Enghave Brygge

Når metrostationen Enghave Brygge åbner i 2024, vil metrostationen være et vigtigt element i at binde det nye byområde sammen med det øvrige Sydhavn.

Som på den nuværende metro er der fokus på, at metroen skal være tilgængelig for alle. Det betyder blandt andet, at stationerne i Sydhavn får to elevatorer, og fortsat opretholder de høje standarder, der gør det let for kørestolsbrugere, svagtseende og hørehæmmede at benytte metroen.

Som noget nyt er alle hovedtrapper på  Sydhavnsstationerne opgraderet med rulletrapper til terræn. Bagtrapperne er også blevet opgraderet, så den ikke længere går via en cykelkælder. Der indgår ikke cykelkældre i designet af Sydhavnsstationerne. 

Lysværker, abstrakte relieffer og betonudsmykninger

De fem nye metrostationer i Sydhavn bliver alle udsmykket med kunst. På Enghave Brygge er det kunstneren Pernille With Madsen, der har skabt forskellige elementer, der vil kigge frem flere steder på stationen. Her kommer der lysværker, abstrakte relieffer samt betonudsmykninger, som kobler højteknologi, arkæologi og geologi.

Værket leger med fortid og fremtid og vil være som en blanding af et arkæologisk fund og en science fiction rekvisit.

Krav til indretning af metrostation

Når en metrostation skal indrettes, er der mange krav til materialer, og hvor de forskellige elementer kan installeres i stationsrummet. Det er derfor en omstændig proces at indtænke kunst i metrostationerne, og arbejdet på dette har været i gang siden vedtagelsen af projektet i 2015.

I dette projekt indgår kunstneren i tæt samarbejde med Metroselskabet og entreprenøren TUNN3L, så alle materialekrav overholdes, og kunsten indgår som en naturlig del af arkitekturen i stationen.

Lysværker testes

I løbet af 2019 har Pernille With Madsen udført en række eksperimenter med udformningen af de enkelte lysværker, som indgår i kunstværket.

I midten af 2020 bliver prototyper af lysværkerne opsat på en af de eksisterende metrostationer som en del af testforløbet.

Eksempel på støbeform

Pernille With Madsen samarbejder med Teknologisk Institut om at udvikle en prototype, der efterfølgende skal gennemgå en række tests. Fotoet viser en robotskåret støbeform med isatte lyslederkabler, som i sidste ende skal blive til de lysværker - også kaldet dioramaer - der bliver en del af kunsten i stationen. 

Den kunstneriske udformning af de endelige dioramaer derefter ud fra forsøg med prototypen, som senere produceres til færdige lysværker med ophæng og lys.

Test af onyx
Test af materialer er fortsat godt i gang. I løbet af foråret 2020 har Pernille testet plader af stenarten onyx, der måske vil indgå i værket på Enghave Brygge. Til venstre ses onyxpladen i almindeligt dagslys, og til højre ses samme plade men lyst op bagfra.