Skinnelægning er færdig på M4 Sydhavn

28. marts 2023

En stor milepæl for den kommende metrolinje M4 Sydhavn er nu på plads. Samtlige skinner på den nye strækning er nu lagt i begge retninger, så der er forbindelse mellem endestationen Ny Ellebjerg og Københavns Hovedbanegård. Den nye strækning åbner i 2024 og fuldender dermed M4 linjen, der kommer til at gå mellem Sydhavn og Nordhavn via Cityringen.

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og administrerende direktør for Metroselskabet Carsten Riis har været en tur under jorden for at besigtige de færdiglagte skinner samt det øvrige anlægsarbejde på hovedstadens kommende metrolinje M4 Sydhavn.

De færdige skinner markerer et væsentligt skridt mod åbningen af den metrolinje i 2024, og foran står nu arbejdet med de fem nye stationer:

”Byggeriet af M4 Sydhavn betyder, at vi i fremtiden kan bevæge os rundt i en større del af byen på en grøn og effektiv måde. Det betyder også færre biler i byen, fordi det bliver meget nemmere at komme rundt med Metroen. Når M4 Sydhavn åbner og skaber direkte forbindelse til Ny Ellebjerg, får vi også en bedre og mere sammenhængende by med mulighed for at koble sig til andre transportmuligheder og dermed skabe forbindelse til resten af landet”, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Metroen forbinder byen
Den nye del af M4-linjen får fem nye metrostationer:

• Ny Ellebjerg (kommende København Syd)
• Mozarts Plads
• Sluseholmen
• Enghave Brygge
• Havneholmen

Tilsammen med de øvrige 39 metrostationer betyder åbningen, at 73 pct. af borgerne i Københavns og Frederiksberg kommuner kommer til at bo indenfor 600 meter af en tog- eller metrostation i 2024.

”Når udvidelsen af M4 til Sydhavn står færdig i 2024, vil endnu flere få adgang til effektiv og miljøvenlig transport. Både det nye og gamle Sydhavn samt Valby har en stor koncentration af boliger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og for mange vil den nye metrolinje betyde helt nye muligheder for at bevæge sig rundt i Hovedstaden, mens det for andre betyder et nemmere og grønnere alternativ til bilen. Samtidig åbner linjen også bydelen for resten af Hovedstaden, som vil få meget lettere adgang til Sydhavns mange grønne områder og attraktive kultur- og fritidsliv”, siger Carsten Riis, administrerende direktør i Metroselskabet.

Hurtigt fra Ny Ellebjerg til Rådhuspladsen
M4 Sydhavn bliver koblet sammen med den eksisterende M3 Cityringen og M4 Nordhavn, hvilket giver nye muligheder for at komme hurtigt rundt til de trafikale knudepunkter i hovedstaden. F.eks. vil turen fra Ny Ellebjerg til Rådhuspladsen blot tage 10 minutter.

Derudover bliver endestationen Ny Ellebjerg (København Syd) på sigt én af Danmarks største stationer og dermed ikke blot hovedstadens – men også et nyt regionalt og nationalt trafikknudepunkt med Metro, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog fra Fyn, Jylland og det øvrige Sjælland samt mulighed for internationale tog fra Tyskland og Sverige. København Syd skal aflaste Københavns Hovedbanegård, der i dag er overbelastet, og skabe en direkte forbindelse til Københavns Lufthavn og Øresundsregionen.

Fakta

  • Udvidelsen af M4 indeholder fem nye metrostationer i København: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg (kommende København Syd).
  • Når linjen åbner i 2024, vil der være 44 metrostationer i alt.
  • Fra København H til Ny Ellebjerg (København Syd) er der 5,7 km spor hver vej. I 2024 vil der derfor være 43 kilometer metrospor samlet på alle metrolinjer.
  • I 2024 har 73 pct. af borgerne i København og på Frederiksberg under 600 meter til en tog- eller metrostation.
  • M4 Sydhavn forventes at få ca. 9 millioner passagerer årligt. Samlet set forventes det, at mere end 100 mio. passagerer rejser med metroen i 2024.
  • I 2024 skifter Ny Ellebjerg navn til København Syd og bliver en af Danmarks mest travle stationer, kun overgået af Nørreport, København H og Kongens Nytorv.

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.