Transport af det første af 34 metrotog til modernisering

11. august 2023

Fredag sendes det første af 34 tog på M1/M2 til modernisering hos Alstom. 


Metroselskabets kontrakt med Alstom om en gennemgribende modernisering af de 34 ældste tog, som tilsammen har kørt over 95 mio. km. fra Vanløse til Vestamager eller Københavns Lufthavn (på linjerne M1 og M2) føres nu ud i livet. Efter længere tids detailplanlægning er det nu blevet tid til at sende første tog afsted, og fredag d. 11. august blev første tog derfor læsset på en lastbil og skal nu fragtes til Alstoms værksted.

Gevinst for passagerer og miljøet
Leverandøren af mobilitetsløsninger vil i løbet af de kommende tre år renovere togene og dermed sikre Metroens fortsatte høje driftsstabilitet, forbedre kundeoplevelsen og gøre det nemmere at vedligeholde samt fastholde togenes høje sikkerhedsniveau. Alt imens moderniseringen står på, vil kunderne dog ikke opleve forringelser i servicen, da vi øger antallet af tog i drift.

Desuden giver moderniseringen et mindre klimaaftryk, end det fortsatte almindelige vedligehold af de ældre tog ville, ligesom moderniseringen vil forlænge togenes levetid, hvilket udskyder behovet for indkøb af nye tog.

 - Vores ambition er fortsat at levere den bedste service til vores kunder samtidig med, at vi sætter det mindst mulige klimaaftryk. Alstom skal hjælpe os med at levere på det ambitiøse mål, da moderniseringen vil bidrage til passagerernes positive oplevelse af rejser med Metroen på M1 og M2, siger Rebekka Nymark, direktør i Metroselskabet.

Øget kapacitet i moderniserede tog
Metroselskabet har iværksat flere projekter for at øge kapaciteten, driftsstabilitet, frekvensen af afgange og i det hele taget gøre Metroen til et endnu mere attraktivt valg. Moderniseringen af de 34 tog er blot ét disse projekter.

De omfattende ændringer, der udføres på Alstoms værksted i Rotterdam, indeholder udover ændringerne i indretningen, så den bliver ligesom de nye, maling af alle paneler, nye gulve, udskiftning af døre og udskifte vigtige dele af undervognen.

- Arbejdet, vi nu skal i gang med, er et godt eksempel på, at man ved hjælp af den rigtige teknologi kan modernisere ældre tog og give følelsen af så-god-som-ny fremfor blot at erstatte dem med nye tog. Ved at udskifte enkeltelementer i metrotoget i stedet for hele togsættet forbedrer vi toget for de mange tusinde daglige brugere, forlænger levetiden på togene og nedsætter klimaaftrykket. Samtidig ved vi, at der over de kommende år vil være stadigt øget kapacitetsbehov – det har vi også taget højde for i moderniseringsprocessen ved at skabe mere plads i togene, siger Jörg Nikutta, Managing Director, Alstom Danmark. 

Hele processen er planlagt i detaljer, og eksperter fra Metroselskabet og operatøren Metro Service har og vil løbende være i tæt dialog med Alstom for at give vitale input til den videre proces. 

""


Fakta om de 34 tog

 • De udgør første generation af tog til den førerløse metro i København
 • Togene har tilsammen kørt mere end 95 millioner kilometer.
 • Et metrotog er 39 meter langt og 2,65 meter bredt.
 • Denne generation af togs maksimale hastighed er 80 kilometer i timen, og med stop bliver gennemsnitsfarten 40 kilometer i timen gennem byen.
 • På M1 og M2 kører de 34 ældste tog sammen med 8 nye, så den samlede flåde på disse linjer er på 42 tog.
 • Oprindeligt skulle de 34 tog udskiftes med nye tog allerede i 2025. Moderniseringen forlænger deres levetid til 2035.
 • Dermed sætter vi et klimaftryk fra nyindkøb af tog 3 gange hvert 100 år i stedet for 4 gange. Moderniseringen er dermed en markant mere klimavenlig løsning end alternativet.
 • Med den oprindelige sædeindretning er der plads til godt 270 passagerer i hvert tog. Det øges med den nye sædeindretning til næsten 300.

Fakta – hvad er køreplanen for levetidsforlængelsen, og hvad skal der gøres ved togene

 • Kontrakten, som Metroselskabet har underskrevet med Alstom, har en samlet værdi af 30 mio. Euro
 • Kontrakten løber fra 2023, hvor detaljerne i opgaven kortlægges og de første tog sendes til Rotterdam.
 • Det sidste tog skal leveres tilbage og være i drift i 2026.
 • Der sættes nye tog ind som erstatning for dem, som er til modernisering i Rotterdam, så kunderne ikke blive påvirket.

Opgaven indebærer bl.a. at:

 • Ændre indretningen af sæderne i toget
 • Udskifte togets brandsikkerhedssystem
 • Installere nyt system til passagerinformationer – blandt andet med infoskærme
 • Udskiftning af døre
 • Udskiftning af kabler og elektronik
 • Lægge nyt gulv
 • Male inderpaneler
 • I udbuddet er der stillet krav til at leverandøren har en ordentlig miljøpolitik med hensyn til sortering og korrekt bortskaffelse af spildprodukter.

Fakta – hvem er Alstom?

Alstom servicerer mere end 35.500 køretøjer verden over og leverer serviceydelser på tværs af hele transportsystemets levetid. Det vil sige fra design over konstruktion til drift og modernisering.

En tredjedel af alle moderniseringer af togsystemer verden over bliver udført af Alstom. Virksomheden er eksperter i at levetidsforlænge køretøjer, forbedre deres energiforbrug og sænke deres CO2-udledning.

Alstom er langt fra at være en ny aktør i Danmark. Igennem de sidste 20 år har de været til stede på det danske marked, og har blandt andet leveret 500 regionaltog, signalsystemer, og teknisk udstyr til en lang række togsystemer.

Kontaktinformation
Metroselskabets og Hovedstadens Letbanens kommunikationsafdeling: Mail presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.