Ejerstruktur og interessentskabsmøder

Ejerstruktur
Metroselskabet er stiftet i 2007 og har ansvaret for at drive og vedligeholde den eksisterende metro og anlægge nye linjer.

Metroselskabet er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Staten ved transportministeren. som et interessentskab. Metroselskabets bestyrelse er selskabets øverste ledelse og har ansvaret for, at selskabet opfylder de formål, lovgivningen har opstillet.

Ejerne deltager årligt i et interessentskabsmøde, hvor ejerne bl.a. præsenteres for selskabets årsrapport og årsregnskab samt selskabets arbejde med at sikre, at ledelsesdokumenterne er i compliance med krav i Statens Ejerskabspolitik og anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god selskabsledelse. Herudover gives der status på aktuelle fokusområder i selskabet. Se materiale fra seneste interessentskabsmøde samt referat fra tidligere møder her:

2024

 Referater fra foregående år

Ejerforhold