Harald Børsting

Bestyrelsesmedlem

Honorar 2022: 138.000,00 kr.

Udpeget af staten
Tiltrådt 1. april 2014

Årligt vederlag 2022: 138.000 kr.

Tillidshverv:

  • Bestyrelsesmedlem i Refshaleøens Holding
  • Bestyrelsesmedlem i Refshaleøens Ejendomsselskab