Her på siden kan du finde centrale dokumenter for Metroselskabets virksomhed
- som for eksempel årsrapporter, undersøgelser og det juridiske grundlag for drift og anlæg af Københavns Metro. Ønsker du en version af dokumenterne, som er tilpasset brugere med funktionsnedsættelse, kan du få dem tilsendt ved at udfylde denne formular

Rapporter fra Metroselskabet 2023

Rapporter fra Metroselskabet 2022

Rapporter fra Metroselskabet 2021

Rapporter fra Metroselskabet 2020

Rapporter fra Metroselskabet 2019

Rapporter fra Metroselskabet 2018 

Rapporter fra Metroselskabet 2017

Rapporter fra Metroselskabet 2016 


Rapporter fra Metroselskabet 2015


Rapporter fra Metroselskabet 2014

Øvrige selskabsdokumenter


Lovgivning

Metroselskabets kommunikationsstrategi for 2018-2022

Metroselskabets kommunikationsstrategi skal sikre en samlet ramme for selskabets kommunikation med passagerer, naboer og omgivelser generelt. Kommunikation indgår som en integreret del af Metroselskabets arbejde og skal være med til at underbygge målene i selskabets forretningsstrategi for 2018-2022 om flere passagerer og høj kundetilfredshed samt at være en ansvarlig bygherre og et innovativt selskab med fokus på kerneforretningen.

Kommunikation er en afgørende faktor for, at omgivelserne opnår viden om, forståelse for og accept af Metroselskabets aktiviteter. Udgangspunktet er, at Metroselskabet som offentligt ejet selskab og leverandør af offentlig transport altid vil være genstand for stor opmærksomhed fra omgivelserne. Omgivelserne har med rette store forventninger til Metroselskabets arbejde, ligesom de har en forventning om, at selskabet kommunikerer åbent og troværdigt om dette. Metroselskabet vil gerne imødekomme disse forventninger og optræde som en ansvarlig bygherre og leverandør af offentlig transport. En imødekommende og troværdig kommunikation er derfor afgørende for selskabet.
Ud fra Metroselskabets kommunikationsstrategi udarbejdes årlige handlingsplaner. Arbejdet evalueres løbende for at sikre, at kommunikationen opnår den ønskede effekt.