Metro til tiden
Rettidigheden for afgangene på M1/M2 slog i 2020 rekorden, der ellers har været tangeret de sidste fire år. Hele 99,5% af afgangene afgik rettidigt.

M1/M2 har cirka 13.000 afgange hver eneste dag fra 22 stationer. Med 99,5 procent rettidige afgange opnåede linjerne dermed sit højeste niveau i metroens historie.

M3 havde sit første hele år i drift. Driftsstabiliteten lå som forventet under den velsmurte storebror, men resultatet på 98,6% rettidige afgange var alligevel tilfredsstillende for en stadig ny linje, hvor der fortsat må forventes visse børnesygdomme. Resultatet er en stigning på 0,2 procent i forhold til første tal fra 2019.

Driftsstabiliteten opgøres hver dag for hele metroen.

Driftsstabiliteten måned for måned

Hver måned opgøres tallene for driftsstabiliteten på henholdsvis M1/M2 og M3/M4. Grunden til, at den er delt op er, at der er tale om to separate systemer, der opererer uafhængigt af hinanden.


Sådan beregnes metroens driftsstabilitet
I stedet for en egentlig køreplan kører metroen med fast tidsafstand mellem togene.
Driftsstabiliteten udregnes ved at se på antallet af faktiske afgange i forhold til antallet af planlagte afgange. Helt konkret inddeles metrodøgnet i tre-minutters intervaller.
For hvert interval sammenlignes antallet af teoretiske afgange (de afgange, der burde være) med antallet af faktiske afgange fra alle stationer.

På den måde kommer vi frem til metroens driftsstabilitet.

Når metroen kører med op til 99,5 procent rettidighed, er det ikke ensbetydende med, at du kan være 99,5 procent sikker på, at toget kommer, som det plejer. I tallene er nemlig ikke medregnet planlagte driftsændringer f.eks. i forbindelse med sporarbejde. Her vil opgørelsen tage udgangspunkt i, at der ingen afgange bør være, og derfor vil det ikke figurere som en driftsforstyrrelse.

I 2020 har vi haft flere planlagte driftsændringer, bl.a. i forbindelse med coronatiltag og særligt i forbindelse med test af først M4 og siden de nye tog til M1/M2. Disse driftsændringer er ikke medregnet i opgørelsen.