Sådan undersøger vi
Kundetilfredshedsmålinger i metroen

Passagernes oplevelser i metroen betyder meget for Metroselskabet. Derfor får Metroen løbende lavet uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en ekstern analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med fortsat at sikre en høj kvalitet og tilfredshed med Metroen blandt kunderne.

Undersøgelserne gennemføres ved personlige interviews med tilfældige passagerer på linjerne M1/M2 og M3/M4. I løbet af 2022 er der i gennemsnit blevet foretaget ca. 339 interviews hver måned med passagerer på M1/M2 og ca. 346 interviews hver måned med passagerer på M3/M4. De mange interviews fordeles på forskellige tidsbånd, både i hverdage og i weekender.

Resultaterne sammenfattes i to rapporter, en for M1/M2 og en for M3/M4, som Metroselskabet modtager hvert kvartal. Rapporterne afspejler passagernes vurderinger af forskellige forhold i metroen og indgår som et vigtigt delelement i Metroens fortsatte arbejde med at gøre Metroen endnu bedre.

 

 

 

 

Kundetilfredsheden for M1/M2 i 2022

Kundetilfredsheden i M1/M2 var i 2022 høj. 97 pct. af passagerne var således meget tilfredse eller tilfredse med rejsen, og kun 1 pct. af kunderne var meget utilfredse eller utilfredse med rejsen. Dette er på niveau med tidligere år. Når det kommer til overholdelse af køreplan, rengøring på stationer og tryghed var tilfredsheden ligeledes høj. Her var hhv. 96 pct., 89 pct. og 95 pct. af passagerne meget tilfredse eller tilfredse med denne service. Dertil er tilfredsheden med service og fremtræden 93 pct. i 2022, hvilket er det samme som sidste år. I 2022 var tilfredsheden med information under rejsen 80 pct. Det er en stigning på 2 procentpoint sammenlignet med 2021.

 

 

Kundetilfredsheden i M3/M4 i 2022

Kundetilfredsheden på linjerne M3/M4 er fortsat høje siden åbning af de nye metrosystemer i hhv. 2019 og 2020. I 2022 lå kundetilfredsheden med rejsen på 98 pct. Den høje tilfredshed fortsætter i 2022, specielt på områder som rengøring på stationer, overholdelse af køreplan og tryghed, hvor andelen af meget tilfredse eller tilfredse passagerer lå på hhv. 95 pct., 96 pct. og 96 pct.

I 2022 var 80 pct. af passagerne meget tilfredse eller tilfredse med information under rejsen på M3/M4. Dette er en stigning på 3 procentpoint til sammenligning med sidste år. Metroselskabet arbejder fortsat sammen med driftsoperatøren for at forbedre passagerinformationen.