Sådan kommer stationspladserne i Sydhavn og Valby til at se ud

16. oktober 2023

I 2024 åbner udvidelsen af metrolinjen M4 mod Sydhavn og Valby. Med de fem nye metrostationer følger også fem nye offentlige byrum, som inviterer til leg, ophold, rummelig cykelparkering og nem adgang til Metroen.

Flere træer, bænke og cykelstativer skal sørge for, at metrostationerne på forlængelsen af M4 mod Sydhavn og Valby ikke bliver travle gennemgangssteder i byen, men attraktive nye pladser til glæde og gavn for de mennesker, der bor og arbejder i nærheden af dem.

”Metroen løfter bydelene markant og binder byen sammen — ikke kun som transportmiddel, men som hjælp til gode fællesskaber og oplevelser for alle bydele og de mennesker, der bor og arbejder i dem," siger Jesper Malmkjær, der er arkitekt hos Metroselskabet, og fortsætter:

"Pladserne ved Metroen er derfor også vigtige og centrale. Det er hér, man som beboer står af Metroen og umiddelbart føler sig hjemme i sit lokalkvarter. Ligesom metrostationerne skal pladserne være tilgængeli-ge, overskuelige og trygge, og for de besøgende skal de slå tonen an for hele lokalområdet og egenarten i de omkringliggende kvarterer, samtidig med at de inviterer til at tage et pusterum i hverdagen," udtaler Jesper Malmkjær.

Forskellige formål og funktioner
Arkitekt Jesper Malmkjær fortæller, at der har været et særligt fokus på at sikre, at stationspladserne spiller sammen med de omkringliggende omgivelser og samtidig passer til kvarterets behov.

”Ved metrostationen Enghave Brygge kommer der f.eks. et stort cykelparkeringsområde med plads til ca. 400 cykler, da vi forventer meget cykeltrafik i området, når Metroen åbner. Derudover kommer der en opholdstrappe helt ned til vandet mod syd, som giver folk mulighed for at springe i vandet om sommeren eller nyde en pause på pladsen, når de sejler forbi i kajak eller båd”, fortæller Jesper Malmkjær og understreger, at der dog også er flere fællestræk mellem stationspladserne. 

”Fælles for stationspladserne er, at de alle har gode adgangsforhold for både gående og cyklister og skal fungere som trafikknudepunkter med skift mellem metro, cykel, gang og bus, og hvor der samtidig er plads til ro, ophold og leg i rare omgivelser. Derudover får alle pladserne de metroelementer, vi kender fra resten af byen med elevatortårn, trappenedgang og ovenlys, hvor det har været muligt," forklarer han.

Arbejdet er i gang
På Havneholmen, Enghave Brygge og Mozarts Plads er arbejdet med at anlægge stationspladserne allerede i gang, mens arbejdet på Sluseholmen og Ny Ellebjerg (det kommende København Syd) først starter senere. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt opføres andre byggerier i området, som optager dele af stationspladsarealet. 

Alle fem stationspladser forventes at være færdige i sommeren 2024. 

Havneholmen:
Metrostationen Havneholmen ligger på det tidligere parkeringsområde bag Fisketorvet.

Med stationspladsen bliver der skabt et nyt byrum, som både bliver trafikknudepunkt og handelsdestination, men også et grønt og roligt åndehul med attraktive og trygge opholdssteder.

Stationspladsen får bl.a. ”planteøer” med store træer og buske, som skal forbedre de mikroklimatiske forhold på pladsen, som i dag er plaget af både stærk vind og trafikstøj.

Metrostationen kommer til at betjene kunder til Fisketorvet og de mange nye bolig- og erhvervsområder på og omkring Havneholmen.

Havneholmen. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

Havneholmen. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

Havneholmen. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

Havneholmen. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

Enghave Brygge:
Stationspladsen ved Enghave Brygge er en del af transformationen af det tidligere havne- og industriområde til et attraktivt blandet erhvervs- og boligkvarter.

Pladsen skal være et levende samlingspunkt for den nye bydel med grønne bede, siddepladser, udeservering, en allé med træer og en opholdstrappe ned til vandet.

Pladsen bliver næsten 200 meter lang og anlægges med store betonfliser med forskellige overflader, som fremhæver tre tyngdepunkter på pladsen; hhv. mødet med vandet, forbindelsen til Frederiks Brygge og åbningen til Kraftværksparken. Dertil laves også et særskilt område på pladsen til cykelparkering med plads til ca. 400 cykler.

Enghave Brygge. Arkitekter: Juul & Frost Landskabsarkitekter

Enghave Brygge. Arkitekter: Juul Frost Arkitekter

Enghave Brygge. Arkitekter: Juul & Frost Landskabsarkitekter

Enghave Brygge. Arkitekter: Juul  Frost Arkitekter

Sluseholmen:
Metrostationen Sluseholmen ligger for enden af Fordgraven i et område, som er under stor udvikling med mange nye boliger og erhvervsbygninger på vej.

Stationspladsen bliver et naturligt centrum for passagerer, beboere og ansatte i området – et samlingspunkt og mødested med gode muligheder for at købe mad og drikke fra de omkringliggende cafeer.

Der etableres flere grønne kantzoner, som er rummet mellem pladsens omgivende erhvervsbygninger og selve pladsen, med muligheder for at opholde sig. Stationspladsen munder ud i en promenade og en træbrygge, som gør det muligt at nyde vandet eller udsigten.

Sluseholmen. Arkitekter: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Sluseholmen. Arkitekter: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Sluseholmen. Arkitekter: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Sluseholmen. Arkitekter: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Sluseholmen. Arkitekter: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Sluseholmen. Arkitekter: Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Mozarts Plads:
Metrostationen Mozarts Plads ligger i udkanten af pladsen, hvilket giver god mulighed for ophold i området omkring stationen.

Pladsen vil fortsat være et trafikalt omdrejningspunkt, men den sociale del styrkes, idet pladsen indrettes som et grønt byrum med mulighed for ophold, events og andre aktiviteter. Formålet er at fremme trygheden på pladsen ved at indrette pladsen, så folk i højere grad får oplevelsen af at befinde sig i en bypark end midt på en byplads.

Pladsen indrettes med store regnbede til regnvandshåndtering, et nyt springvand, lange slyngede bænke samt en græsplæne, der skaber talrige muligheder for ophold for alle.

Cykelparkeringen samles langs Borgmester Christiansens Gade for at sikre en funktionel og afgrænset placering og for at holde resten af pladsen fri til ophold.

Mozarts plads. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

Mozarts plads. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

Mozarts plads. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

Mozarts plads. Arkitekter: SLA Landskabsarkitekter

København Syd (det nuværende Ny Ellebjerg):
Metrostationen København Syd ligger tæt på S-togs- og regionaltogslinjerne og bliver et af de største trafikale samlingspunkter i hovedstaden i fremtiden.

 Pladsen bliver både transitplads for rigtig mange passagerer, samtidig med at den skal fungere som udeareal for lokalområdet, herunder studerende ved NEXT Sukkertoppen og kvarterets børn og unge.

Området byder på områder, hvor man f.eks. kan vente på toget eller tage ophold i frokostpausen - men også aktive tilbud i form af ”aktivitetsøer”, som inviterer til sport og leg.

Pladsen bliver indrettet, så den er nem og overskuelig og sikrer et godt flow for fodgængerne. Den indrettes med cykelparkering, offentligt toilet, vandpost, plantebede, bænke og mastebelysning. Derudover vil der være et busstoppested med plads til to holdende busser og en plads til afsætning med bil/taxa i en vendesløjfe. Stationspladsen vil ændre form, når København Syd udbygges til en ny bydel med blandet bolig og erhverv.

København Syd. Arkitekter: 1:1 Landskabsarkitekter

København Syd. Arkitekter: 1:1 Landskabsarkitekter

København Syd. Arkitekter: 1:1 Landskabsarkitekter

København Syd. Arkitekter: 1:1 Landskabsarkitekter

Fakta om M4 Sydhavn:

  • Udvidelsen af M4 indeholder fem nye metrostationer i København: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg (kommende København Syd).
  • Når linjen til Sydhavn og Valby åbner i 2024, vil det samlede metronet bestå af 44 metrostationer og 43 kilometer spor.
  • Fra København H til Ny Ellebjerg (København Syd) er der 5,7 km spor i hver retning.
  • Fra 2024 kan man komme fra Ny Ellebjerg (København Syd) til Rådhuspladsen på 10 minutter og til Frederiksberg på 13 minutter.
  • Metrolinjen M4 deler bl.a. kontrolcenter, styresystem, skinner, Metro Stewards og meget mere med M3 Cityringen.
  • M4 Sydhavn forventes at få ca. 9 millioner passagerer årligt. Samlet set forventes det, at mere end 120 mio. passagerer rejser med Metroen i 2024.
  • I 2024 skifter Ny Ellebjerg navn til København Syd og bliver et af Danmarks nye trafikknudepunkter.
  • Hovedentreprenører på udvidelsen af metrolinjen M4 mod Sydhavn og Valby er TunnL3, Hitachi Rail og Rhomberg/Efacec. 

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01