Metroen er førerløs og styres af et fuldautomatisk styresystem, som overvåger driften, fungerer som autopilot og griber ind, hvis der skulle opstå fejl. Risikoen for menneskelige fejl minimeres som følge af dette automatiske styresystem.

For at brandsikre metroen er tog og stationer bygget af materialer, der ikke kan brænde og som kun udvikler minimal og ugiftig røg. Metroen er naturligvis også udstyret med automatiske brandalarmer og brandslukkere. Skulle der på trods af metroens mange sikkerhedsforanstaltninger ske en ulykke, er der et veldefineret beredskab, og der holdes jævnligt fuldskala øvelser.

Metroens personale er til stede i metroen hele døgnet. Som passager skal du kunne føle dig tryg hele vejen gennem din rejse med metroen.

Sikkerhedsudstyr