København Syd: Vi anlægger stationspladsen over jorden

Ny cykelsti og fortov
Vi er i gang med at anlægge den nye stationsplads, som kommer til at ligge oven på metrostationen. I første omgang anlægger vi en ny cykelsti og et nyt fortov langs med metrostationen. Det betyder, at den nuværende sti langs Sukkertoppen mv. lukkes for cykler og gående på strækningen mellem vendepladsen på Carl Jacobsens Vej og Gammel Køge Landevej. I stedet skal du benytte Carl Jacobsens Vej på dette stykke.  

Arbejdet foregår som udgangspunkt i dagtimerne medmindre andet varsles via SMS. 

En levende plads
Stationspladsen bliver både transitplads for rigtig mange passagerer, samtidig med at den skal fungere som udeareal for lokalområdet, herunder studerende ved NEXT Sukkertoppen og kvarterets børn og unge. Området byder på områder, hvor man f.eks. kan vente på toget eller tage ophold i frokostpausen - men også aktive tilbud i form af ”aktivitetsøer”, som inviterer til sport og leg.

Stationspladsen på København Syd