Mere Metro i fremtiden

I 2024 åbner forlængelsen af M4 til Sydhavn og Valby. Og der er flere nye metrolinjer og -stationer i støbeskeen. Lige nu er flere projekter under politisk behandling, f.eks. udvidelsen af M4 i Nordhavn og den nye linje M5.

I forbindelse med udviklingen af nye linjer i fremtiden arbejder Metroselskabet på at halvere CO2-udledningen ved bygge- og anlægsaktiviteter. Mange klimavenlige tiltag begynder allerede i designfasen, og derfor indledte metroselskabet i 2021 et innovationsprogram, der gennem en række projekter løbende skal reducere selskabets klimaaftryk.

Idekonkurrence i 2022

I efteråret 2022 afholdt Metroselskabet idékonkurrencen ”Fremtidens arkitektoniske udtryk i en mere klimavenlig metro”. Opgaven var at gentænke en metrostation med klimavenlighed i anlægs- og driftsfasen samt oplevelsen af tryghed og et effektivt passagerflow som de centrale hensyn.

Fire anerkendte arkitektfirmaer blev alle bedt om at komme med deres bud, som du kan se nedenfor.

Deres ideer kan Metroselskabet arbejde videre med i fremtidigt arbejde med æstetik og bæredygtighed ved design af publikumsvendte overflader på fremtidige metrostationer. Undervejs i konkurrencen har deltagerne blandt andet skulle gøre rede for deres arbejde med Metroselskabets klimaberegningsmodel, så alle forslag kan være med til at nedbringe klimaaftrykket i fremtidigt byggeri og drift og bidrage til at skabe en mere bæredygtig by.

Læs mere om konkurrencen og vinderholdet

Konkurrencedeltagerne poserer med Metroselskabets administrerende direktør Carsten Riis og arkitekt-teamleder Jesper Malmkjær.

JAJA Architects

”Vi ønsker med vores forslag at vise, at man ikke opnår en ressourceeffektiv og klimavenlig metrostation med en overfladisk tilpasning af materialevalget i apteringen. Det kræver derimod en mere gennemgribende og helhedsorienteret tilgang til bæredygtigt design og byggeri. (…) Vi anbefaler også at integrere Metroen i den overordnende mobilitetsplanlægning i højere grad, så overgangen til andre grønne transportformer og -midler understøttes på bedste vis, og Metroen på den måde leder passagererne hele vejen frem til deres slutdestination”.

3XN/GXN

“Med vores forslag vil vi gerne vise, at en metrostation i København godt kan udformes mere levende og varieret og stadig beholde sin styrke ved det genkendelige enkle design. I dette eksempel har vi arbejdet med flader af tegl, der med små reces og fremspring runder sig omkring stationsrummet og forbinder perron-niveau med concourse-niveau og ovenlys i en samlet blød oval form”.

EFFEKT Architects

”Kan vi efterligne teknisk formåen fra naturen for at maksimere styrken og begrænse materialevolumen? Kan vi reducere påvirkningen ved at bygge over jorden? Kan den strukturelle form fange lys, og give hvilesteder, mens den understøtter metrolinjen? Kan vi gøre endnu mere, med endnu mindre?”

Snöhetta

”Hvad vil det sige at bygge en underjordisk metrostation og efterfølgende, hvad betyder det at være under jorden? Det første skridt i at skabe en underjordisk metrostation er udgravning. Flytning og flytning af den opgravede masse genererer betydelige CO2-udledninger. Vi anser denne masse som en værdifuld ressource i opbygningen af ​​stationen. Stationen bliver en monolit af aktiveret geopolymer.

Som en fuldt integreret proces i udgravning skal sagen analyseres og sorteres efter til egenskaber og anvendelse. Stoffer, der ikke kan bruges til byggeri under jorden, vil blive brugt i skabelsen af ​​en bevokset stationshøj over bunden”.