Anette Alm

Bestyrelsesmedlem

Valgt af medarbejderne i Metroselskabet, Sekretær

Tiltrædelse: 1. januar 2022

Årligt vederlag 2022: 138.000 kr.