Kirsten Eljena Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Valgt af medarbejderne i Metroselskabet

Tiltrådt 12. februar 2021
Senior Procurement & Contracts Manager

Årligt vederlag 2022: 138.000 kr.