Note: Det samlede passagertal er summen af passagerer i M1/M2 og M3/M4, dvs. at der ikke er taget højde for omstigere mellem M1/M2 og M3/M4. M3 Cityringen åbnede d. 29 september 2019, mens M4 Nordhavn åbnede d. 28 marts 2020. Fra d. 11. marts 2020 til februar 2022 har der i længere perioder været indført restriktioner ifm. med coronavirus, der har påvirket passagertallene kraftigt.

I 2017 overgik Metroselskabet til et nyt tællesystem. Passagertallet fra 2017 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år.

 

107,9 mio. passagerer rejste med metroen i 2022
Passagertal

I 2022 blev det til 107,9 mio. passagerer, hvilket er en stigning på 34,5 mio. passagerer sammenlignet med 2021. Dermed er den hidtidige passagertalsrekord fra 2019 blevet overgået med knap 30 mio.

Sådan tælles metropassagerer
Metroens automatiske tællesystem betyder, at alle passagerer tælles ved indgangen til metrostationerne. Infrarøde scannere opsat ved trapper og elevatorer kan genkende hoved/skulder-partiet på et menneske og skelne det fra andre objekter. Systemet er ikke præcist nok til at genkende specifikke mennesker, blot at der er tale om et menneske.

62,7 mio. passagerer rejste med metroen i 2022

Passagertal for M1/M2

I 2022 rejste 62,7 mio. passagerer med M1/M2, hvilket svarer til en stigning på 18,7 mio. passagerer ift. 2021. M1/M2 havde flest passagerer i november 2022, hvor 5,7 mio. passagerer rejste med M1/M2. Omvendt var der færrest passagerer i januar 2022, hvor der stadigvæk var COVID-19 restriktioner. Her rejste kun 3,7 mio. passagerer med M1/M2.
Grafen viser de løbende passagertal for M1/M2 måned for måned sammenholdt med sidste år.

 

 

 

Årstal
2022
3.700.000
4.400.000
5.300.000
5.100.000
5.300.000
5.500.000
4.400.000
5.400.000
5.600.000
5.500.000
5.700.000
5.600.000
2023
5.400.000
5.300.000
6.200.000
5.500.000
5.800.000
5.500.000
4.800.000
Årstal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 3.700.000 4.400.000 5.300.000 5.100.000 5.300.000 5.500.000 4.400.000 5.400.000 5.600.000 5.500.000 5.700.000 5.600.000
2023 5.400.000 5.300.000 6.200.000 5.500.000 5.800.000 5.500.000 4.800.000

Passagertal for M3/M4

I 2022 rejste 46,3 mio. passagerer med M3/M4 og linjerne havde dermed en stigning på 15,8 mio. passagerer sammenlignet med 2021. Der var flest passagerer i december 2022 med 4,4 mio. passagerer, mens januar 2022 havde det laveste antal passagerer med 2,7 mio. passagerer, hvor der stadigvæk var COVID-19 restriktioner.

Grafen viser de løbende passagertal for M3/M4 måned for måned sammenholdt med sidste år.

Nedenfor er samme data vist i tabelform.

Årstal
2022
2.700.000
3.400.000
3.900.000
3.900.000
3.900.000
4.100.000
3.400.000
3.900.000
4.200.000
4.100.000
4.200.000
4.400.000
2023
4.200.000
4.100.000
4.800.000
4.200.000
4.300.000
4.200.000
3.700.000
Årstal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2022 2.700.000 3.400.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 4.100.000 3.400.000 3.900.000 4.200.000 4.100.000 4.200.000 4.400.000
2023 4.200.000 4.100.000 4.800.000 4.200.000 4.300.000 4.200.000 3.700.000

Passagertal per station på M1/M2

Der er stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på de enkelte stationer. Nørreport er den mest benyttede station på M1 og M2 efterfulgt af Kongens Nytorv, der i forbindelse med åbningen af M3 Cityringen har været medvirkende til at aflaste Nørreport.  

Årstal
2021
7.000
5.000
3.000
4.000
10.000
6.000
23.000
18.000
8.000
4.000
3.000
1.000
3.000
5.000
4.000
7.000
5.000
2.000
1.000
2.000
1.000
6.000
2022
10.000
7.000
3.000
6.000
14.000
8.000
32.000
27.000
11.000
7.000
5.000
1.000
4.000
7.000
6.000
9.000
6.000
3.000
2.000
3.000
2.000
11.000

Passagertal per station på M3/M4

Ligesom M1/M2 er der stor forskel på, hvordan passagertallene fordeler sig på M3 og M4’s stationer. Kongens Nytorv er klart den mest benyttede station med cirka 23 tusinde passagerer i gennemsnit mandag til fredag efterfulgt af København H og Frederiksberg.

Årstal
2021
5.000
3.000
7.000
3.000
2.000
3.000
6.000
4.000
3.000
4.000
5.000
5.000
4.000
14.000
3.000
5.000
9.000
2.000
1.000
2022
7.000
5.000
10.000
4.000
3.000
4.000
9.000
5.000
5.000
6.000
7.000
8.000
5.000
23.000
6.000
7.000
15.000
3.000
2.000