13-05-2024

Pinsearbejde på København Syd

I forbindelse med byggeriet af perroner til Øresundstog på København Syd skal vores entreprenør hen over pinsen udføre støjende døgnarbejde. Arbejdet udføres på vegne af Banedanmark. 

Af sikkerhedsgrunde er det nødvendigt at lukke Øresundssporene, mens arbejdet udføres – og for at sporene skal være lukket så kort tid som muligt, udføres arbejdet hele døgnet. 

Periode
Arbejdet påbegyndes lørdag morgen den 18. maj, og vi forventer at kunne afslutte arbejdet natten mellem mandag den 20. maj og tirsdag den 21. maj. 

I denne periode skal entreprenøren blandt andet bore huller til perronfundamenter ved spor 22, som er det Øresundsspor, der er tættest på København-Ringsted-banen. Derefter skal der støbes fundamenter og andre konstruktioner på strækningen langs Øresundssporene mellem Gammel Køge Landevej og Køge Bugt-banen. Du vil også kunne opleve aktiviteter på den tomme grund på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Følager. 

Arbejdet vil være støjende og udføres for Banedanmark og efter Jernbaneloven. Det betyder, at arbejdet udføres efter dispensation for støjgrænserne fra Københavns Kommune, og at dette arbejde ikke giver ret til kompensation. Læs evt. mere om arbejdet og reglerne på vores hjemmeside, m.dk/kbhsyd

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på nabo@m.dk eller 72 30 20 20. 

Billede af byggeriet af Øresundsperroner

30-04-2024

København Syd i maj og juni

Flere forskellige aktiviteter er fortsat i gang ved København Syd, og de fortsætter hen over for-året. Her får du en oversigt over Metroselskabets forventede aktiviteter i området i maj og juni. 

Stationsplads og ny cykelsti
Frem mod åbningen i juni fortsætter arbejdet med stationspladsen, fortove og cykelsti. Arbejdet foregår oven på metrostationen og ved vendepladsen på Carl Jacobsens Vej. Vi skal blandt andet plante træer, opsætte ny belysning samt færdiggøre stationspladsen og cykelstien. Arbejdet med at anlægge stationspladsen, fortov og cykelsti foregår som udgangspunkt i dagtimerne medmindre andet varsles via SMS.  

Omstigningsområdet ved Carl Jacobsens Vej
Byggeriet af omstigningsområdet, som skal gøre det let at skifte imellem de forskellige forbindelser, fortsætter også frem mod åbningen i juni. Her skal entreprenøren blandt andet færdiggøre trapper, elevatorer og forskellige andre installationsarbejder. Arbejdet kan være støjende, og der kan være aktiviteter hele døgnet.

Øresundsperronerne og gangtunnellen under Øresundssporene
Byggeriet af perroner langs Øresundssporene samt byggeriet af gangtunnelen under sporene ved Følager fortsætter også hen over foråret.  Fra den 3. maj og cirka tre uger frem, skal vi udgrave gangtunnelen under sporene, og dette arbejde foregår hele døgnet. Derudover skal vi udføre betonarbejder i den forbindelse. 

I pinsen forventer vi at skulle udføre borede fundamenter til Øresundsperronerne langs spor 22, som er Øresundssporet tættest på København-Ringsted-banen. Dette arbejde informerer vi nærmere om forud for arbejdet. 

Arbejdet kan være støjende og kan forekomme hele døgnet.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på nabo@m.dk

Billede af København Syd i slutningen af april 2024

29-02-2024

Ændrede adgangsveje ved København Syd

I starten af marts ændrer byggepladsen ved København Syd sig lidt. I forbindelse med anlæggelsen af stationspladsen med ny fortov og cykelsti, lukkes vendepladsen ved Carl Jacobsens Vej. 

Indgang til S-togets linje F (Ringbanen) og København-Ringsted-banen
Indtil nu har indgangen til S-togets linje F (Ringbanen – spor 11 og 12) og til DSB’s København-Ringsted-bane (spor 23 og 24) været fra vendepladsen for enden af metrobyggepladsen. 

I starten af marts lukkes vendepladsen, og det betyder, at man fremover skal ind til Ringbanen og København-Ringsted-banen fra en ny indgang ud for Sukkertoppen. Det vedlagte kort viser den nye adgangsvej til de to tog-linjer. 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på nabo@m.dk eller 72 30 20 20. 

Kort over de nye adgangsveje til spor 11-12 og 23-24

27-02-2024

Arbejdet fortsætter ved København Syd i marts og april

Flere forskellige aktiviteter er fortsat i gang ved København Syd, og de fortsætter hen over foråret. Her får en oversigt over Metroselskabets forventede aktiviteter i området i marts og april. 

Stationsplads og ny cykelsti
Arbejdet med den nye cykelsti og det nye fortov langs med metrostationen er i gang fra parkeringspladsen ved Sukkertoppen og ned til Gammel Køge Landevej. Derudover går arbejdet med at anlægge stationspladsen ved vendesløjfen snart i gang, og det betyder, at vendesløjfen lukkes for trafik. Arbejdet med at anlægge stationspladsen, fortov og cykelsti foregår som udgangspunkt i dagtimerne medmindre andet varsles via SMS. 

Omstigningsområdet ved Carl Jacobsens Vej
Byggeriet af omstigningsområdet, som skal gøre det let at skifte imellem de forskellige forbindelser, fortsætter også i de kommende måneder. Entreprenøren skal blandt andet lægge gulv, støbe vægge, færdiggøre trapper og forskellige andre installationsarbejder.

Arbejdet i området betyder ændrede adgangsveje til S-togets linje F (Ringbanen), så følg skiltningen på stationen, så vi passer godt på alle, mens arbejdet står på. 

Arbejdet kan være støjende, og der kan være aktiviteter hele døgnet. 

Øresundsperronerne og gangtunnellen under Øresundssporene
Byggeriet af perroner langs Øresundssporene samt byggeriet af gangtunnelen under sporene ved Følager fortsætter også hen over foråret. Det betyder blandt andet, at vi skal etablere jordankre og lave pælearbejde. Derudover går vi i gang med udgravningen til den kommende gangtunnel under sporene. Byggeriet af Øresundsperronerne udfører vi på vegne af Banedanmark. 

Arbejdet kan være støjende og kan forekomme hele døgnet. 

 Nogle af de støjende arbejder i området giver mulighed for kompensation til nogle naboer. Hvis du er berettiget til kompensation efter reglerne i Nabopakkebekendtgørelsen, så modtager du automatisk et brev i postkassen med nærmere informationer. 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på nabo@m.dk

Billede af omstigningsområdet på København Syd

31-01-2024

Ny cykelsti og fortov langs metrostationen på København Syd

Her i starten af februar går vi i gang med at anlægge den nye cykelsti og det nye fortov langs den kommende stationsplads på København Syd. 

Cykelsti og fortov langs metrostationen lukkes
Det betyder, at den nuværende sti langs Sukkertoppen mv. lukkes for cykler og gående på strækningen mellem vendepladsen på Carl Jacobsens Vej og Gammel Køge Landevej. I stedet skal du benytte Carl Jacobsens Vej på dette stykke. 

Arbejdet foregår som udgangspunkt i dagtimerne medmindre andet varsles via SMS. 

Stationspladsen anlægges
Anlæggelsen af den nye cykelsti er første skridt i etableringen af den nye stationsplads, som kommer til at ligge oven på metrostationen. På vores hjemmeside, m.dk/kbhsyd, kan du se, hvordan stationspladsen kommer til at se ud. 

Billede af Ny Ellebjerg-området

18-01-2024

Støjende arbejde på Strømmen

Nedbrydning af en større betonkonstruktion
I de kommende cirka tre uger fjerner vi en større betonkonstruktion på arbejdspladsen på Strømmen. Betonen skal nedbrydes, og det betyder, at arbejdet er støjende og kan give vibrationer i området lige omkring arbejdet. Vibrationerne kan være generende, men de er ufarlige for bygninger og ejendomme. 

Mindre nedrivnings- og nedbrydningsarbejder
Efter nedbrydningen af den store betonkonstruktion kan du i de efterfølgende måneder opleve mindre gener fra nedrivnings- og nedbrydningsopgaver på byggepladsen på Strømmen. 

Nedbrydningsarbejderne udføres i dagtimerne. 

Nedbrydningsarbejderne er en del af de afsluttende faser frem mod åbningen af M4 til Sydhavn og Valby til sommer. 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give. 

Billede af betonnedbrydning på Strømmen

19-12-2023

Støjende arbejde på København Syd i januar og februar

For nylig skiftede Ny Ellebjerg navn til København Syd for at markere overgangen til et nyt, trafikalt knudepunkt. Selvom navneskiftet er en milepæl, fortsætter arbejdet med at bygge den nye station, og i denne oversigt får du overblikket over Metroselskabets aktiviteter i området i januar og februar. 

Stationsplads og ny cykelsti
I de kommende måneder går vores entreprenør klar til at gå i gang med at anlægge stationspladsen og den nye cykelsti og fortov langs med pladsen. Dette arbejde informerer vi nærmere om i det nye år. 

Arbejdet foregår i dagtimerne. 

Omstigningsområdet ved Carl Jacobsens Vej
Byggeriet af omstigningsområdet, som skal gøre det let at skifte imellem de forskellige forbindelser, fortsætter også i de kommende måneder. Entreprenøren skal blandt andet færdiggøre trapper, lægge granitgulve, udføre støbearbejde i forbindelse med væggene, lave elevatorarbejder til Ringbanen og Køge Bugt-banen, installere rulletrapper og forskellige andre installationsarbejder. 

Arbejdet er støjende og kan forgå hele døgnet. 

Øresundsperronerne og gangtunnellen under Øresundssporene
Byggeriet af perroner langs Øresundssporene samt byggeriet af gangtunnelen under sporene ved Følager fortsætter også i de kommende måneder. Det betyder blandt andet, at vi skal udføre sekantpæle og jordankre og muligvis begynde at grave ud til selve tunnelen. Derudover bygger vi videre på Øresundsperronerne på vegne af Banedanmark. 

Arbejdet er støjende og kan foregå hele døgnet. 

Nogle af de støjende arbejder i området giver mulighed for kompensation til nogle naboer. Hvis du er berettiget til kompensation efter reglerne i Nabopakkebekendtgørelsen, så modtager du automatisk et brev i postkassen med nærmere informationer. 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på nabo@m.dk

Billede af København Syd-området

23-10-2023

Støjende arbejde på Ny Ellebjerg i november og december

I starten af november åbner den nye Ringbane-perron på Ny Ellebjerg, og dermed kører linje F igen til og fra Ny Ellebjerg. Det er en milepæl i byggeriet af den kommende station, København Syd. I de kommende måneder fortsætter de øvrige byggeprojekter i området – dvs. metrostationen, omstigningsområdet, gangtunnellen under sporene og perronerne til Øresundstogene. 

Her får du overblikket over aktiviteter på Ny Ellebjerg i november og december. 

Ringbane-perronen og metrostationen
Den nye perron til S-togets linje F åbner i starten af november. Derefter bruger entreprenøren resten af november til at færdiggøre arbejdet og flytte ud af byggepladsen, så der kan blive gjort klar til at anlægge stationspladsen som næste trin. Det betyder, at der i første omgang bliver bygget ny cykelsti og fortov langs dele af baneterrænet hen til Gammel Køge Landevej. Cykelstien og fortovet anlægges i etaper. 

Arbejdet foregår som udgangspunkt i dagtimerne medmindre andet varsles via SMS. 

Omstigningsområdet ved Carl Jacobsens Vej
Byggeriet af omstigningsområdet, som skal gøre det let at skifte imellem de forskellige forbindelser, fortsætter også i de kommende måneder. Entreprenøren udfører blandt andet armering og støbning af trapper i omstigningsområdet samt gulv i de kommende butikslokaler mv. Derudover skal toppen skæres af en række sekantpæle, ligesom vi skal installere en elevator og udføre andre el- og VVS-arbejder. 

Arbejdet er støjende og kan forgå hele døgnet. 

Øresundsperronerne og gangtunnellen under Øresundssporene
I de kommende måneder fortsætter vi også med byggeriet af perroner langs Øresundssporene, ligesom vi bygger brodæk ved sporene under Køge Bugt-banen. Fordi arbejdet foregår tæt på sporene, er godstogstrafikken på Øresundsbanen indstillet, og derfor udføres arbejdet her også hele døgnet. 

Arbejdet er støjende og kan give vibrationer, som er generende men ikke skadelige for bygningen.  Dog kan du opleve, at ting på hylder klirrer eller flytter sig lidt.

Nogle af de støjende arbejder i området giver mulighed for kompensation til nogle naboer. Hvis du er berettiget til kompensation efter reglerne i Nabopakkebekendtgørelsen, så modtager du automatisk et brev i postkassen med nærmere informationer. 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på nabo@m.dk

Billede af Ny Ellebjerg-området

05-10-2023

Trappen til Køge Bugt-banen er åben igen

Trappen fra Følager-stien og op til Køge Bugt-banens spor 2 er nu åben igen efter at have været lukket et par uger.

Du kan derfor igen benytte både trappe og elevator op til Køge Bugt-banen.

Stien hen til trappen op til Køge Bugt-banen

21-09-2023

Ringbane-perronerne holder snart flyttedag på Ny Ellebjerg

For nogle år siden flyttede S-banens perroner på Linje F længere ned mod Gammel Køge Landevej, for at give plads til metrobyggeriet. Siden da har en helt ny metrostation taget form under jorden, og vi har gennem nogen tid været i gang med at flytte perronerne tilbage igen.

Her i efteråret bliver de nye perroner klar, og arbejdet med at færdiggøre de nye perroner betyder to ting: 

 1. Den midlertidige gangbro (med elevator og trapper) fra Sukkertoppen-området og til Ringbaneperronerne mv. lukker med udgangen af september. Læs mere her. 
 2. Der kører ikke S-tog til/fra Ny Ellebjerg på Linje F i oktober måned. Læs mere på DSB's hjemmeside her

Vi beklager de gener, som arbejdet giver i oktober, men glæder os til at byde velkommen på de nye perroner for Linje F til november. 

Billede af ringbane-perronerne og gangbroen som lukker med udgangen af september 2023

19-09-2023

Midlertidig lukning af trappen til Køge Bugt-banen

Det er desværre nødvendigt at lukke trappen fra Følager-stien og op til Køge Bugt-banens spor 2 midlertidigt. Trappen er lukket fra i dag, den 19. september.

Mens trappen er lukket, henviser vi til elevatoren, som findes på samme side som trappen. Følger du stien fra Solgaven og hen mod Køge Bugt-banen, er elevatoren på din højre side.

Vi genåbner trappen så hurtigt det er muligt, men der kan gå nogle uger, før trappen igen er åben.

Vi beklager de gener, som den midlertidige lukning af trappen kan give.

Trappe fra Følager-stien til Køge Bugt-banens Spor 2

04-09-2023

Periodevis støjende døgnarbejde ved Øresundssporene i september

Byggeriet af perroner til Øresundstogene og en gangtunnel under sporene på Ny Ellebjerg er godt i gang, og i september skal vi udføre funderingsarbejde.

Øresundssporene lukkes
Arbejdet kræver af sikkerhedshensyn, at Øresundssporene er lukket og godstransporten på Øresundssporene er indstillet, mens arbejdet står på. Derfor udfører vi arbejdet i døgndrift, så sporene skal være lukket så kort tid som muligt. Der vil derfor være periodevis støjende arbejde ved Øresundssporene på Ny Ellebjerg station i nedenstående tidsrum.

Arbejdsperiode
Arbejdet udføres i weekenden fra fredag aften og til mandag morgen i ugerne 36, 37 og 38. Derudover arbejdes der også i hverdagsnætterne i uge 36. Et overblik ser sådan ud:

Uge 36
Hverdagsnætter (mandag den 4. september - torsdag den 7. september) kl. 00.20 – 05.30
Fredag den 8. september kl. 18.00 – søndag den 10. september kl. 24.00

Uge 37
Fredag den 15. september kl. 22.00 – mandag den 18. september kl. 05.00

Uge 38
Fredag den 22. september kl. 22.00 – mandag den 25. september kl. 05.00

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give.

28-07-2023

Periodevis støjende døgnarbejde ved Øresundssporene i august

I forbindelse med byggeriet af perroner til Øresundstogene og en gangtunnel under sporene på Ny Ellebjerg, skal vi etablere en overkørsel over Øresundssporene. Overkørslen skal bruges til vores arbejdskøretøjer under byggeriet, som udføres af Metroselskabets entreprenør på vegne af Banedanmark.

Øresundssporene lukkes
Når vi skal etablere overkørslen, kræver det, at sporene er lukket og godstransporten på Øresundssporene er indstillet. Derfor udfører vi arbejdet i døgndrift, så sporene skal være lukket så kort tid som muligt.

Da maskiner og materiel transporteres via de lukkede Øresundsspor, vil maskiner og materiel blive lastet ved Banedanmarks areal ved Vigerslev Godsvej 10. Derfor vil der være periodevis støjende arbejde både ved Øresundssporene på Ny Ellebjerg station og ved Banedanmarks areal ved Vigerslev Godsvej 10 i nedenstående tidsrum.

Arbejdsperiode
Arbejdet udføres fra mandag den 7. august kl. 22 og frem til søndag den 12. august kl. 06.
Lastning af maskiner og materiel forventes at ske i kortere perioder i løbet af natten i dette tidsrum.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give.

Arbejdsområdet set fra Køge Bugt-banen

26-07-2023

Ny trappe til Køge Bugt-banens spor 2 er åbnet

Den nye trappe til Køge Bugt-banens spor 2 er nu åben. Trappen erstatter den gamle trappe, som blev fjernet for et par uger siden.

Du finder trappen på din højre side, hvis du følger stien fra Solgaven og hen mod Ny Ellebjerg Station / Køge Bugt-banen - i samme område som elevatoren, som nu også fungerer igen.

Dermed er stien omlagt og den nye trappe i brug, og det betyder, at vi ikke forventer flere større ændringer af adgangsforholdene til stationen. Det nuværende stiforløb og trappe fortsætter gennem resten af byggeriet af Øresundsperroner og gangtunnelen under sporene, som forventes afsluttet i 2025.

Billede af trappen

10-07-2023

Døgnarbejde ved Øresunds-sporene

I forbindelse med byggeriet af perroner til Øresundstogene og en gangtunnel under sporene, skal vi etablere en overkørsel over Øresundssporene. Overkørslen skal bruges til vores arbejdskøretøjer under byggeriet.

Øresundssporene lukkes
Når vi skal etablere overkørslen, kræver det, at sporene er lukket og godstransporten på Øresundssporene er indstillet. Derfor udfører vi arbejdet i døgndrift, så sporene skal være lukket så kort tid som muligt.

Arbejdsperiode
Arbejdet udføres fra natten mellem den 20. og 21. juli og frem til mandag morgen den 31. juli – altså i slutningen af uge 29 samt i uge 30. Arbejdet vil periodevis være støjende, mens det står på.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give.

Illustration af arbejdet med gangtunnelen

03-07-2023

Trappen til Køge Bugt-banens spor 2 lukkes

Fra natten til den 5. juli vil det ikke længere være muligt at benytte trappen mellem Følager-stien og Køge Bugt-banens Spor 2, hvor S-togene kører mod syd. Trappen lukkes, fordi den skal fjernes og erstattes af den nye trappe, som blev hejst på plads i sidste uge.

Den nye trappe er endnu ikke klar til brug, og da Banedanmarks elevator til Spor 2 samtidig er ude af drift, betyder det desværre en omvej, hvis du skal fra Følager-stien og til eller fra Spor 2 i de kommende par uger.

Benyt trappen til Spor 1
I de kommende par uger skal du derfor benytte trappen til Spor 1 på Følager-siden. Herfra går du ned til den modsatte ende af perronen ved Spor 1 og tager trappen ned igen. Hvis du går under Køge Bugt-banen herfra, kan du benytte den østlige trappe op til Spor 2 – det er den trappe, som starter ved vendepladsen.

Vi giver jer naturligvis besked, når den nye trappe er klar til brug – forventeligt i midten eller sidste halvdel af juli, når belægning, belysning, afmærkning osv. er kommet på plads.

Den gamle trappe fjernes
Den gamle trappe fjernes forventeligt natten mellem den 9. og 10. juli. Trappen fjernes om natten af hensyn til sikkerhed omkring jernbanesporene.

Vi beklager de gener, som arbejdet giver.

Kort med alternativ adgang til Spor 2

28-06-2023

Støjende arbejde ved Køge Bugt-banen

I de seneste måneder har vi forberedt byggeriet af Øresundsperroner og gangtunnel ved Ny Ellebjerg Station. Vi har blandt omlagt stien hen til Køge Bugt-banen på Følager-siden, gjort klar til en ny trappe til Køge Bugt-banen og klargjort til asfaltering af Følager.

Anlægsarbejdet går i gang
Nu går det egentlige anlægsarbejde i gang. Det betyder, at vi igennem sommeren blandt andet skal udføre et pælefunderingsarbejde på Følager-siden ved Køge Bugt-banen, omlægge ledninger, lave spunsarbejde og etablere adgangsvej og arbejdsplateau til det videre arbejde med at bygge Øresundsperronerne og en gangtunnel under sporene.

Hvad betyder arbejdet for jer, der bor på Følager-siden
Selve arbejdet foregår inde på det lukkede arbejdsområde, men det kan være støjende og give mindre vibrationer i nærområdet. Arbejdet udføres i dagtimerne, hvor du også kan forvente materialekørsel til og fra byggepladsen på Følager-siden. Senere i juli kommer et døgnarbejde, som vi informerer nærmere om inden det går i gang. 

Vi beklager de gener, som arbejdet kan give.

Visualisering af arbejdsstedet

27-06-2023

Nu asfalterer vi Følager

I starten af juli lægger vi ny asfalt på den del af Følager, som går fra Gammel Køge Landevej og ned til stien mod stationen. Følager asfalteres som forberedelse til arbejdet med at bygge de nye Øresundsperroner og en gangtunnel under sporene på Ny Ellebjerg Station.

To arbejdsområder
Arbejdet forventes udført i dagtimerne over to dage – den 5. og 6. juli, med forbehold for ændringer. Begge dage arbejder vi i to områder:

 • Område 1 - Fra Gammel Køge Landevej til Følager 9
  • Her er lukket for biltrafik begge dage ca. kl. 7-12.
  • I bil kan du komme til Solgaven samt Følager 15-35 via Poppelstykket.
 • Område 2 - Fra Følager 9 til Følager 19
  • Her er lukket for biltrafik begge dage ca. kl. 12-17.
  • Det er ikke muligt at komme til/fra Følager 15-35 i bil i ovenstående tidsrum.
  • I bil kan du komme til/fra Solgaven bagom bygningen via parkeringsområdet.

Hvad indebærer arbejdet
På arbejdets første dag fræser vi den gamle belægning af og gør klar til den nye i ovenstående områder og tidsperioder. Det kan støje og støve.

På arbejdets anden dag lægger vi den nye asfalt i ovenstående områder og tidsperioder. Du vil opleve større arbejdsmaskiner og støj.

Som fodgænger eller cyklist kan du fortsat passere forbi asfaltarbejdet. Følg skiltene og byggearbejdernes anvisninger, så vi passer godt på hinanden, mens arbejdet står på.

Vi beklager de gener, arbejdet kan give. Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på nabo@m.dk eller 72 30 20 20.

Kort over asfalteringsområdet

26-06-2023

Ny trappe til Køge Bugt-banen

For nylig flyttede vi stien mellem Solgaven og Køge Bugt-banen, og snart kommer turen til den anden ændring af adgangsveje, som vi fortalte om på informationsmødet den 30/5 – nemlig flytning af trappen op til Køge Bugt-banen.

Ny trappe hejses på plads
De seneste uger har vores entreprenør gjort klar til den nye trappe, som vi forventer bliver hejst på plads og monteret den 29/6. Stien kan kortvarigt blive spærret af sikkerhedshensyn, når trappen løftes ind over stien. Når trappen er på plads, skal fliser, belysning mv. justeres, så vi forventer, at den nye trappe tages i brug i sidste halvdel af juli. Vi giver jer besked, når den nye trappe tages i brug.

Gammel trappe lukkes
Fra den 5. juli om morgenen vil det ikke længere være muligt at benytte den gamle trappe. Trappen lukkes af og gøres klar til at blive fjernet, og vi forventer, at den bliver fjernet natten mellem den 9. og 10. juli. Trappen fjernes om natten af hensyn til sikkerhed omkring jernbanesporene.

Benyt elevatoren
I dagene fra den gamle trappe lukkes (5. juli) og til den nye trappe er klar til åbning (forventeligt i sidste halvdel af juli) henviser vi til elevatoren fra Følager og op til Køge Bugt-banen.

Opsummering af tidsplan – med forbehold for ændringer
Frem til slutningen af juni: Området gøres klar til den nye trappe.
29. juni: Ny trappe hejses på plads og monteres.
5. juli: Gammel trappe lukkes af. Benyt elevatoren op til Køge Bugt-banen.
9./10. juli: Gammel trappe fjernes om natten.
Sidste halvdel af juli: Ny trappe forventes åbnet. Vi informerer nærmere, når den er klar til brug.

Visualisering af ny og gammel trappe

15-06-2023

Stien til stationen flyttes

Hen over foråret har vi gjort klar til det kommende byggeri af Øresundsperroner og gangtunnel under sporene. Nu kommer den første ændring af adgangsvejene i jeres område, som vi fortalte om på informationsmødet den 30. maj. Det er nemlig blevet tid til at flytte stien mellem Solgaven og Ny Ellebjerg Station / Køge Bugt-banen.

Stien flytter nogle meter mod syd
Stien flyttes blot nogle meter til siden, og hvis du står udenfor Solgavens hovedindgang med front mod stien der fører hen til Køge Bugt-banen, så flyttes stien nogle meter mod højre. Forløbet af stien bliver stort set det samme som nu. Trappen op til Køge Bugt-banen ændrer vi ikke på endnu – det vender vi tilbage med information om senere.

Hvad kommer der til at ske i praksis
Inden stien kan flyttes, skal det nye område asfalteres og gøres klar. Vi forventer, at planen ser sådan ud:

 • Weekenden i uge 24: Klargøring til flytning af stien med mindre arbejdsmaskiner.
 • Midt i uge 25: Den nye sti asfalteres. Det foregår primært på det lukkede arbejdsområde, men der kan være øget lastbilkørsel i forbindelse med arbejdet.
 • Midt i uge 25 – forventeligt 22/6: Den nye sti åbnes.
 • Slutning af uge 25 og evt. weekend: Tilpasninger af belysning, hegn, afstribning mv.

Asfaltarbejde er afhængig af vejr og vind, ligesom vi som tidligere nævnt er afhængige af rettidig levering af asfalt, arbejdsmaskiner osv., så ovenstående plan er med forbehold for ændringer. Vi er opmærksomme på at holde jer informeret så godt som muligt.

Billeder viser at den nye sti ligger nogle meter mod syd

31-05-2023

De vigtigste pointer fra informationsmødet

Tak til alle jer, som kom forbi Caféen tirsdag den 30/5 for at høre mere om de kommende byggerier ved Solgaven. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, har vi her samlet de vigtigste pointer fra mødet:

 • Vi skal bygge perroner til Øresundstogene samt en ny gangtunnel under sporene fra Følager til det fælles omstigningsområde på den kommende København Syd.
 • Det forberedende arbejde er i gang. Senere på sommeren går selve byggeriet i gang.
  Du kan primært forvente tre typer af gener:
  • Ændrede adgangsveje hen til stationen (stien flyttes mod højre, og trappen op til Køge Bugt-banen flyttes senere på sommeren. Når stien og trappen er flyttet, forbliver de samme sted under resten af byggeriet).
  • Støjgener – i nogle perioder også som døgnarbejde.
  • Mindre vibrationer, som kan virke generende, men er ufarlige.
 • Noget af arbejdet i aften- og nattetimerne giver ret til kompensation for nogle af jer, efter helt klart definerede regler og lovgivning.
 • Hvis du er berettiget til kompensation, får du automatisk et brev fra os.
 • Vi orienterer løbende om arbejdet her på hjemmesiden og i samarbejde med Vena og det øvrige personale på Solgaven.
 • Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
 • Byggeriet af perronerne og gangtunnelen forventes afsluttet i sidste halvdel af 2025.
Visualisering der viser nedgangen til den kommende gangtunnel

12-05-2023

Asfaltering af Følager

Som forberedelse til arbejdet med at bygge de nye Øresundsperroner og en gangtunnel under sporene på Ny Ellebjerg senere på sommeren skal vores entreprenør nu forberede Følager til den kommende arbejdskørsel.

Hvad består arbejdet i?
Arbejdet indebærer, at højresvinget ind på Følager fra Gammel Køge Landevej udvides lidt, samt at Følager får ny asfalt på strækningen fra Gammel Køge Landevej og ned til stien mod stationen. Vejarbejdet forventes at gå i gang i sidste halvdel af maj.

Hvad betyder arbejdet for dig?
Når arbejdet med at justere og asfaltere Følager går i gang, er det ikke længere muligt at parkere langs Følager-strækningen fra Gammel Køge Landevej og ned til stien mod stationen. Der henvises til øvrige parkeringsmuligheder i området.

Vær opmærksom på skiltene i området og husk at respektere skilte, afspærringer og byggefolkenes anvisninger, så vi sammen passer godt på hinanden, mens arbejdet står på.

Kort der viser Følager på strækningen mellem Gammel Køge Landevej og stien til stationen

29-03-2023

Vi flytter en sikringshytte i aften- og nattetimerne

I forbindelse med forberedelserne til byggeriet af de kommende perroner til Øresundstogene på Ny Ellebjerg, skal vi flytte en sikringshytte, som er en form for større teknikskab til togdriften. Sikringshytten står i dag på A/S Øresundsforbindelsens lukkede område nord for Køge Bugt-banen, og den flyttes til A/S Øresundsforbindelsens lukkede område syd for Køge Bugt-banen.

Arbejdet udføres om natten
Arbejdet skal foregå på og omkring sporene, og derfor er det nødvendigt at udføre arbejdet om natten, hvor togene holder stille. Arbejdet udføres i følgende perioder:

 • Torsdag den 30/3 kl. 22 og frem til tirsdag den 4/4 kl. 06
 • Langfredag den 7/4 kl. 06 – 20
 • Påskelørdag den 8/4 kl. 06 – 20

Mens arbejdet står på, vil det periodevis være støjende, når vi f.eks. flytter skærver, graver, laver nyt fundament til sikringshytten og flytter sikringshytten. Du vil desuden opleve arbejdskørsel i området. Arbejdet er en del af byggeriet af perroner til Øresundstogene, som bygges efter Jernbaneloven, og derfor er der ikke mulighed for at tilbyde kompensation eller aflastning i forbindelse med dette arbejde.

Vi beklager de gener, som arbejdet medfører.

Kort der viser sikringshyttens nuværende og fremtidige placering

22-03-2023

Vi gør klar til den nye sti

Vores entreprenør er i gang med at gøre klar til, at stien fra Solgaven til Ny Ellebjerg station kan flyttes længere ind mod hegnet til A/B Lejren. Der skal blandt andet laves afvanding før stien skal etableres, så den kan fungere som gang- og cykelsti mens byggeriet af Øresundsperronerne og gangtunnelen står på. Vi informerer nærmere, når den nye sti er klar til at blive taget i brug. Indtil da kan du benytte den nuværende sti hen til stationen. 

Mindre gravearbejde på den nuværende sti
I forbindelse med arbejdet med at lave afvanding ved den nye sti skal vi grave på tværs af den nuværende sti i løbet af uge 13. Det bliver et mindre arbejde, hvor vi graver på tværs af den nuværende sti og lægger plader hen over hullet, så stien fortsat kan bruges. 

Foto som viser stiforløbet fra Solgaven til Ny Ellebjerg

20-03-2023

Forberedende arbejde frem til sommeren 2023

Senere på året går vi gang med at bygge de nye perroner til Øresundstogene samt en ny gangtunnel under sporene. For at gøre klar til selve byggeriet, går vores entreprenør snart i gang med at gøre området klar til det egentlige arbejde.

Hvad består det forberedende arbejde i?
I perioden fra nu og frem til sommerferien skal vores entreprenør, M.J. Eriksson A/S, flytte den offentlige sti længere ind mod hegnet til A/B Lejren, lave et asfaltarbejde på Følager og etablere en ny trappe til Køge Bugt-banen. Vi gør ikke det hele på én gang, så vi informerer løbende om de forskellige aktiviteter, efterhånden som de nærmer sig. Det kan du læse mere om nedenfor.

I påsken skal vores entreprenør, Aarsleff Rail A/S, derudover flytte en sikringshytte, som er en form for større teknikskab til togdriften. Sikringshytten står i dag på A/S Øresundsforbindelsens lukkede område, og det vil den også gøre, når den er flyttet.

Hvad betyder de forberedende arbejder for dig?
Hen over de kommende måneder kan du opleve arbejde i område – både med mandskab og køretøjer. Arbejdet med at gøre klar til at omlægge stien er i gang, og vi informerer nærmere, når den nye sti tages i brug om nogle måneder. Når sikringshytten skal flyttes i påsken, er det nødvendigt at stoppe trafikken på Øresundsbanen imens, men dette får kun betydning for godstrafikken.

Vi informerer løbende her på siden
Som nævnt laver vi ikke det hele på én gang, og derfor kommer vi løbende til at informere om arbejdet, efterhånden som de enkelte aktiviteter rykker tættere på. For dig der bor i Solgaven Valby har vi lavet denne særlige side her på hjemmesiden. Her finder du hele tiden seneste nyt om arbejdet, og vi gør vores bedste for at opdatere den så detaljeret og i god tid, som vi kan. Dog er et byggeri af denne størrelse komplekst, og selv med den bedste plan, kan – og vil – arbejdet ændre sig undervejs. Måske støder vi på ting i jorden, som vi ikke regnede med, måske driller vejret, eller måske svigter en leverance af nødvendigt udstyr eller materialer.

Alt dette betyder, at vi nogle gange kan være nødt til at tilpasse byggeriet til de faktiske forhold, også uden at kunne informere om det i god tid forud. Når selve byggeriet af perroner og gangtunnel går i gang senere på året, så forventer vi ikke at adgangsvejene omkring byggepladsen ændrer sig, mens arbejdet står på.