64,7 mio. passagerer rejste med metroen i 2018

Passagertal

Igen i 2018 kørte et rekordstort antal passagerer med metroen. Hele 64,7 mio. blev det til over hele året, og det er en stigning på omkring 1,2 mio. passagerer i forhold til 2017 og dermed det højeste antal passagerer, metroen har haft, siden åbningen i 2002.

Passagertal per station

Der er stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på de enkelte stationer. Nørreport er den klart mest benyttede station på M1 og M2.

Se grafen i stort format

Passagertallene fra Metroens begyndelse. I 2017 overgik Metroselskabet til et nyt tællesystem. Passagertallet for 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år. Se grafen i stort format

Sådan tælles alle metropassagerer
Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles ved indgangen til metrostationerne. Infrarøde scannere opsat ved trapper og elevatorer kan genkende hoved/skulder-partiet på et menneske og skelne det fra andre objekter. Systemet er ikke præcist nok til at genkende specifikke mennesker, blot at der er tale om et menneske.

Se grafen over passagerudviklingen i stort format