Metroselskabet står for anlæg og drift af Københavns Metro.


Metroselskabet udbyder anlægs- og driftsopgaver i overensstemmelse med EU’s regler for forsyningsvirksomheder. Der udbydes i de fleste tilfælde som udbud med forhandling for at opnå bedste tilbud som en kombination af lav pris og høj kvalitet.
Entrepriseaftaler udarbejdes i henhold til dansk kontraktgrundlag, og de bliver hovedsageligt udformet på engelsk i respekt for samarbejdet med internationale tilbudsgivere og kontraktparter.

Markedsdialog om fremtidens metro

Metroselskabet ønsker i mulige fremtidige projekter bl.a. at sætte et ekstra fokus på at designe en metro, hvor klimapåvirkningen fra anlæg og drift nedbringes, hvor der er fokus på at udvikle den kollektive trafik til passagernes fremtidige behov og hvor nye måder at bygge på ikke skaber dårligt arbejdsmiljø.

Hvis vi skal nå disse mål, skal vi lære fra andre. Derfor inviterer vi i de kommende måneder en række firmaer, der har viden og erfaring på højt niveau, til en åben dialog om, hvilke muligheder der er på markedet i dag og i de kommende 5-10 år. Der vil blive udsendt invitationer til et bredt udsnit af markedet.

Har du interesse for eller spørgsmål vedrørende markedsdialogen, er du velkommen til at kontakte Metroselskabtes Plan og Udviklingsafdeling via innovation@m.dk