Metroens drift og vedligehold varetages af driftsselskabet Metro Service A/S

Det er Metroselskabet, der er ejet af Staten, København og Frederiksberg Kommuner, som har det overordnede ansvar for driften af Metroen, men den daglige drift varetages af en privat aktør. Efter offentligt udbud er det Metro Service A/S, der opererer og vedligeholder Københavns metro.

Kunder i Metroen

Virksomheden Metro Service
Metro Service A/S er en privat virksomhed, der ledes af et Executive Management Team bestående af Managing Director Claudio Cassarino, Maintenance Director Jimmy Jensen, Operations Director Lars Toft Krag, HSQE Director and Betriebsleiter Nicola De Negri, HR & Communications Director Helle Venøe Poulsen og Customer Service Director Karen Rønberg.

Metro Service A/S blev grundlagt i 1998
Metro Service er et joint venture mellem italienske ATM (Azienda Tranporti Milanesi) og Hitachi Rail STS.

Metro Service's arbejdsområder

Metro Service har ansvaret for, at Metroen kører til tiden, ved at yde god service og ved at sikre at togene bliver vedligeholdt og rengjort dagligt.

Det betyder, at Metro Service udover at drive selve togdriften hver dag rengør tog og stationer, reparerer og tjekker togmateriel, sikrer at den korrekte skiltning er på plads i alle tog og på stationer, kontrollerer billetter og yder kundeservice både ude i systemet samt telefonisk og online.

Metro tog
Kontrolrum for Metroen

Job hos Metro Service

Metro Services største gruppe medarbejdere er stewarderne, som du møder på din rejse i tog og på stationer. De har mange opgaver, blandt andet at yde kundeservice, holde opsyn og kontrollere billetter - og i tilfælde af driftsproblemer at dirrigere passagerer og føre defekte tog manuelt til værkstedet.

Metro Service rekrutterer netop nu Metro Stewards til driften af M3 Cityringen samt M1/M2, ligesom der løbende bliver slået andre spændende stillinger op.

Se jobmulighederne hos Metro Service