Året 2023 var det første fulde år uden restriktioner mod COVID-19. Det har været positivt for passagertallet i metroen Driftsstabiliteten og kundetilfredsheden har fortsat været høj i løbet af året.

Metroen i tal

I 2023 havde Metroen en stigning i passagertallet sammenlignet med året før, hvilket ikke var en overraskelse eftersom dette år var det første år uden restriktioner mod COVID-19.

Metroens driftsstabilitet lå igen meget højt i 2023, hvor 99,3 procent af afgangene forløb rettidigt.

Unge i metroen
Ældre par i toget

Siden 2002 har metroen, med undtagelse af 2012 og 2020, oplevet en konstant stigning i passagertallet.

119,7 mio. passagerer rejste med metroen i 2023

Passagertal

I 2023 blev det til 119,7 mio. passagerer, hvilket er en stigning på 11,8 mio. passagerer sammenlignet med 2022. Dermed er den hidtidige passagertalsrekord fra 2022 blevet overgået med knap 12 mio.

2023 er det første fulde år siden udbruddet af COVID-19 uden restriktioner. Dette har medvirket til en stigning i antallet af passagerer i forhold til 2022, hvor COVID-19 restriktioner varede til d. 1. februar. 

Find flere passagertal
Erhvervskvinde læser avis i toget

Hvor tilfredse er passagererne med metroen? Er toget rent? Og er servicen i orden?

Kundetilfredshedsmålinger i metroen

Metroen får løbende gennemført uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en eksternt analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med at holde kundetilfredsheden høj i metroen.

Se tallene og læs mere om undersøgelsesmetoden.

Kundetilfredshed