Nyt samarbejde og AIP-udbud gør den førerløse Metro mere intelligent og driftssikker

16. maj 2022

Metroselskabet, Metro Service og Hitachi Rail har indgået en ny samarbejdsaftale om Digital Asset Management, der løber til 2027. Aftalen skal blandt andet optimere vedligehold og investeringer i rullende materiel og infrastruktur de næste 30 år. Næste milepæl er indkøb af et Asset Investment Planning Tool (AIP), der er udbud nu.

Metroselskabet har taget et stort skridt på rejsen for at overgå til digitalt datadrevne beslutninger inden for Asset Management. Sammen med driftsoperatørerne Metro Service og Hitachi Rail er der indgået en aftale om økonomiske og ressourcemæssige forpligtelser fra alle parter til indkøb af it-udstyr og personaleressourcer til et fælles Digital Asset Management System, som skal bruges til at prioritere vedligehold og tage beslutninger om reinvesteringer og nye investeringer i fremtiden.

”Et fælles Digital Asset Managemt System spiller en vigtig rolle for vores kernekompetence: en hurtig og driftssikker Metro, som kører døgnet rundt. Det er snart 20 år siden, at vi åbnede den første linje, så det er nu, vi skal udvikle vores kompetencer til at kunne foretage de nødvendige beslutninger og investeringer i vores assets fremover, så vi sikrer at systemet drives effektivt i fremtiden. Lige nu opjusterer vi digitalt på mange andre områder også, så vi fremover kan optimere planlægningen af nye metrolinjer og vedligeholdelsen af dem vi har i drift i forhold til driftsstabilitet, kundetilfredshed, kapacitet, klimaaftryk og andre faktorer, der kan opretholde en infrastruktur i verdensklasse til gavn for hovedstaden,” siger Rebekka Nymark, direktør i Metroselskabet.

Ny teknologi kan forudse driftsforstyrrelser
Datamængder om materiellets og IT-systemernes tilstand er hidtil primært fremkommet i manuelle processer. Med nye investeringer i teknologi er det ambitionen, at parterne overgår fra traditionelt vedligeholdsarbejde til ”Condition based and predictive maintenance”, hvor der er mulighed for at indsamle data til en fælles dataplatform, bl.a. ved at integrere datakilder fra forskellige it-systemer samt sætte sensorer op på udvalgte dele af tog, stationer og baner. Sensorerne sender løbende data til både Metroselskabet og operatørerne, så togenes og infrastrukturens tilstand kan følges i realtid. Kombineret med kunstig intelligens bliver Metroselskabet i stand til at bestemme det økonomiske og tekniske optimale tidspunkt at reparere eller udskifte vitale dele af systemet. Det giver bedre drift af systemet og mulighed for at undgå en del af de uforudsete driftsforstyrrelser.

“Hitachi Rail is proud and excited to collaborate with Metroselskabet and Metro Service to set up a Modern and Digital Asset Management as part of an enhanced business model for the 24/7 Operation and Maintenance services on the Copenhagen metro lines. Hitachi Rail will contribute to the DAM project with expertise and technologies in the field of digital and integrated systems, IoT, development of proof of concepts supported by the Hitachi Group’s global digital and technological Lumada solutions. This partnership with Metroselskabet and Metro Service for the digitalization of the maintenance of the metro systems in Copenhagen focuses on improving the passengers service and satisfaction, and contributes to the objective of green and sustainable transports in Denmark by 2025”, siger Eric Morand, VP Nordics - Hitachi Rail.

”Vi er glade for, at rammerne for at vores samarbejde med Metroselskabet og Hitachi nu er på plads, så vi kan være med til at sikre fornyelsen af den snart 20 år gamle metro. Vi kan nu koncentrere os om opgaven med at samle data og i sidste ende skabe et godt flow for det løbende vedligehold, forbedringer og øget effektivitet,” siger Claudio Cassarino, administrerende direktør i Metro Service.

Asset Investment Planning tool er sendt i udbud
Metroselskabet har netop sendt indkøb af Asset Investment Planning tool (AIP) i udbud. AIP skal understøtte ambitionerne om at træffe dataunderstøttede beslutninger om investeringer og re-investeringer. Indkøb af systemet er baseret på fælles forventningsafstemninger til funktionalitet og er en væsentlig milepæl i samarbejdet.

Digitalisering-medarbejdere i rekrutteringskikkerten
Metroselskabet har i flere år arbejdet målrettet på at implementere nye teknologiske værktøjer inden for planlægning, anlæg og drift. Udover systemer til Digital Asset Management (DAM), IoT og AIP benytter selskabet Building Information Modelling (BIM), Digitalisering af ledningsoplysninger (LER) og flere andre systemer i samarbejdet med entreprenører for at skabe effektiv fremdrift. Det betyder en naturlig efteruddannelse af medarbejdere og rekruttering af medarbejdere med nye specialist it og digitalisering kompetencer.

”Vores kompetencebehov blandt medarbejderne ændrer sig i disse år. Der vil altid være brug for dygtige ingeniører, konstruktører, økonomer, planlæggere og andre klassiske byggefagligheder, men lige nu går vi også benhårdt efter folk med kompetencer inden for data engineering, test management, 3D visualiseringer, cybersikkerhed og informationsarkitektur, siger Rebekka Nymark, direktør i Metroselskabet.

Fakta

  • Samarbejdsaftalen, der er indgået mellem Metroselskabet, Metro Service og Hitachi Rail strækker sig til 2027
  • Udbud af Asset Investment Planning Tool (AIP) løber frem til 30. maj 2022.
  • Metroens driftsstabilitet var i 2021 på 99,3 pct.
  • Metroen tog sin første tur i 2002 fra Nørreport til Vestamager (M1) og Nørreport til Lergravsparken (M2). Samlet dækker den førerløse metro i dag 39 stationer fordelt på 38 km spor. Selskabet råder i alt over 81 tog.
  • På en almindelig uge står Metroen for mere end to millioner rejser.
  • I januar 2022 rundede Metroen i alt 1 mia. rejser

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.