Rådgiver til opgave på metrolinje M5 er valgt

3. november 2023

Metroselskabet har valgt COWI til rådgivningsopgaven på areal- og rettighedsområdet for en potentiel kommende metrolinje M5.

Rådgivningsvirksomheden COWI skal med landinspektørfirmaet LE34 som underrådgiver hjælpe Metroselskabet med rådgivningsopgaven på areal- og rettighedsområdet i forbindelse med forberedelserne af en mulig ny metrolinje, M5.

Rådgivningsopgaven på areal og rettighedsområdet omfatter blandt andet planlægning og udførelse af ekspropriationer i forbindelse med en mulig etablering af M5, ligesom opgaven indeholder en væsentlig del dialog med lodsejere, naboer, udviklere m.v. om forskellige forhold i relation til projektet.  

”Det er afgørende, at vi har rådgivere på areal- og rettighedsområdet, der kan hjælpe med at sikre projektets arealbehov og samtidig være i god proces og dialog med de naboer, som muligvis berøres. COWI har vist god forståelse for kompleksiteten i opgaven, herunder hvordan man kan tænke bæredygtighed ind i projektet. Vi ser frem til at samarbejde med dem om M5,” siger Mathias Mark Bornæs, enhedschef i Metroselskabet.

Specialistopgave
Valget faldt på COWI efter et EU-udbud med forhandling. I alt var der to bydende, som begge leverede gennemarbejdede tilbud i høj kvalitet og stillede med et hold bestående af kompetente rådgivere.

”Her er tale om en specialopgave, som kræver særlige kompetencer og et stort overblik, og vi har haft gode drøftelser med begge bydere,” siger Mathias Mark Bornæs.

Med den nye kontrakt er endnu en rådgiver om bord på M5-projektet. Tidligere i år blev et konsortium bestående af COWI og Arup valgt som rådgiver på miljøkonsekvensvurdering, ledningsomlægninger og anlægsprojektering.

”Vi ser frem til at sikre en god dialog med naboer og være med til at øge den bynære biodiversitet til gavn for både mennesker og natur," siger Gitte Godsk Dalgaard, Senior Vice President i COWI.

Fakta

  • Den mulige nye metrolinje M5 vil skulle sikre metro til både eksisterende byområder samt til nye bydele. Den skal desuden være med til at løse kapacitetsudfordringen i den nuværende metro på tværs af havnen samt bidrage til en bæredygtig byudvikling i de nye byområder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm.
  • Linjen forventes at bestå af 10 stationer fra København H via Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen til Lynetteholm og Østerport. Derudover skal der udarbejdes en perspektivundersøgelse af muligheden for at lukke ringen mellem København H og Østerport med flere stationer.
  • Rådgivning inden for areal og rettigheder omfatter blandt andet hovedopgaver som varetagelse af lodsejer- og naboforhold på vegne af Metroselskabet, etablering af grundlag for og gennemførelse af besigtigelse og ekspropriation, risikovurdering af ekspropriationer, bidrag til tekniske aftaler for anlæg og drift og færdigmelding af matrikulær berigtigelse af et eventuelt anlæg.
  • Metroselskabet har en ambition om at reducere klimabelastningen fra nye metrolinjer, inkl. M5, med 50 pct. sammenlignet med tidligere linjer. Samtidig skal der være fokus på kundeoplevelsen, Metroens bidrag til byen, herunder social bæredygtighed, samt arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø både i anlæg og drift. 

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01

indgåelse af rådgiverkontrakt

Fra venstre til højre:

Leveranceleder Anna Sandmann Pedersen (LE34), Teamleder Anette Pøhl (Metroselskabet), Enhedschef Mathias Mark Bornæs (Metroselskabet), Projektleder Jakob Højgaard-Geraae (COWI), Adm. direktør Carsten Riis (Metroselskabet), Vice President Henrik Steen Pedersen (COWI), Projektdirektør Russell Saltmarsh (Metroselskabet), Advokat Karina A. Fabrin Bruus (Metroselskabet), Market Director Karina Anna Petersen (COWI) og Senior Legal/Procurement Manager Vibeke Jessen (Metroselskabet)