Virksomhedsledelse

God selskabsledelse
Metroselskabet arbejder systematisk med god selskabsledelse og som udgangspunkt følger vi en række anbefalinger for god selskabsledelse i aktieselskaber.
Læs om god selskabsledelse

Ejerstruktur
Metroselskabet er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Staten ved transport-, bygnings- og boligministeren.  Hvert år mødes ejerne til et interessentskabsmøde.
Læs om ejerstruktur og interessentskabsmøder

Bestyrelsen
Ejerne af Metroselskabet har udpeget syv medlemmer til Metroselskabets bestyrelse. Desuden har medarbejderne i Metroselskabet valgt to medlemmer.
Læs om bestyrelsen

Direktion og direktørgruppe
Metroselskabet bliver dagligt ledet af Metroselskabets direktion. Direktionen supporteres af en direktørgruppe.  
Læs om direktion og direktørgruppe

Whistleblower-politik 
Metroselskabet har en Whistleblower-ordning, der giver medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, herunder forhold som kan skade Metroselskabets omdømme, økonomi eller på anden vis få negativ indvirkning.
Læs om whistleblower-politikken