Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt.
Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener. Støjgener vil dog særligt kunne opstå, når der fjernes vegetation, lægges stenskærver til ballast, skiftes sporskifte og periodisk benyttes arbejdsprocesser med trykluftværktøj.

Du kan se dagene og området, det foregår i, nedenfor.

De støjende arbejdsopgaver fremgår af nedenstående tidsplan. Hertil benyttes forskellige typer skinnekørende maskiner samt forskellige håndværktøjer mv.

De støjende arbejdsopgaver omfatter skinneslibning med slibetog, hvilket udføres i henhold til følgende tidsplan.

Strækning

Arbejdsopgave

Periode

Tidsrum

Islands Brygge – DR byen.

Slibning af spor med slibetog

10/11 November

21:00–04:15

Bella Center – DR byen.

Slibning af spor med slibetog

11-12 November

21:00–04:15

Islands Brygge – DR byen.

Slibning af spor med slibetog

12-13 November

21:00–04:15

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Mellem de beskrevne sporstrækninger og Vedligeholdelsescenteret v/Vestamager Station, vil der forekomme forbi-kørsel med dieseldrevne arbejdskøretøjer.