Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt. Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener.

Støjgener vil kunne opstå, da arbejdsopgaverne omfatter fjernelse af vegetation og udføres med el- og/eller benzindrevne buskryddere.

Metroen tilstræber at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning, og beklager de eventuelle gener arbejdet alligevel vil kunne medføre.

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning
Sundby-DR byen
28/4-2023
01:00 - 04:15
Udbedring af skinner og sporskifter
Håndværktøj samt kørsel med trolje
Flintholm - Lindevang
2/5-2023
01:00 - 04:15
Udbedring af skinner og sporskifter
Håndværktøj samt kørsel med trolje
Flintholm - Lindevang
3/5-2023
01:00 - 04:15
Udbedring af skinner og sporskifter
Håndværktøj samt kørsel med trolje
Vestamager - Ørestad
4/5-2023
01:00 - 04:15
Udbedring af skinner og sporskifter
Håndværktøj samt kørsel med trolje
Amagerstrand – Femøren
5/5-2023
01:00 - 04:15
Udbedring af skinner og sporskifter
Håndværktøj samt kørsel med trolje
Øresundsvej - Strandlodsvej
7/5-2023
21:30 - 04:45
Slibning af skinner
Dieseldrevet ”Slibetog”
Amagerstrand - Øresundsvej
7/5-2023
21:30 - 04:45
Udbedring af skinner
Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Øresundsvej – CPH
7/5-2023
21:30 - 04:45
Ukrudtsbekæmpelse
Benzin-/eldrevet buskryddere
Kastrup - CPH
9/5-2023
01:00 - 04:45
Udbedring af skinner
Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Øresundsvej – CPH
9/5-2023
01:00 - 04:45
Ukrudtsbekæmpelse
Benzin-/eldrevet buskryddere
Islands Brygge – Sundby
9/5-2023
21:30 - 04:45
Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter
Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Islands Brygge - Vestamager
10/5-2023
01:00 - 04:45
Ukrudtsbekæmpelse
Benzin-/eldrevet buskryddere
DR byen - Sundby
11/5-2023
01:00 - 04:45
Udbedring af skinner
Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Islands Brygge - Vestamager
11/5-2023
01:00 - 04:45
Ukrudtsbekæmpelse
Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej
11/5-2023
01:00 - 04:45
Ukrudtsbekæmpelse
Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej
11/5-2023
21:30 - 04:45
Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter
Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Amagerstrand – Femøren
14/5-2023
23:00 - 04:45
Udbedring af skinner
Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Vanløse – Fasanvej
15/5-2023
21:30 - 04:45
Slibning af skinner
Dieseldrevet ”Slibetog”
Amagerstrand – Femøren
15/5-2023
23:00 - 04:45
Udbedring af skinner
Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Vanløse – Fasanvej
16/5-2023
21:30 - 04:45
Slibning af skinner
Dieseldrevet ”Slibetog”
Amagerstrand – Femøren
16/5-2023
23:00 - 04:45
Udbedring af skinner
Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Øresundsvej - CPH
16/5-2023
23:00 - 04:45
Ukrudtsbekæmpelse
Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej
17/5-2023
21:30 - 04:45
Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter
Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Vestamager – Islands Brygge
18/5-2023
01:00 - 04:45
Ukrudtsbekæmpelse
Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej
18/5-2023
21:30 - 04:45
Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter
Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning Arbejdsopgave (Start-)dato Tidsrum
Sundby-DR byen 28/4-2023 01:00 - 04:15 Udbedring af skinner og sporskifter Håndværktøj samt kørsel med trolje
Flintholm - Lindevang 2/5-2023 01:00 - 04:15 Udbedring af skinner og sporskifter Håndværktøj samt kørsel med trolje
Flintholm - Lindevang 3/5-2023 01:00 - 04:15 Udbedring af skinner og sporskifter Håndværktøj samt kørsel med trolje
Vestamager - Ørestad 4/5-2023 01:00 - 04:15 Udbedring af skinner og sporskifter Håndværktøj samt kørsel med trolje
Amagerstrand – Femøren 5/5-2023 01:00 - 04:15 Udbedring af skinner og sporskifter Håndværktøj samt kørsel med trolje
Øresundsvej - Strandlodsvej 7/5-2023 21:30 - 04:45 Slibning af skinner Dieseldrevet ”Slibetog”
Amagerstrand - Øresundsvej 7/5-2023 21:30 - 04:45 Udbedring af skinner Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Øresundsvej – CPH 7/5-2023 21:30 - 04:45 Ukrudtsbekæmpelse Benzin-/eldrevet buskryddere
Kastrup - CPH 9/5-2023 01:00 - 04:45 Udbedring af skinner Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Øresundsvej – CPH 9/5-2023 01:00 - 04:45 Ukrudtsbekæmpelse Benzin-/eldrevet buskryddere
Islands Brygge – Sundby 9/5-2023 21:30 - 04:45 Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Islands Brygge - Vestamager 10/5-2023 01:00 - 04:45 Ukrudtsbekæmpelse Benzin-/eldrevet buskryddere
DR byen - Sundby 11/5-2023 01:00 - 04:45 Udbedring af skinner Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Islands Brygge - Vestamager 11/5-2023 01:00 - 04:45 Ukrudtsbekæmpelse Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej 11/5-2023 01:00 - 04:45 Ukrudtsbekæmpelse Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej 11/5-2023 21:30 - 04:45 Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Amagerstrand – Femøren 14/5-2023 23:00 - 04:45 Udbedring af skinner Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Vanløse – Fasanvej 15/5-2023 21:30 - 04:45 Slibning af skinner Dieseldrevet ”Slibetog”
Amagerstrand – Femøren 15/5-2023 23:00 - 04:45 Udbedring af skinner Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Vanløse – Fasanvej 16/5-2023 21:30 - 04:45 Slibning af skinner Dieseldrevet ”Slibetog”
Amagerstrand – Femøren 16/5-2023 23:00 - 04:45 Udbedring af skinner Håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Øresundsvej - CPH 16/5-2023 23:00 - 04:45 Ukrudtsbekæmpelse Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej 17/5-2023 21:30 - 04:45 Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor
Vestamager – Islands Brygge 18/5-2023 01:00 - 04:45 Ukrudtsbekæmpelse Benzin-/eldrevet buskryddere
Vanløse – Fasanvej 18/5-2023 21:30 - 04:45 Slibning efter udbedring af skinner og sporskifter Dieseldrevet ”Slibetog”, håndværktøj samt kørsel med trolje og skinnekørende traktor