Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt. Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener.

Støjgener vil kunne opstå, da arbejdsopgaverne omfatter fjernelse af vegetation og udføres med el- og/eller benzindrevne buskryddere.

Metroen tilstræber at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning, og beklager de eventuelle gener arbejdet alligevel vil kunne medføre.

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning
Vestamager - Island Brygge
Reparation/slibning af spor og sporskifter
Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer
16/01-2022
01:00 - 04:45
Vestamager - Island Brygge
Spormåling
Kørsel med skinnekørende traktor
16/01-2022
01:00 - 04:45
Strandlodsvej – CPH
Reparation/slibning af spor og sporskifter
Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer
17/01-2022
01:00 - 04:45
Strandlodsvej - CPH
Spormåling
Kørsel med skinnekørende traktor
17/01-2022
01:00 - 04:45
Øresundsvej - CPH
Ukrudtsbekæmpelse
Anvendelse af benzindrevet buskrydder
17-01-2022
01:00 - 04:45
Strandlodsvej – Islands Brygge
Reparation/slibning af spor og sporskifter
Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer
18/01-2022
01:00 - 04:45
DR-Byen - Islandsbrygge
Spormåling
Kørsel med skinnekørende traktor
18/01-2022
01:00 - 04:45
Øresundsvej - CPH
Ukrudtsbekæmpelse
Anvendelse af benzindrevet buskrydder
18/01-2022
01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej
Ukrudtsbekæmpelse
Anvendelse af benzindrevet buskrydder
19/01-2022
01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej
Reparation/slibning af spor og sporskifter
Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer
20/01-2022
01:00 - 04:45

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning Arbejdsopgave (Start-)dato Tidsrum
Vestamager - Island Brygge Reparation/slibning af spor og sporskifter Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer 16/01-2022 01:00 - 04:45
Vestamager - Island Brygge Spormåling Kørsel med skinnekørende traktor 16/01-2022 01:00 - 04:45
Strandlodsvej – CPH Reparation/slibning af spor og sporskifter Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer 17/01-2022 01:00 - 04:45
Strandlodsvej - CPH Spormåling Kørsel med skinnekørende traktor 17/01-2022 01:00 - 04:45
Øresundsvej - CPH Ukrudtsbekæmpelse Anvendelse af benzindrevet buskrydder 17-01-2022 01:00 - 04:45
Strandlodsvej – Islands Brygge Reparation/slibning af spor og sporskifter Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer 18/01-2022 01:00 - 04:45
DR-Byen - Islandsbrygge Spormåling Kørsel med skinnekørende traktor 18/01-2022 01:00 - 04:45
Øresundsvej - CPH Ukrudtsbekæmpelse Anvendelse af benzindrevet buskrydder 18/01-2022 01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej Ukrudtsbekæmpelse Anvendelse af benzindrevet buskrydder 19/01-2022 01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej Reparation/slibning af spor og sporskifter Anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørende arbejdskøretøjer 20/01-2022 01:00 - 04:45