Helle Bonnesen

Bestyrelsesmedlem

Medlem af revisionskomiteen

Udpeget af: Udpeget af Københavns Kommune, medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Tiltrædelse: 1. januar 2022

Årligt vederlag 2023: 178.000 kr.

Tillidshverv:

  • Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
  • Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Portræt foto af Helle Bonnesen