God selskabsledelse

Anbefalinger for god selskabsledelse
Metroselskabet er et offentligt ejet selskab, der agerer på forretningsmæssige vilkår. Det betyder, at vi arbejder systematisk med god selskabsledelse og som udgangspunkt følger Anbefalinger for god selskabsledelse i aktieselskaber. Anbefalingerne er udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse, der er nedsat under Erhvervsministeriet. Komitéen fastlægger anbefalinger, der skal understøtte god selskabsledelse og være med til at sikre tillid til selskaber i Danmark.

Metroselskabet foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse

Statens ejerskabspolitik
Metroselskabet anvender desuden aktivt Statens Ejerskabspolitik som en del af god selskabsledelse i skabet. Vi foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til anbefalingerne i Ejerskabspolitikken. 

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til anbefalingerne i Statens Ejerskabspolitik

Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse
Metroselskabet har samlet de ledelsesdokumenter, der årligt vurderes i forhold til anbefalinger og krav i selskabets kompendium for god selskabsledelse. 

Læs Metroselskabets kompendium for god selskabsledelse