Anlæggelsen af en ny metrolinje er et omfattende projekt, som starter flere år før, at vi indretter byggepladserne.

Inden anlægsarbejdet går i gang, flytter vi kilometervis el-, gas- og andre forsyningsledninger i de områder, hvor de kommende metrostationer skal ligge.

Københavns Museum udfører også arkæologiske udgravninger, inden vi indretter selve byggepladsen og går i gang med at bygge stationer og bore tunneler. 

Grundvandet bliver kontrolleret under hele anlægsperioden, så vi sikrer et stabilt grundvandsniveau, mens vi graver i undergrunden. Vi udfører reinfiltrationsboringer omkring hver byggeplads, så vi kan pumpe vandet væk fra byggepladsen, reinfiltrere vandet og føre det tilbage til jorden i nærområdet.

De store anlægsmaskiner kan udsende vibrationer. Vi opsætter derfor flere tusinde målepunkter på de nærmeste bygninger til metrobyggeriet. Målepunkterne overvåger bygningernes tilstand døgnet rundt og vil reagere med det samme, hvis der er risiko for, at en bygning tager skade. 

Hvordan bygges metroen?

I disse videoer får du et indblik i de byggefaser, som metrobyggeriet består af.

Vi støber stationens ydervægge

Vi graver stationen ud

Vi fjerner beton

Vi indretter stationen under jorden

Vi borer metrotunneler

Vi indretter stationspladsen

Fem nye metrostationer åbner i Sydhavn i 2024. De bliver en forlængelse af metrolinjen M4, der går til Nordhavn. 

I fremtiden kan du derfor køre med metro fra Ny Ellebjerg i Sydhavn og hele vejen til Orientkaj i Nordhavn.