Ny metrolinje skal nu miljøvurderes

8. maj 2023

I takt med at byen vokser og bliver større, vokser behovet for effektiv, grøn transport. Derfor har Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og staten nu bedt Metroselskabet om at miljøvurdere en kommende metrolinje M5, som skal give endnu flere borgere adgang til metro, samtidig med at den aflaster den nuværende metro.

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og staten har nu bedt Metroselskabet om at igangsætte vurderingen af miljøkonsekvenser i forbindelse med den nye metrolinje M5.

Hen over foråret har først staten og siden kommunerne behandlet sagen, og dermed er det nu en samlet ejerkreds, der har bedt Metroselskabet om at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af linjen.

En udvidet lilla linje
Det er besluttet, at der skal undersøges ”en udvidet” lilla linje, som består af 10 stationer fra København H via Islands Brygge, Amagerbrogade og Refshaleøen til Lynetteholm og Østerport samt et afgreningskammer til en evt. kommende Øresundsmetro. Derudover skal der udarbejdes en perspektivundersøgelse af muligheden for at lukke ringen med en metrostrækning fra København H til Østerport med stationer ved Gammel Kongevej, Forum, Stengade og Rigshospitalet. Desuden ses der på muligheden for at etablere en afgrening på linjen mod Brønshøj/Nordvest.

Den nye metrolinje skal sikre metro til både eksisterende områder i København og på Frederiksberg samt til nye bydele. Den skal desuden være med til at løse kapacitetsudfordringen i den nuværende metro over havnesnittet samt bidrage til en bæredygtig byudvikling i de nye byområder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm.

Forventes færdig i 2024
Metroselskabet er ansvarlig for at udarbejde miljøkonsekvensrapporten, som forventes færdig i slutningen 2024. I første omgang skal selskabet vælge en rådgiver til at hjælpe med at udarbejde rapporten, og herefter går selve undersøgelserne i gang.

Undervejs i processen vil borgerne også få mulighed for at afgive høringssvar til rapporten i en offentlig høringsfase, hvor der planlægges forskellige inddragelsesaktiviteter. Den forventes at finde sted medio 2024.

Se hele metrolinjen, som nu miljøkonsekvensvurderes. 

Fakta om miljøkonsekvensvurderingen

  • Miljøkonsekvensrapporten af M5 skal undersøge alle relevante miljømæssige perspektiver ved den valgte linje, stationer og rimelige alternativer. De miljømæssige perspektiver inkluderer bl.a. væsentlige direkte og indirekte virkninger på eks. befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed samt påvirkning på bl.a. jordarealer, jordbund, vand, luft og klima og kulturarv. Rapporten skal desuden beskrive miljømæssige konsekvenser af nødvendige anlæg i forbindelse med et afgreningskammer til en eventuel kommende Øresundsmetro.
  • Perspektivundersøgelsen vil omhandle trafikale effekter og anlægsøkonomi, men vil ikke omfatte de forhold, som en miljøkonsekvensrapport normalt omhandler, som f.eks. miljøforhold.
  • I maj/juni 2023 forventer Metroselskabet at indgå kontrakt med den rådgiver, som skal hjælpe med at udarbejde miljøkonsekvensrapporten.
  • Rapporten forventes færdig primo 2024, hvorefter rapporten kan sendes i offentlig høring. Senere skal den endelige rapport vedtages, hvilket forventes at ske i slutningen af 2024.

Yderligere information
Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.