Tre stærke teams går videre i konkurrence om byudvikling ved København Syd

16. januar 2023

Metroselskabet I/S har prækvalificeret tre tværfaglige teams, der går videre i konkurrencen om at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde ved den kommende station København Syd.

København Syd (den nuværende Ny Ellebjerg Station) bliver i fremtiden én af Danmarks største stationer. Dermed får hovedstaden et nyt trafikknudepunkt med Metroen, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog samt mulighed for internationale tog fra Tyskland og Sverige. Stationen skifter navn til København Syd i 2023.

Metroselskabet I/S har fået til opgave at udvikle arealerne ved og over stationen. Den fremtidige byudvikling forventes at indeholde erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et levende byliv de fleste af døgnets timer. Samtidig skal byudviklingen understøtte stationens fremtidige rolle som én af Danmarks største stationer.

I november 2022 opfordrede Metroselskabet I/S alle interesserede til at ansøge om prækvalifikation til helhedsplankonkurrencen for byudviklingen.

I alt ansøgte 15 teams fra ind- og udland om at deltage i konkurrencen. Blandt ansøgerne er tre teams blevet udvalgt på deres stærke referencer inden for arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, eksempelvis helheds- og bebyggelsesplaner, byrum, lokal- og kommuneplanlægning og bæredygtighed, samt stærke referencer inden for ingeniørydelser.

De tre teams er:

  • C.F. Møller med 1:1 Landskab, Arki Lab, Atkins DK og Atkins Limited
  • Cobe med Arup, Urban Creators, 103, Absalon & Co og Metropolitan Metaculture
  • Holscher Nordberg med Adept, Lytt, MOE og Realise.

Udbud med forhandling
I de kommende måneder skal de tre teams udarbejde hvert deres forslag til en helhedsplan for byudvikling ved og over stationen.

Konkurrencen gennemføres som udbud med forhandling, og forslagene vurderes af et vurderingsudvalg med repræsentanter for Metroselskabet I/S, Transportministeriet og Københavns Kommune bistået af fageksperter samt et rådgivende panel. Emcon og Grandville fungerer som konkurrencerådgivere for Metroselskabet I/S.

Det vindende team får opgaven med at udarbejde en endelig helhedsplan, materiale til startredegørelse og lokalplan, input til miljøvurdering samt deltagelse i dialog med borgere, lokaludvalg og interessenter m.m.

”Jeg ser frem til at samarbejde med de dygtige og kompetente teams om helhedsplanerne. Hele udviklingsarealet har en unik placering i forhold til effektiv kollektiv transport, og mange mennesker kommer til at arbejde, bo og færdes ved København Syd. Det giver potentiale for at skabe et attraktivt og klimavenligt byområde med et trygt og levende byliv, som kan udvikle både Valby og København positivt”, siger Carsten Riis, administrerende direktør i Metroselskabet I/S.

Metroselskabet I/S har forud for konkurrencen været i dialog med lokaludvalg, organisationer, naboer og borgere med interesse i udviklingen af området. Konkurrencen løber frem til sommeren 2023, og vinderforslaget forventes offentliggjort i sensommeren 2023. Efter offentliggørelse af vinderforslaget vil der være yderligere dialog om vinderforslaget, inden en endelig helhedsplan forventes færdiggjort ultimo 2023. Herefter forventes det, at arbejdet med en lokalplan igangsættes.

Fakta

  • Metroselskabet I/S fik til opgave at etablere et nyt byområde på den nordlige side af baneterrænet ved København Syd som følge af Folketingets lov om en Cityring nr. 1566 fra 2018. Det forventes, at det nye byområde ved København Syd vil indeholde boliger, erhverv, butikker og andre bylivsfunktioner, som kan bidrage positivt til Valby som helhed, understøtte stationen og skabe mere byliv og tryghed i området.

  • Byområdet har med sin unikke stationsnære beliggenhed mulighed for at blive et attraktivt område, hvor mange mennesker nemt kan komme til og fra deres bolig, arbejde, studie og fritidsliv med kollektiv transport og derved bidrage til en mere klimavenlig hovedstad.

  • På det nuværende stationsområde er Metroselskabet I/S i gang med at anlægge en ny metrostation, nye Øresundsperroner og et fælles underjordisk omstigningsområde, der forbinder stationens forskellige kollektive transporttilbud med hinanden og med lokalområdet via et antal stationspladser både nord og syd for sporene.

  • Læs mere om baggrunden for byudvikling ved København Syd, om hvad en helhedsplan er og se input fra den første inddragelsesfase og meget mere her.

Yderligere information

Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.