejsebehovet. Alligevel valgte 63,7 millioner passagerer at benytte metroen i 2020, hvor M4 Nordhavn også blev indviet.

Metroens driftsstabilitet lå igen meget højt i 2020, hvor 99,5 procent af afgangene forløb rettidigt på M1/M2 mens tallet var 98,6 procent for M3.

 

Siden 2002 har metroen, med undtagelse af 2012 og 2020, oplevet en konstant stigning i passagertallet.

73,4 mio. passagerer rejste med metroen i 2021

Passagertal

I 2021 blev det til 73, 4 mio. passagerer, hvilket er en stigning på 10,1 mio. passagerer sammenlignet med 2020. Igen i 2021 har COVID-19 haft en betydelig effekt på den offentlige transport, men færre restriktioner har medvirket til en stigning i antallet af passagerer i forhold til 2020. I starten af 2022 nåede Metroen 1. milliard passagerer.

Find passagertal

Hvor tilfredse er passagererne med metroen? Er toget rent? Og er servicen i orden?

Kundetilfredshedsmålinger i metroen

Metroen får løbende gennemført uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en eksternt analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med at holde kundetilfredsheden høj i metroen.

Se tallene og læs mere om undersøgelsesmetoden.

Kundetilfredshed