M3 Cityringen og M4 Nordhavns tog

Togene på M3 og M4 er version 5 af de tog, som blev leveret til København i 2002. Men selvom de nye tog udefra ligner M1/M2's tog til forveksling, er der sket mange forbedringer af teknik, materialer og design. De nye tog har blandt andet bedre plads, højere topfart og hyppigere afgange end M1/M2.

Indvendige forbedringer
Indvendigt i togene er der sket forskellige forbedringer. Via elektroniske display kan passagererne bedre følge med i, hvor toget befinder sig i systemet. Samtidig er inventaret bygget af mere robuste materialer, og sæderne er mere hårdføre og nemmere at rengøre.

Plads til flere passagerer

Cityringens tog har samme fysiske dimensioner som togene på M1/M2, men der er gjort bedre plads til de stående passagerer. Den gennemsnitlige rejsetid i metroen er fem minutter, og særligt i myldretiden er der trængsel på de mest benyttede stationer i Indre By.

Belært af erfaringerne fra M1/M2 er sædeopsætningen derfor tilpasset, så maxkapaciteten i et tog er på 314 passagerer mod M1/M2's 300 passagerer. Den nye sædeopsætning letter samtidigt passagerflowet ved på- og afstigning.

Højere topfart og hyppigere afgange 
Cityringens tog kan både køre hurtigere og hyppigere end M1/M2's tog. Cityringens tog har en topfart på 90 km/t., mens M1/M2's topfart er 80 km/t. Samtidig er det fuldautomatiske system forbedret, så man på stationerne kan nå helt ned på 80 sekunder mellem hvert tog i myldretiden.

Levering af tog til Cityringen og Nordhavnsafgreningen
Cityringen og M4 Nordhavn fik i alt leveret 39 togsæt. 

Det var virksomheden Ansaldo STS, der stod for leverancen af tog- og styresystem på Cityringen. Ansaldo har også leveret tog- og styresystem til M1/M2, og disse har dannet grundlag for nye metrosystemer så langt væk som Riyadh og Hawaii.