Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt. Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener.

Støjgener vil kunne opstå, da arbejdsopgaverne omfatter fjernelse af vegetation og udføres med el- og/eller benzindrevne buskryddere.

Metroen tilstræber at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning, og beklager de eventuelle gener arbejdet alligevel vil kunne medføre.

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning
Metrovej 3
Gravearbejde
08/01-2024 - 19/01-2024
02:00 - 04:00
Vestamager til Islands Brygge
Ukrudtsbekæmpelse udføres med traktor
15/01-2024
01:00 - 04:45
Øresund til Lufthavnen
Ukrudtsbekæmpelse udføres med traktor
16/01-2024
01:00 - 04:45
Vestamager til Islands Brygge
Ukrudtsbekæmpelse udføres med traktor
17/01-2024
01:00 - 04:45
Vanløse - Flintholm
Udskiftning af sporskifte
17/01-2024
01:00 - 04:45

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning Arbejdsopgave (Start-)dato Tidsrum
Metrovej 3 Gravearbejde 08/01-2024 - 19/01-2024 02:00 - 04:00
Vestamager til Islands Brygge Ukrudtsbekæmpelse udføres med traktor 15/01-2024 01:00 - 04:45
Øresund til Lufthavnen Ukrudtsbekæmpelse udføres med traktor 16/01-2024 01:00 - 04:45
Vestamager til Islands Brygge Ukrudtsbekæmpelse udføres med traktor 17/01-2024 01:00 - 04:45
Vanløse - Flintholm Udskiftning af sporskifte 17/01-2024 01:00 - 04:45