Byen vokser

Over de seneste årtier er befolkningstallet i hovedstaden steget kraftigt. Siden 1990 er der kommet  mere end 184.000 flere borgere i Københavns og Frederiksberg Kommune og væksten forventes at fortsætte i de kommende årtier. Områder som f.eks. Nordhavn, Refshaleøen og Kløverparken forventes at opleve stor befolkningsvækst. Derfor skal metrolinje M5 være med til at sikre effektiv kollektiv transport til de nye bydele og eksisterende områder.

D. 4. maj 2023 besluttede Københavns borgerrepræsentation , at Metroselskabet skal igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af den nye metrolinje M5.

Billede af metrotog og børnefamilie
Børn på m,etroperron

Lang idefasehøring om mere metro

Før miljøkonsekvensvurderingen blev sat i gang,  afholdt Københavns Kommune i efteråret 2022 en otte uger lang idefasehøring for den mulige metrolinje, M5

I idefasehøringen blev to forslag til udformningen af metrolinjen præsenteret.

Forslagene bygger på, at et politisk flertal i Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation har ønsket en løsning for, hvordan en ny metrolinje kan understøtte byudviklingen i de nye områder på Refshaleøen, Lynetteholm samt Kløverparken. Den nye metrolinje skal samtidig afhjælpe de trængselsproblemer, der allerede i dag præger trafikken mellem Amager og det øvrige København.

Forundersøgelse af metrolinjer

Forud for idefasehøringen blev Metroselskabet  bedt om at undersøge mulige metrolinjer, der kunne binde Lynetteholm  sammen med resten af byen på en bæredygtig måde. Forundersøgelsen blev afsluttet efter godt halvandet års analyser, og de nye linjeføringsforslag, der indgår i idefasehøringen, er baseret på disse.

Resultaterne kan læses i Metrobetjening til Lynetteholm resumerapport eller i selve udredningsrapporten samt bilaget med tekniske tegninger for en mere udførlig beskrivelse.

Hvordan bliver nye linjer besluttet?
Foto af station fra omstigningsområdet

Yderligere undersøgelse

Som opfølgning på idefasehøringen er der i udredningsfasen blevet udarbejdet et tillægsnotat (supplement til forundersøgelsen).

Notatet kommer bl.a. ind på en ny løsning, hvor større dele af Amager stationsbetjenes end i tidligere undersøgelser.