Coronavirus har medført et fald i passagertal, men driftstabiliteten og kundetilfredsheden er fortsat høj

Metroen i tal

I 2020 skulle være det første hele år med M3 Cityringen i drift, og derfor var det forventet, at antallet  af rejser med metroen ville stige kraftigt. Sådan skulle det ikke gå, da coronapandemien lukkede samfundet ned og begrænsede rejsebehovet. Alligevel valgte 63,7 millioner passagerer at benytte metroen i 2020, hvor M4 Nordhavn også blev indviet.

Metroens driftsstabilitet lå igen meget højt i 2020, hvor 99,5 procent af afgangene forløb rettidigt på M1/M2 mens tallet var 98,6 procent for M3.

 

Siden 2002 har metroen, med undtagelse af 2012 og 2020, oplevet en konstant stigning i passagertallet.

63,7 mio. passagerer rejste med metroen i 2020

Passagertal

I 2020 oplevede metroen et passagerfald på 15,2 mio. passagerer, sammenlignet med 2019. Grunden til faldet ikke var større, var at M3 Cityringen kun havde åbent 3 måneder i 2019. År 2020 var præget af COVID-19, hvor offentlig transport har været påvirket siden marts måned. D. 28 marts 2020 åbnede M4 Nordhavn.

Find passagertal

Hvor tilfredse er passagererne med metroen? Er toget rent? Og er servicen i orden?

Kundetilfredshedsmålinger i metroen

Metroen får løbende gennemført uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en eksternt analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med at holde kundetilfredsheden høj i metroen.

Se tallene og læs mere om undersøgelsesmetoden.

Kundetilfredshed