Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog særligt kunne opstå, når der fjernes vegetation, lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluftværktøj.

Du kan se dagene og området, det foregår i, nedenfor:

De støjende arbejdsopgaver fremgår af nedenstående tidsplan. Hertil benyttes forskellige typer skinnekørende maskiner samt forskellige håndværktøjer mv.

Strækning

Arbejdsopgave

Periode

Tidsrum

Flintholm – Lindevang

Udskiftning af skinner

30 juni/01 juli

20:45–04:15

Vestamager – DR byen

Slibning af spor med slibetog

30 juni/01 juli

21:00–04:15

Flintholm – Lindevang

Udskiftning af skinner

01/02 Juli

20:45–04:15

Flintholm – Lindevang

Udskiftning af skinner

02/03 Juli

20:45–04:15

CPH til Strandlodsvej

Slibning af spor med slibetog

02/03 Juli

21:00–04:15

Flintholm – Lindevang

Udskiftning af skinner

03/04 Juli

20:45-04:15

Vestamager – DR byen

Slibning af spor med slibetog

03/04 Juli

21:00-04:15

Strandlodsvej – Øresundsvej

Udskiftning af sporskifter

04/05 Juli

21:00–04:15

CPH til Strandlodsvej

Slibning af spor med slibetog

04/05 Juli

21:00–04:15

Vanløse – Fasanvej

Udskiftning af skinner

07/08/Juli

21:00–04:15

Vanløse – Fasanvej

Slibning af spor med slibetog

07/08 Juli

21:00–04:15

CPH – Kastrup

Udskiftning af sporskifter

08/09 Juli

21:00–04:15

CPH – Kastrup

Udskiftning af sporskifter

09/10 Juli

21:00–04:15

Vanløse – Fasanvej

Slibning af spor med slibetog

11/12 Juli

21:00-04:15

Mellem de beskrevne sporstrækninger og Vedligeholdelsescenteret v/Vestamager Station, vil der forekomme forbi-kørsel med dieseldrevne arbejdskøretøjer.