Sådan undersøger vi

Kundetilfredshedsmålinger i metroen

Metroen får løbende gennemført uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en eksternt analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med at holde kundetilfredsheden høj i metroen.

Undersøgelserne gennemføres ved personlige interviews med tilfældige passagerer i M1/M2 og i M3. I 2019 blev der i gennemsnit foretaget 350 interviews hver måned i M1/M2 og 700 interviews i oktober, november og december i M3. De mange interviews fordeles på forskellige tidsbånd, både på hverdage og i weekender.

Resultaterne sammenfattes i to rapporter, en for M1/M2 og en for M3, som Metroselskabet modtager hvert kvartal. Rapporterne afspejler kundernes vurderinger af forskellige forhold i metroen og indgår som et vigtigt delelement i metroens fortsatte arbejde med at gøre metroen endnu bedre.

 

 

 

Kundetilfredsheden for M1/M2 i 2019

Kundetilfredsheden i M1/M2 er generelt høj. I 2019 var tilfredsheden med rejsen 97 pct., hvor kun 2 pct. af kunderne var utilfreds eller meget utilfreds. Dette er på niveau med tidligere år. Derudover ligger overholdelse af køreplan, personalets service og fremtræden og tryghed også højt i 2019, hvor hhv. 95 pct., 95 pct. og 97 pct. af kunderne er meget tilfredse eller tilfredse hermed.

Tilfredsheden med information under rejsen var i 2019 84 pct., dette er en stigning i kundetilfredsheden på 2 procentpoint sammenlignet med 2018. Selskabet arbejder sammen med driftsoperatøren løbende med forbedringer af passagerinformationen.

Tilfredshed med rengøring på stationerne og i togene var i 2019 på hhv. 91 pct. og 83 pct.

 

Kundetilfredsheden i M3 i 4. kvartal 2019

M3 Cityringen åbnede d. 29. september 2019, der er derfor kun lavet kundetilfredshedsmålinger i 4. kvartal 2019. Kundetilfredsheden i M3 har generelt været høj. I 4. kvartal 2019 var tilfredsheden med rejsen 98 pct., hvor kun 1 pct. af kunderne var utilfreds eller meget utilfreds. Derudover ligger overholdelse af køreplan, personalets service og fremtræden og tryghed også højt, hvor hhv. 95 pct., 93 pct. og 98 pct. af kunderne er meget tilfredse eller tilfredse hermed.

Tilfredsheden med information under rejsen var i 4. kvartal 2019 80 pct. Selskabet arbejder sammen med driftsoperatøren løbende med forbedringer af passagerinformationen.

Tilfredshed med rengøring på stationerne og i togene var på hhv. 98 pct. og 87 pct.