Coronavirus har også i 2021 påvirket antallet af passagerer i Metroen, men driftsstabiliteten og kundetilfredsheden er fortsat høj

Metroen i tal

I 2021 var Metroen også påvirket af COVID-19, men en gradvis genåbning af samfundet samt færre restriktioner førte til en stigning i antallet af passagerer på 10,1 mio. ift. 2020.

Ydermere var 2021 det første hele år med drift på M4 Nordhavn.

Metroens driftsstabilitet lå igen meget højt i 2021, hvor 99,5 procent af afgangene forløb rettidigt på M1/M2 mens tallet var 99,1 procent for M3/M4.

 

Siden 2002 har metroen, med undtagelse af 2012 og 2020, oplevet en konstant stigning i passagertallet.

73,4 mio. passagerer rejste med metroen i 2021

Passagertal

I 2021 blev det til 73, 4 mio. passagerer, hvilket er en stigning på 10,1 mio. passagerer sammenlignet med 2020. Igen i 2021 har COVID-19 haft en betydelig effekt på den offentlige transport, men færre restriktioner har medvirket til en stigning i antallet af passagerer i forhold til 2020. I starten af 2022 nåede Metroen 1. milliard passagerer.

Find passagertal

Hvor tilfredse er passagererne med metroen? Er toget rent? Og er servicen i orden?

Kundetilfredshedsmålinger i metroen

Metroen får løbende gennemført uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en eksternt analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med at holde kundetilfredsheden høj i metroen.

Se tallene og læs mere om undersøgelsesmetoden.

Kundetilfredshed