Passagerer kan se frem til flere metrotog på M1 og M2

6. oktober 2023

Fra slutningen af september har der kørt flere tog på de travle metrolinjer M1 og M2. Det er en vigtig milepæl i Metroselskabets arbejde med at sikre gode passageroplevelser, samtidig med at antallet af passagerer i Metroen stiger.

Som led i en større indsats for at sikre plads til de mange passagerer, der dagligt benytter Metroen, kører Metroselskabet nu med op til 32 metrotog på metrolinjerne M1 og M2, hvilket er rekord.

Det ekstra tog i drift er det første af flere tiltag, som skal øge Metroens kapacitet med 10 procent det næste halve års tid. Formålet er at kunne imødekomme den forventede store efterspørgsel blandt passagererne, så kunderne også i fremtiden vil opleve en rejse af høj kvalitet.

"Hovedstaden får flere og flere borgere, og rigtig mange vælger at køre med Metroen. Derfor vil vi gerne sikre, at der også i fremtiden er plads til passagererne, og at de fortsat har en god oplevelse. Med flere tog i drift på M1 og M2 skaber vi plads til både de ca. 200.000 dagligt rejsende på de to linjer og de mange nye passagerer,"forklarer direktør i Metroselskabet, Rebekka Nymark.

Omfattende test og yderligere tog i drift
Sideløbende arbejder Metroselskabet med at forberede Metroen til på lidt længere sigt at køre med endnu højere togfrekvens på helt ned til 90 sekunder i myldretiden.

"Vi arbejder med forskellige tiltag, som skal sikre, at vi også på længere sigt kan tilbyde en god rejseoplevelse for vores kunder. Vi har for eksempel købt flere tog og er gået i gang med at modernisere de ældre tog. At vi nu også kan køre med flere tog på M1 og M2 er en meget vigtig milepæl i dette arbejde," siger Rebekka Nymark.

Idriftsættelsen af flere – og nye - tog er forberedt grundigt i samarbejde med leverandøren Hitachi og Metroens operatør, Metro Service. I de kommende måneder planlægges trinvist indsat flere tog i myldretiden.
Kapacitetsforøgelsen er muliggjort gennem Investeringsprogrammet for M1 og M2. Programmet har til formål at øge kapaciteten flere år frem. En række projekter under Investeringsprogrammet har banet vejen for mere kapacitet, herunder indkøb af flere tog, forbedringer af spor og det førerløse styresystem samt udvidelse af kontrol- og vedligeholdelsescentret for de to linjer på Amager.

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.