Sådan undersøger vi

Kundetilfredsheden

Metroen får løbende gennemført uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en eksternt analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med at holde kundetilfredsheden høj i metroen.
Undersøgelserne gennemføres ved personlige interviews med tilfældige passagerer i metroen. I 2018 blev der i gennemsnit foretaget 408 interviews hver måned. De mange interviews fordeles på forskellige tidsbånd, både på hverdage og i weekender.

Resultaterne sammenfattes i en rapport, som Metroselskabet modtager hvert kvartal. Rapporten afspejler kundernes vurderinger af forskellige forhold i metroen og indgår som et vigtigt delelement i metroens fortsatte arbejde med at gøre metroen endnu bedre.

 

 

Kundetilfredshedsmålingen for 2018

Kundetilfredsheden i 2018

Kundetilfredsheden i metroen er generelt høj. I 2018 var tilfredsheden med rejsen 96 pct., hvor kun 1 pct. af kunderne var utilfreds eller meget utilfreds. Dette er på niveau med tidligere år. Derudover ligger overholdelse af køreplan og tryghed også højt i 2018, hvor 95 pct. af kunderne er meget tilfredse eller tilfredse hermed.

Tilfredsheden med information under rejsen var i 2018 82 pct., dette er en stigning i kundetilfredsheden på 4 procentpoint sammenlignet med 2017. Selskabet arbejder sammen med driftsoperatøren løbende med forbedringer af passagerinformationen.

Tilfredshed med rengøring på stationerne og i togene er i 2018 på hhv. 89 pct. og 80 pct.