Birgitte Brinch Madsen

Bestyrelsesmedlen

Formand for revisionskomitéen

Medlem af vederlagskomitéen

Årligt vederlag 2023: 249.000 kr.

Udpeget af staten
Tiltrådt 1. april 2014
Direktør


Tillidshverv:

  • Bestyrelsesformand i Oreco A/S
  • Bestyrelsesformand i RUM A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Holte Fjernvarme a.m.b.a.
  • Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Danske Invest og tilhørende fonde
  • Bestyrelsesmedlem i Nordsøfonden
  • Bestyrelsesmedlem i DEIF A/S
  • Bestyrelsesmedlem i John Wood plc.
  • Bestyrelsesmedlem i Arkil
  • Bestyrelsesmedlem i Hovedstadens Letbane I/S
Portræt foto af Birgitte Brinch Madsen