Kortet viser hvor langt vi er nået med byggeriet af de fem nye stationer i Sydhavn. 


Status på M4 Sydhavn

Arbejdet med at indrette de fem nye stationer på M4 Sydhavn er fortsat godt i gang. Perroner og adgangstrapper er bygget på alle stationer, og vi er godt i gang med at opsætte vægbeklædning de sidste steder. 

Hen over efteråret fortsætter vi med at indrette stationerne under jorden – og over jorden begynder vi flere steder at overdrage dele af byggepladsen til andre byggerier. 

Læs mere om status på byggeriet af M4 til Sydhavn her