Ejerstruktur og interessentskabsmøder

Ejerstruktur
Metroselskabet er stiftet i 2007 og har ansvaret for at drive og vedligeholde den eksisterende metro og anlægge nye linjer.

Metroselskabet er ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Staten ved transport-, bygnings- boligministeren. som et interessentskab. Metroselskabets bestyrelse er selskabets øverste ledelse og har ansvaret for, at selskabet opfylder de formål, lovgivningen har opstillet.

Ejerne deltager årligt i et interessentskabsmøde, hvor ejerne bl.a. præsenteres for selskabets årsrapport og årsregnskab samt selskabets arbejde med at sikre, at ledelsesdokumenterne er i compliance med krav i Statens Ejerskabspolitik og anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god selskabsledelse. Herudover gives der status på aktuelle fokusområder i selskabet. Se materiale fra seneste interessentskabsmøde samt referat fra tidligere møder her:

2021

 Referater fra foregående år