Metroens driftstabilitet

Metro til tiden

Rettidigheden for afgangene på hele metroen opgøres hver dag. Rettidigheden for afgangene lå på 99,3 procent i 2023. For myldretiden lå driftsstabiliteten på 99 procent i 2023.

 

Sådan beregnes metroens driftsstabilitet

I stedet for en egentlig køreplan kører metroen med fast tidsafstand mellem togene. Driftsstabiliteten udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange i forhold til antallet af planlagte afgange. Helt konkret inddeles metrodøgnet i tre-minutters intervaller. For hvert interval sammenlignes antallet af teoretiske afgange (de afgange, der burde være) med antallet af faktiske afgange fra alle stationer.

På den måde kommer vi frem til metroens driftsstabilitet.

Når metroen kører med op til 99,3 procent rettidighed, er det ikke ensbetydende med, at du kan være 99,3 procent sikker på, at toget kommer, som det plejer. Der kan nemlig være planlagte driftsændringer i forbindelse med sporarbejde, hvilket ikke afspejler sig i tallene for driftsstabilitet. Det skyldes, at opgørelsen tager udgangspunkt i, at ændringen er planlagt, og derfor vil det ikke figurere som en driftsforstyrrelse i opgørelsen af driftsstabiliteten.

 

Metrostation
Driftsstabiliteten over tid