Sikkerhedsudstyr


Metroen råder over udstyr, som skal sikre passagererne høj sikkerhed og en hurtig, effektiv redningsindsats.

Sikkerhed har høj prioritet i metroen. Derfor er der i selve designet og udformningen af stationer og tog indtænkt sikkerhedselementer, som skal gøre din rejse sikker og tryg. Skulle der på trods af metroens mange sikkerhedsforanstaltninger opstå en ulykke, er redningsarbejdet tilpasset metroen og dens omgivelser i form af særligt redningsudstyr.

Online alarmsystem
Alarmsystemet mellem metroens kontrolrum og alarmcentralen i København er online, hvilket sikrer en hurtig alarmering.

Nødbremse og nødhammer
Togenes nødbremse og nødhammer er bygget sammen, så nødhammeren fungerer som nødbremsens håndtag. Bruges nødhammeren, udløses nødbremsen automatisk. Denne konstruktion betyder også, at nødhammeren ikke kan blive fjernet fra toget.

Særligt sikkerhedsudstyr
Metroen råder over specialdesignet sikkerhedsudstyr til skinnebårne transportsystemer i tunneller. Der er indkøbt særlige bårer, som kan monteres på hjul, og udstyr, der kan frigøre fastklemte passagerer. Også særligt røgdykkerudstyr og nødgeneratorer til brug ved strømsvigt er en del af metroens udstyr.

Radiosystem
Metroen er udstyret med et antenne- og radiosystem, der benyttes af politi, brandvæsen og hospitaler. Metro Stewarder bruger også systemet, så en effektiv kommunikation mellem metro og myndigheder sikres.