Du må gerne gengive eller benytte materiale, som ejes af Metroselskabet. Husk dog at søge tilladelse inden brug.


Fotos og illustrationer

Vil du benytte billeder fra Metroens hjemmeside, billedarkivet eller andre billeder, som Metroselskabet har råderet over, skal du altid søge godkendelse hos Metroselskabet først.
Anvendelse af fotos følger generelt "Lov om ophavsret", og ved brug af billeder skal der anføres: Metroselskabet/Fotografens navn.

Kommerciel udnyttelse af Metroen
Metroens forretningskendetegn (forstået som de elementer, der er unikke for den københavnske Metro – herunder logoer, linjeføring og anden grafik samt tog, stationer, vartegn og tunneller) må ikke bruges i nogen form for kommerciel sammenhæng uden forudgående aftale og skriftlig tilladelse fra Metroselskabet.