Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt. Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener.

Støjgener vil kunne opstå, da arbejdsopgaverne omfatter fjernelse af vegetation og udføres med el- og/eller benzindrevne buskryddere.

Metroen tilstræber at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning, og beklager de eventuelle gener arbejdet alligevel vil kunne medføre.

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning
Amager strand – Femøren
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
11 Sep
01:00 - 04:45
Øresund - Lufthavne
Ukrudtsbekæmpelse
11 Sep
01:00 - 04:45
Femøren - Lufthavnen
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
12 Sep
01:00 - 04:45
Amagerbro - Lufthavnen
Ukrudtsbekæmpelse
12 Sep
01:00 - 04:45
Vanløse - Flintholm
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
13 Sep
01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej (Solbjerg)
Ukrudtsbekæmpelse
13 Sep
01:00 - 04:45
Vestamager - Ørestad
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
14 Sep
01:00 - 04:45
Vestamager – Islands Brygge
Ukrudtsbekæmpelse
14 Sep
01:00 - 04:45
Vanløse - Lindevang
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
15 Sep
01:00 - 04:45
Vestamager – Islands Brygge
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd Ukrudtsbekæmpelse
18 Sep
01:00 - 04:45
Femøren - Lufthavnen
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
19 Sep
01:00 - 04:45
Øresund – Lufthavnen
Ukrudtsbekæmpelse
19 Sep
01:00 - 04:45
Vanløse - Lindevang
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
20 Sep
01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej (Solbjerg)
Ukrudtsbekæmpelse
20 Sep
01:00 - 04:45
Øresund – Amager strand
udskiftning af sporskifte
20 Sep
21:30 - 04:45
Øresund Lufthavnen
Ukrudtsbekæmpelse
20 Sep
21:30 - 04:45
Lindevang – Fasanvej (Solbjerg)
Rep og udskiftning af spor efter ultralyd
22 Sep
01:00 - 04:45

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning Arbejdsopgave (Start-)dato Tidsrum
Amager strand – Femøren Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 11 Sep 01:00 - 04:45
Øresund - Lufthavne Ukrudtsbekæmpelse 11 Sep 01:00 - 04:45
Femøren - Lufthavnen Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 12 Sep 01:00 - 04:45
Amagerbro - Lufthavnen Ukrudtsbekæmpelse 12 Sep 01:00 - 04:45
Vanløse - Flintholm Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 13 Sep 01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej (Solbjerg) Ukrudtsbekæmpelse 13 Sep 01:00 - 04:45
Vestamager - Ørestad Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 14 Sep 01:00 - 04:45
Vestamager – Islands Brygge Ukrudtsbekæmpelse 14 Sep 01:00 - 04:45
Vanløse - Lindevang Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 15 Sep 01:00 - 04:45
Vestamager – Islands Brygge Rep og udskiftning af spor efter ultralyd Ukrudtsbekæmpelse 18 Sep 01:00 - 04:45
Femøren - Lufthavnen Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 19 Sep 01:00 - 04:45
Øresund – Lufthavnen Ukrudtsbekæmpelse 19 Sep 01:00 - 04:45
Vanløse - Lindevang Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 20 Sep 01:00 - 04:45
Vanløse – Fasanvej (Solbjerg) Ukrudtsbekæmpelse 20 Sep 01:00 - 04:45
Øresund – Amager strand udskiftning af sporskifte 20 Sep 21:30 - 04:45
Øresund Lufthavnen Ukrudtsbekæmpelse 20 Sep 21:30 - 04:45
Lindevang – Fasanvej (Solbjerg) Rep og udskiftning af spor efter ultralyd 22 Sep 01:00 - 04:45