Rådgiver til ny metrolinje er valgt

1. juni 2023

Den vigtige opgave som rådgiver på miljøkonsekvensvurdering, ledningsomlægninger og anlægsprojektering af den nye metrolinje M5 er nu fundet. Metroselskabet ser frem til samarbejdet med COWI-ARUP-JV.

Københavns Kommune, staten og Frederiksberg Kommune har besluttet at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af den nye metrolinje M5, og Metroselskabet har nu valgt rådgivere til dette arbejde samt arbejdet med ledningsomlægninger og anlægsprojektering af metrolinjen.

Efter et EU-udbud blev det et konsortium bestående af COWI A/S og Ove Arup & Partners Denmark A/S (COWI-ARUP-JV), som skal hjælpe med til at sikre høj kvalitet i første omgang i miljøkonsekvensvurderingen af metrolinje M5.

Vi byder rådgiverne velkomne på projektet og ser frem til samarbejdet om at løfte den vigtige samfundsopgave, som det er at undersøge og planlægge hovedstadens kommende metrolinje. Miljøkonsekvensvurderingen er en meget vigtig del af denne proces,” siger Russell Saltmarsh, projektdirektør på M5 i Metroselskabet. 

God proces
Fire tilbudsgivere var prækvalificeret til at byde på rådgiverkontrakten, nemlig Artelia Aecom M5, COWI-ARUP-JV, Niras / N:E:W og Rambøll Atkins M5 JV. Alle fire tilbudsgivere har indgået i en aktiv dialog med Metroselskabet og har derigennem været med til at forbedre udbudsmaterialet og skabe et godt grundlag for den fremadrettede opgaveløsning og samarbejde.

”Fra start til slut har der været en rigtig god dialog med alle bydere, som har inspireret os til en endnu bedre proces. Med M5 har vi høje mål om at bygge en metro, som har et stort fokus på kundeoplevelsen, samtidig med at vi reducerer klimabelastningen betydeligt. Det kan ikke lykkes uden samarbejde, og derfor er en stærk dialog med rådgiverne essentiel fra dag ét,” siger Russell Saltmarsh.

Også COWI og Arup ser frem til samarbejdet.

"Vi er begejstrede og føler os privilegerede over at være en del af M5-teamet, hvor vi i fællesskab skal udvikle Københavns næste metrolinje til byens mange beboere. Visionen for bæredygtighed i projektet er meget ambitiøs, og innovation og digitalisering bliver helt centrale elementer i udviklingen af nye løsninger – uden at gå på kompromis med kundeoplevelsen eller sikkerheden. Vi vil reducere klimaaftrykket markant og sætte nye standarder for fremtidens metroer," siger Flemming Billeskov Nissen, projektdirektør hos COWI.

Hos Arup er begejstringen ligeledes høj.

“Den nye M5-linje vil sætte nye standarder for klimahensyn og bidrage til en grønnere fremtid for København. Vi ser frem til at samarbejde med vores partnere på dette visionære projekt, hvor vi kan udnytte vores ekspertiser inden for design og udvikling af bæredygtige transportsystemer og ikke mindst smukke, effektive og trygge passageroplevelser, der vil løfte verdens bedste metro til næste niveau,” siger Alison Norrish, projektdirektør hos Arup.

Vinderne af rådgiverkontrakten er fundet efter et EU-udbud, og processen har været gennemført efter reglerne om ”konkurrencepræget dialog”. I løbet af den kommende tid vil Metroselskabet også vælge rådgivere til bl.a. arbejdet med arealer og rettigheder samt opgaven som assessor.

 

Fakta

  • Den nye metrolinje M5 skal sikre metro til både eksisterende byområder samt til nye bydele. Den skal desuden være med til at løse kapacitetsudfordringen i den nuværende metro over havnesnittet samt bidrage til en bæredygtig byudvikling i de nye byområder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm.
  • Linjen, der skal undersøges, består af 10 stationer fra København H via Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen til Lynetteholm og Østerport samt et afgreningskammer til en evt. kommende Øresundsmetro. Derudover skal der udarbejdes en perspektivundersøgelse af muligheden for at lukke ringen mellem København H og Østerport med flere stationer.
  • Miljøkonsekvensrapporten af M5 skal undersøge alle relevante miljømæssige perspektiver ved den valgte linje, stationer og rimelige alternativer. De miljømæssige perspektiver inkluderer bl.a. væsentlige direkte og indirekte virkninger på eks. befolkningen og menneskers sundhed, støj og vibrationer, den biologiske mangfoldighed samt påvirkning på bl.a. jordarealer, jordbund, vand, luft og klima og kulturarv.
  • Metroselskabet har et mål om at reducere klimabelastningen fra nye metrolinjer, inkl. M5, med 50 pct. sammenlignet med tidligere linjer. Samtidig skal der højt fokus på kundeoplevelsen, metroens bidrag til byen samt arbejdet med sikkerhed og arbejdsmiljø både i anlæg og drift. Dette vil derfor være hovedudfordringer, som alle kommende rådgivere også skal bidrage til at finde løsninger på.

 

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.