78,8 mio. passagerer rejste med metroen i 2019

Passagertal for M1/M2

Igen i 2019 kørte et rekordstort antal passagerer med M1/M2. Hele 66,6 mio. blev det til gennem året, og det er en stigning på omkring 1,9 mio. passagerer i forhold til 2018 og dermed det højeste antal passagerer, M1/M2 har haft, siden åbningen i 2002. Der var derudover passagerrekord i november 2019, hvor hele 6,4 mio. passagerer rejste med M1/M2.

Passagertal for M3/M4

Se passagertal for M3 og M4 i grafen her.
I 2019 kørte 12,2 mio. passagerer med M3. Der var flest passagerer i november 2019, hvor 4,1 mio. passagerer rejste med M3. M4 blev lanceret d. 28. marts og er derfor stadig i en indkøringsfase.

Passagertal per station på M1/M2

Der er stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på de enkelte stationer. Nørreport er den klart mest benyttede station på M1 og M2, men det forventes, at Kongens Nytorv vil hale ind på Nørreport, nu hvor M3 Cityringen er åbnet. Det vil nemlig aflaste Nørreport samtidig med, at Kongens Nytorv vil opleve stor passagervækst.

Se grafen i stort format

Note: Det samlede passagertal er summen af passagerer i M1/M2 og M3, dvs. at der ikke er taget højde for omstigere mellem M1/M2 og M3.

 I 2017 overgik Metroselskabet til et nyt tællesystem. Passagertallet fra 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år. Se grafen i stort format

Sådan tælles alle metropassagerer
Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles ved indgangen til metrostationerne. Infrarøde scannere opsat ved trapper og elevatorer kan genkende hoved/skulder-partiet på et menneske og skelne det fra andre objekter. Systemet er ikke præcist nok til at genkende specifikke mennesker, blot at der er tale om et menneske.

Se grafen over passagerudviklingen i stort format