Få -20% på rejser uden for myldretiden

Metroen er en del af DOT

Din Offentlige Transport er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet, som giver dig bedre sammenhæng og service på din rejse. 

Læs mere om DOT

Ændringer i driften ﹣nogle gange kører Metroen ikke efter de sædvanlige intervaller

Se planlagte driftsændringer
Metrotog på Flintholm station

Sådan kører metroen netop nu

Opstår der pludselige driftsproblemer fx hvis et tog går i stykker, påvirker det driften på hele linjen. Du kan få information om driftsforstyrrelser og varighed ved at se trafikinformationsboksen på forsiden.

Støjende arbejde

Vi gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med. 
Vi bestræber os på, at der er færrest mulige støjgener for vores naboer, når vi arbejder på skinner og stationer. Men støj kan desværre forekomme.

Se planen for støjende arbejde

Metrobusser

I forbindelse med fx sporarbejde kan der indsættes metrobusser.

Se hvor metrobusserne kører fra