63,7 mio. passagerer rejste med metroen i 2020

Passagertal for M1/M2

I 2020 oplevede M1/M2 et markant fald i passagerer. 40,2 mio. passagerer rejste med M1/M2, det er et fald på 26,4 mio. passagerer ift. 2019. M1/M2 havde flest passagerer i januar 2020, hvor 5,7 mio. passagerer rejste med M1/M2. Omvendt var der færrest passagerer i april 2020, hvor kun 1,2 mio. passagerer rejste med M1/M2.

Grafen viser de løbende passagertal for M1/M2 måned for måned sammenholdt med sidste år.

Passagertal for M3/M4

I 2020 havde M3/M4 23,5 mio. passagerer. M3/M4 havde flest passagerer i februar 2020, hvor 3,3 mio. passagerer rejste med M3. Omvendt var der færrest passagerer i april 2020, hvor kun 0,7 mio. rejste med M3/M4. Det lave passagertal i januar skyldes en 2 ugers nedlukning af M3 Cityringen, grundet testkørsel af M4 Nordhavn. M3 Cityringen åbnede d. 29 september 2019, mens M4 Nordhavn åbnede d. 28 marts 2020.

 Grafen viser de løbende passagertal for M3/M4 måned for måned sammenholdt med sidste år.

Passagertal per station på M1/M2

Der er stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på de enkelte stationer. Nørreport er den klart mest benyttede station på M1 og M2. Det forventes at Nørreport vil aflastes som følge af M3 Cityringens åbning, mens Kongens Nytorv vil opleve en passagervækst. Efter forventning var dette tilfældet før COVID-19.

Se grafen i stort format

Passagertal per station på M3/M4

Ligesom M1/M2 er der stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på M3 og M4’s stationer. Kongens Nytorv er klart den mest benyttede station. Bemærk at M3 Cityringen var åbent i 2019’s 3 sidste måneder. Det er måneder der typisk er forbundet med mange passagerer.

Se grafen i stort format

Note: Det samlede passagertal er summen af passagerer i M1/M2 og M3/M4, dvs. at der ikke er taget højde for omstigere mellem M1/M2 og M3/M4. M3 Cityringen åbnede d. 29 september 2019, mens M4 Nordhavn åbnede d. 28 marts 2020.

I 2017 overgik Metroselskabet til et nyt tællesystem. Passagertallet fra 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år. Se grafen i stort format

 

Sådan tælles alle metropassagerer

Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles ved indgangen til metrostationerne. Infrarøde scannere opsat ved trapper og elevatorer kan genkende hoved/skulder-partiet på et menneske og skelne det fra andre objekter. Systemet er ikke præcist nok til at genkende specifikke mennesker, blot at der er tale om et menneske.

Se grafen over passagerudviklingen i stort format