Sådan undersøger vi

Kundetilfredshedsmålinger i metroen

Passagernes oplevelser i metroen betyder meget for Metroselskabet. Derfor får Metroen løbende lavet uafhængige kundetilfredshedsundersøgelser af en ekstern analysevirksomhed, som skal hjælpe Metroselskabet med fortsat at sikre en høj tilfredshed med Metroen blandt kunderne.

Undersøgelserne gennemføres ved personlige interviews med tilfældige passagerer på linjerne M1/M2 og M3/M4. I løbet af 2020 er der i gennemsnit blevet foretaget 390 interviews hver måned med passagerer på M1/M2. På linjen M3/M4 er der i gennemsnit foretaget 431 interviews hver måned. De mange interviews fordeles på forskellige tidsbånd, både i hverdage og i weekender.

Resultaterne sammenfattes i to rapporter, en for M1/M2 og en for M3/M4, som Metroselskabet modtager hvert kvartal. Rapporterne afspejler passagernes vurderinger af forskellige forhold i metroen og indgår som et vigtigt delelement i Metroens fortsatte arbejde med at gøre Metroen endnu bedre.

 

 

 

 

Kundetilfredsheden for M1/M2 i 2020

Kundetilfredsheden i M1/M2 var i 2020 høj. 97 pct. af passagerne var således meget tilfredse eller tilfredse med rejsen, og kun 1 pct. af kunderne var meget utilfredse eller utilfredse med rejsen. Dette er på niveau med tidligere år. Når det kommer til rengøring på stationer, overholdelse af køreplan og tryghed var tilfredsheden ligeledes høj. Her var hhv. 92 pct., 93 pct. og 96 pct. af passagerne meget tilfredse eller tilfredse med denne service.

I 2020 var tilfredsheden med information under rejsen 76 pct. Det er et fald på 8 procentpoint til sammenligning med 2019. Der er primært tale om en stigning i antallet af passagerer, der hverken var tilfredse eller utilfredse med informationen og således ikke en stigning i antallet af passagerer der var utilfredse eller meget utilfredse med informationen. Det er ikke helt klart hvad ændringen kan skyldes, men metroselskabet arbejder hele tiden sammen med driftsoperatøren for at forbedre passagerinformationen.

 

 

Kundetilfredsheden i M3/M4 i 2020

Kundetilfredsheden på linjerne M3/M4 har været høj siden åbningerne i hhv. september 2019 og marts 2020. I 2020 lå kundetilfredsheden med rejsen på 98 pct. Den høje tilfredshed i 2020 gælder på alle områderne, hvor andelen af meget tilfredse eller tilfredse passagerer på områder som rengøring på stationer, overholdelse af køreplan og tryghed lå på hhv. 97 pct., 93 pct. og 97 pct.

I 2020 var 77 pct. af passagerne meget tilfredse eller tilfredse med information på M3/M4. Dette er et fald på 3 procentpoint. Metroselskabet arbejder hele tiden sammen med driftsoperatøren for at forbedre passagerinformationen.