Metroen gennemfører jævnligt sporarbejde i aften- og nattetimerne. Det gør vi, for at metroen skal være sikker og stabil at køre med.

Arbejdet udføres i aften- og nattetimer af hensyn til metroens passagerer, da de relaterede driftsforstyrrelser herved generer mindst muligt. Det tilstræbes altid at udføre arbejdsopgaverne med færrest mulige støjgener.

Støjgener vil kunne opstå, da arbejdsopgaverne omfatter fjernelse af vegetation og udføres med el- og/eller benzindrevne buskryddere.

Metroen tilstræber at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning, og beklager de eventuelle gener arbejdet alligevel vil kunne medføre.

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning
Øresund - CPH
Ukrudtsbekæmpelse
11. marts 2024
01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge
Spormåling
11. marts 2024
01:00 - 04:45
CPH - Lergravsparken
Spormåling
11. marts 2024
01:00 - 04:45
Vanløse - Flintholm
Udskiftning af sporskifte
12. marts 2024
01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge
Ukrudtsbekæmpelse
12. marts 2024
01:00 - 04:45
Vestamager - Ørestad
Vedligehold af sporskifte
12. marts 2024
01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge
Spormåling
12.  marts 2024
01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge
Spormåling
13.  marts 2024
01:00 - 04:45
Femøren - Lergravsparken
Spormåling
13.  marts 2024
01:00 - 04:45
Vanløse - Fasanvej
Ukrudtsbekæmpelse
14. marts 2024
01:00 - 04:45
Vanløse - Fasanvej
Spormåling
14. marts 2024
01:00 - 04:45
Øresund - Lergravsparken
Udskiftning af togskinner
14. marts 2024
01:00 - 04:45
Vanløse - Fasanvej
Spormåling
15. marts 2024
01:00 - 04:45

Der vil blive udført arbejde, der kan støje i aften- og natperioder, som fremgår af nedenstående skema.

Opgaverne udføres på metrolinjerne M1 og M2, som en del af det planlagte vedligehold for at overholde lovkrav vedr. metroens jernbane- og driftssikkerhed. Af hensyn til metroens passagerer udføres arbejdet i nattetimer, hvor de relaterede driftsforstyrrelser generer mindst muligt.

Metro Service tilstræber naturligvis at afvikle opgaverne med lavest mulige støjbelastning. Det beklages derfor, at støjgener alligevel vil kunne opstå, da de aktuelle arbejdsopgaver omfatter:

  • Vedligehold af skinnesystemet, hvilket efter behov består af reparation/udskiftning af skinner og sporskifter samt skinneslibning.
  • Udførelsen kan omfatte bl.a. skæring, svejsning og slibning ved anvendelse af diverse håndmaskiner samt kørsel med skinnekørerende arbejdskørertøjer.

Til orientering, kan arbejdskøretøjer passere strækninger mellem ”Arbejdsområder” og Metroens vedligeholdelsescenter v/Vestamager Station. Disse passager vil kun undtagelsesvis kunne give anledning til støjgener.

Strækning Arbejdsopgave (Start-)dato Tidsrum
Øresund - CPH Ukrudtsbekæmpelse 11. marts 2024 01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge Spormåling 11. marts 2024 01:00 - 04:45
CPH - Lergravsparken Spormåling 11. marts 2024 01:00 - 04:45
Vanløse - Flintholm Udskiftning af sporskifte 12. marts 2024 01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge Ukrudtsbekæmpelse 12. marts 2024 01:00 - 04:45
Vestamager - Ørestad Vedligehold af sporskifte 12. marts 2024 01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge Spormåling 12.  marts 2024 01:00 - 04:45
Vestamager - Islands Brygge Spormåling 13.  marts 2024 01:00 - 04:45
Femøren - Lergravsparken Spormåling 13.  marts 2024 01:00 - 04:45
Vanløse - Fasanvej Ukrudtsbekæmpelse 14. marts 2024 01:00 - 04:45
Vanløse - Fasanvej Spormåling 14. marts 2024 01:00 - 04:45
Øresund - Lergravsparken Udskiftning af togskinner 14. marts 2024 01:00 - 04:45
Vanløse - Fasanvej Spormåling 15. marts 2024 01:00 - 04:45