Metro til tiden
Igen i 2018 forløb 99,2 procent af metroens afgange rettidigt. Det er tredje år i træk, at denne rekord-stabilitet tangeres.

Metroen har cirka 13.000 afgange hver eneste dag fra 22 stationer. I 2018 nåede driftsstabiliteten endnu engang op på sit højeste niveau i metroens historie med 99,2 procent rettidige afgange. Det er tredje år i træk, at driftsstabiliteten ligger på dette leje.

Driftsstabiliteten opgøres hver dag for hele metroen.


Sådan beregnes metroens driftsstabilitet
I stedet for en egentlig køreplan kører metroen med fast tidsafstand mellem togene.
Driftsstabiliteten udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange i forhold til antallet af planlagte afgange. Helt konkret inddeles metrodøgnet i tre-minutters intervaller.
For hvert interval sammenlignes antallet af teoretiske afgange (de afgange, der burde være) med antallet af faktiske afgange fra alle stationer.

På den måde kommer vi frem til metroens driftsstabilitet.