Metroselskabets bestyrelse

Metroselskabets bestyrelse er selskabets øverste ledelse.

Bestyrelsen består af ni medlemmer, der udpeges for en periode på fire år. Københavns Kommune og staten udpeger hver tre medlemmer, mens Frederiksberg Kommune udpeger ét medlem samt en suppleant. Ud over de ejervalgte medlemmer vælger selskabets medarbejdere to medlemmer til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsen har nedsat tre bestyrelsesudvalg for at øge effektiviteten og højne kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen. Etableringen af bestyrelsesudvalgene har alene et forberedende formål forud for behandling i bestyrelsen. Bestyrelsen bevarer således det fulde ansvar for alle de beslutninger, der er forberedt i et bestyrelsesudvalg.

Læs de seneste udmeldinger fra bestyrelsen

Risikokomité
Metroselskabet arbejder systematisk med risikostyring og rapporterer løbende alle relevante risici til bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor valgt at oprette en risikokomité under bestyrelsen. Risikokomitéens formål er at forberede bestyrelsens behandling af selskabets risikostyring.

Risikokomitéen mødes tre gange årligt og består af:

  • Jørn Neergaard Larsen (formand)
  • Marcus Vesterager
  • Michael Vindfeldt

Læs Risikokomitéens kommissorium (PDF)

Revisionskomité
Revisionskomitéens formål er at sikre troværdighed, integritet og transparens i interne og eksterne regnskaber. Komitéen overvåger den uafhængige revisionsproces og Metroselskabets overholdelse af lovmæssige krav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Revisionskomitéen har desuden arbejdet med selskabets projektstyring og selskabets økonomistyring. 

Revisionskomitéen mødes tre gange årligt og består af: 

  • Birgitte Brinch Madsen (formand)
  • Michael Vindfeldt
  • Helle Bonnesen

Læs Revisionskomitéens kommissorium (PDF) 

Vederlagskomitéen

Vederlagskomitéens formål er at forberede bestyrelsens behandling af Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik, herunder udarbejde forslag til fastsættelse af bestyrelsens vederlag og selskabets lønpolitik inkl. evt. incitamentsordninger, jf. komiteen for god selskabsledelses anbefalinger.

Vederlagskomitéen mødes én gang årligt og består af: 

  • Jørn Neergaard Larsen (formand)
  • Marcus Vesterager
  • Michael Vindfeldt
  • Birgitte Brinch Madsen

Læs Vederlagskomitéens kommissorium (PDF)