metro passagertal

Note: Det samlede passagertal er summen af passagerer i M1/M2 og M3/M4, dvs. at der ikke er taget højde for omstigere mellem M1/M2 og M3/M4. M3 Cityringen åbnede d. 29 september 2019, mens M4 Nordhavn åbnede d. 28 marts 2020. Fra d. 11. marts 2020 til februar 2022 har der i længere perioder været indført restriktioner ifm. med coronavirus, der har påvirket passagertallene kraftigt.

I 2017 overgik Metroselskabet til et nyt tællesystem. Passagertallet fra 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år.

 

119,7 mio. passagerer rejste med metroen i 2023
Passagertal

I 2023 blev det til 119,7 mio. passagerer, hvilket er en stigning på 11,8 mio. passagerer sammenlignet med 2022. Dermed er  passagertalsrekorden overgået igen for andet år i træk.

Sådan tælles metropassagerer
Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles ved indgangen til metrostationerne. Infrarøde scannere opsat ved trapper og elevatorer kan genkende hoved/skulder-partiet på et menneske og skelne det fra andre objekter. Systemet er ikke præcist nok til at genkende specifikke mennesker, blot at der er tale om et menneske.

68,5 mio. passagerer rejste med metroen i 2023

Passagertal for M1/M2

I 2023 rejste 68,5 mio. passagerer med M1/M2, hvilket svarer til en stigning på 6,8 mio. passagerer ift. 2022. M1/M2 havde flest passagerer i november 2023, hvor 6,3 mio. passagerer rejste med M1/M2. Omvendt var der færrest passagerer i juli 2023, hvor 5,8 mio. passagerer rejste med M1/M2.
Grafen viser de løbende passagertal for M1/M2 måned for måned sammenholdt med sidste år.

Nedenfor er samme data vist i tabelform.

 

 

 

passagertal på M1/M2
Årstal
2022
3.700.000
4.400.000
5.300.000
5.100.000
5.300.000
5.500.000
4.400.000
5.400.000
5.600.000
5.500.000
5.700.000
5.600.000
2023
5.400.000
5.300.000
6.200.000
5.500.000
5.800.000
5.500.000
4.800.000
5.800.000
6.000.000
6.100.000
6.300.000
5.800.000
Årstal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 3.700.000 4.400.000 5.300.000 5.100.000 5.300.000 5.500.000 4.400.000 5.400.000 5.600.000 5.500.000 5.700.000 5.600.000
2023 5.400.000 5.300.000 6.200.000 5.500.000 5.800.000 5.500.000 4.800.000 5.800.000 6.000.000 6.100.000 6.300.000 5.800.000

Passagertal for M3/M4

I 2023 rejste 51,2 mio. passagerer med M3/M4 og linjerne havde dermed en stigning på 5 mio. passagerer sammenlignet med 2022. Der var flest passagerer i november 2023 med 4,7 mio. passagerer, mens juli 2023 havde det laveste antal passagerer med 3,6 mio. passagerer.

Grafen viser de løbende passagertal for M3/M4 måned for måned sammenholdt med sidste år.

Nedenfor er samme data vist i tabelform.

passagertal på M3/M4
Årstal
2022
2.700.000
3.400.000
3.900.000
3.900.000
3.900.000
4.100.000
3.400.000
3.900.000
4.200.000
4.100.000
4.200.000
4.400.000
2023
4.100.000
3.900.000
4.600.000
4.100.000
4.200.000
4.000.000
3.600.000
4.400.000
4.300.000
4.500.000
4.700.000
4.600.000
Årstal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 2.700.000 3.400.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 4.100.000 3.400.000 3.900.000 4.200.000 4.100.000 4.200.000 4.400.000
2023 4.100.000 3.900.000 4.600.000 4.100.000 4.200.000 4.000.000 3.600.000 4.400.000 4.300.000 4.500.000 4.700.000 4.600.000

Passagertal per station på M1/M2

Der er stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på de enkelte stationer. Nørreport er den mest benyttede station på M1 og M2 med cirka 37 tusinde passagerer i gennemsnit mandag til fredag i 2023 efterfulgt af Kongens Nytorv.

Årstal
2021
7.000
5.000
3.000
4.000
10.000
6.000
23.000
18.000
8.000
4.000
3.000
1.000
3.000
5.000
4.000
7.000
5.000
2.000
1.000
2.000
1.000
6.000
2022
10.000
7.000
3.000
6.000
14.000
8.000
32.000
27.000
11.000
7.000
5.000
1.000
4.000
7.000
6.000
9.000
6.000
3.000
2.000
3.000
2.000
11.000
Passagertal pr. station graf

Passagertal per station på M3/M4

Ligesom M1/M2 er der stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på M3 og M4’s stationer. Kongens Nytorv er klart den mest benyttede station med cirka 26 tusinde passagerer i gennemsnit mandag til fredag i 2023 efterfulgt af København H og Frederiksberg.

Årstal
2021
5.000
3.000
7.000
3.000
2.000
3.000
6.000
4.000
3.000
4.000
5.000
5.000
4.000
14.000
3.000
5.000
9.000
2.000
1.000
2022
7.000
5.000
10.000
4.000
3.000
4.000
9.000
5.000
5.000
6.000
7.000
8.000
5.000
23.000
6.000
7.000
15.000
3.000
2.000
Passagertal pr station M3/M4