Metro til tiden
Igen i 2019 forløb 99,2 procent af afgangene på M1/M2 rettidigt. Det er fjerde år i træk, at denne rekord-stabilitet tangeres.

M1/M2 har cirka 13.000 afgange hver eneste dag fra 22 stationer. Med 99,2 procent rettidige afgange nåede linjerne endnu engang op på sit højeste niveau i metroens historie.

M3 blev indviet d. 29. september 2019, og nåede derfor kun at køre få måneder før årsskiftet. Driftsstabiliteten lå som forventet under den velsmurte storebror, men resultatet på 98,4% rettidige afgange var alligevel ret imponerende for en ny linje, hvor der må forventes visse børnesygdomme.

Driftsstabiliteten opgøres hver dag for hele metroen.

Driftsstabiliteten måned for måned

Hver måned opgøres tallene for driftsstabiliteten på henholdsvis M1/M2 og M3/M4. Grunden til, at den er delt op er, at der er tale om to separate systemer, der opererer uafhængigt af hinanden.


Sådan beregnes metroens driftsstabilitet
I stedet for en egentlig køreplan kører metroen med fast tidsafstand mellem togene.
Driftsstabiliteten udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange i forhold til antallet af planlagte afgange. Helt konkret inddeles metrodøgnet i tre-minutters intervaller.
For hvert interval sammenlignes antallet af teoretiske afgange (de afgange, der burde være) med antallet af faktiske afgange fra alle stationer.

På den måde kommer vi frem til metroens driftsstabilitet.

Historiske SA tal