73,4 mio. passagerer rejste med metroen i 2021

Passagertal for M1/M2

I 2021 rejste 43 mio. passagerer med M1/M2, hvilket svarer til en stigning på 2,8 mio. passagerer ift. 2020. M1/M2 havde flest passagerer i november 2021, hvor 5,2 mio. passagerer rejste med M1/M2. Omvendt var der færrest passagerer i januar 2021, hvor kun 1,8 mio. passagerer rejste med M1/M2.

Grafen viser de løbende passagertal for M1/M2 måned for måned sammenholdt med sidste år.

 

 

Årstal
2021
1.800.000
1.900.000
2.400.000
2.700.000
3.400.000
3.600.000
3.400.000
4.200.000
4.900.000
5.100.000
5.200.000
4.400.000
2022
3.700.000
4.400.000
5.300.000
5.100.000
5.300.000
5.500.000
4.400.000
5.400.000
5.600.000
5.500.000
0
0
Årstal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021 1.800.000 1.900.000 2.400.000 2.700.000 3.400.000 3.600.000 3.400.000 4.200.000 4.900.000 5.100.000 5.200.000 4.400.000
2022 3.700.000 4.400.000 5.300.000 5.100.000 5.300.000 5.500.000 4.400.000 5.400.000 5.600.000 5.500.000 0 0

Passagertal for M3/M4

I 2021 rejste 30,4 mio. passagerer med M3/M4 og havde dermed en stigning på 7,3 mio. passagerer sammenlignet med 2020. Der var flest passagerer i oktober og november 2021 med 3,7 mio. passagerer, mens januar 2021 havde det laveste antal passagerer med 1,3 mio. passagerer.  

Grafen viser de løbende passagertal for M3/M4 måned for måned sammenholdt med sidste år.

Nedenfor er samme data vist i tabelform.

Årstal
2021
1.300.000
1.400.000
1.700.000
1.800.000
2.400.000
2.500.000
2.400.000
2.900.000
3.500.000
3.700.000
3.700.000
3.200.000
2022
2.700.000
3.400.000
3.900.000
3.900.000
3.900.000
4.100.000
3.400.000
3.900.000
4.200.000
4.100.000
0
0
Årstal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2021 1.300.000 1.400.000 1.700.000 1.800.000 2.400.000 2.500.000 2.400.000 2.900.000 3.500.000 3.700.000 3.700.000 3.200.000
2022 2.700.000 3.400.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 4.100.000 3.400.000 3.900.000 4.200.000 4.100.000 0 0

Passagertal per station på M1/M2

Der er stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på de enkelte stationer. Nørreport er den mest benyttede station på M1 og M2 efterfulgt af Kongens Nytorv, der i forbindelse med åbningen af M3 Cityringen har været medvirkende til at aflaste Nørreport.  

Se grafen i stort format

Passagertal per station på M3/M4

Ligesom M1/M2 er der stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på M3 og M4’s stationer. Kongens Nytorv er klart den mest benyttede station med cirka 14 tusinde passagerer i gennemsnit mandag til fredag efterfulgt af København H og Frederiksberg.

Se grafen i stort format

Note: Det samlede passagertal er summen af passagerer i M1/M2 og M3/M4, dvs. at der ikke er taget højde for omstigere mellem M1/M2 og M3/M4. M3 Cityringen åbnede d. 29 september 2019, mens M4 Nordhavn åbnede d. 28 marts 2020.

I 2017 overgik Metroselskabet til et nyt tællesystem. Passagertallet fra 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år.

 

Sådan tælles alle metropassagerer

Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles ved indgangen til metrostationerne. Infrarøde scannere opsat ved trapper og elevatorer kan genkende hoved/skulder-partiet på et menneske og skelne det fra andre objekter. Systemet er ikke præcist nok til at genkende specifikke mennesker, blot at der er tale om et menneske.

Se grafen over passagerudviklingen i stort format