Så langt er vi med de kommende metrostationer

31. oktober 2022

Indretningen af metrostationerne er godt i gang

Det går stadig fint fremad med at indrette de fem nye metrostationer i Sydhavn. Her på kortet kan du få et hurtigt overblik over, hvor vi har støbt trapper, hvor der er ophængt vægbeklædning osv. Hen over efteråret fortsætter vi med at indrette stationerne under jorden – og over jorden begynder vi flere steder at overdrage dele af byggepladsen til andre byggerier.

Havneholmen

På Havneholmen er vi godt i gang med at indrette stationen under jorden med gulvbelægning, teknik og de mange andre ting der skal til for at metroen kan fungere.

Inden længe fjerner vi tårnkranen og overdrager en del af det nuværende byggepladsområde til andre entreprenører, som er i gang med andet byggeri i området.

Enghave Brygge

På Enghave Brygge fortsætter vi med at indrette stationen under jorden – blandt andet med gulv- og vægbeklædning, gangstier i tunnelrørene og forskellige elektriske installationer.

I november forventer vi at overdrage en del af det nuværende byggepladsområde til By & Havn, som skal i gang med at anlægge de kanaler, som fremtidens Enghave Brygge bliver formet af – på samme måde, som man ser andre steder i området. Det grønne byggepladshegn bliver stående, da By & Havns arbejde også vil foregå inden for hegnet.

Sluseholmen

På Sluseholmen har vi i løbet af sommeren overdraget en stor del af området til MT Højgaard, som er i gang med at opføre en ny bygning for Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S. Imens fortsætter vi med at indrette stationen under jorden – blandt andet med installation af rækværk, gelændere, ventilationssystemer, brandalarmer, og forskellige andre elektriske installationer til billetautomater, rejsekortstandere mv.

Mozarts Plads

På Mozarts Plads har vi færdiggjort den sekundære trappe ned til stationen og fjernet tårnkranen. Hen over efteråret fortsætter vi med indretning af stationen under jorden, hvor vi blandt andet lægger granitbelægningen på gulvene, trækker kabler og installerer elektronik, ligesom vi forventer at begynde at installere perrondørene på stationen.

På overfladen skal vi også i den kommende tid opfylde med grus og jord, så vi senere kan anlægge stationspladsen. I den forbindelse skal vi periodevis opbryde beton og anden overfladebelægning.

Ny Ellebjerg

På Ny Ellebjerg har vi for nylig installeret Henrik Plenge Jakobsens kunstværk 'Stella Nova' i stationsrummet, og i den kommende tid fortsætter vi med at indrette stationen under jorden med kabler, sikkerhedssystemer mv.

Siden sensommeren har vi også været i gang med at bygge det kommende omstigningsområde, som skal gøre det let at skifte mellem metro, S-tog og anden kollektiv transport på Ny Ellebjerg Station. Her har vi blandt andet lavet sekantpæle til omstigningsområdet og det fremtidige byggeri, og hen over efteråret fortsætter vi med at grave ud til omstigningsområdet.