Ny administrerende direktør i spidsen for Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

31. maj 2022

Metroselskabet og Hovedstadens Letbane får en visionær, rutineret og driftssikker ny administrerende direktør, når kommunaldirektør i Faxe Kommune Carsten Riis til august 2022 tiltræder stillingen.

Metroselskabets bestyrelse har i dag udpeget den 46-årige Carsten Riis som ny administrerende direktør med virkning fra 1. august 2022. Som administrerende direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane skal Carsten Riis stå i spidsen for den fortsatte udvikling af en sammenhængende, bæredygtig og moderne kollektiv transport i hovedstadsområdet - herunder drive og vedligeholde den eksisterende Metro, styre udviklingen og anlæg af mere metro samt sikre, at Letbanen kommer godt i gang.

I forbindelse med ledelsesskiftet udtaler Metroselskabets bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen: ”Med Carsten Riis får vi en administrerende direktør med en stærk profil og mangeårig erfaring med topledelse. Han har solid indsigt i vigtige områder som udvikling af hovedstaden, digitalisering og økonomi og er vant til at begå sig i større organisationer med mange forskellige interessenter og samarbejdspartnere. Jeg ser frem til samarbejdet med Carsten Riis, og jeg er sikker på, at vi med ham får en administrerende direktør ved roret, der både kan lede, drive og udvikle de vigtige projekter, som organisationen er ansvarlig for”.

Carsten Riis er uddannet Cand. Scient. Pol. og har solid erfaring med topledelse i den offentlige sektor. Han kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Faxe Kommune og har tidligere været direktør i Ballerup Kommune og desuden haft ledende stillinger i Københavns Kommune, heriblandt som direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen. Han har i sin karriere bl.a. haft fokus på infrastruktur, byudvikling, økonomi og digitalisering. For Carsten Riis er det muligheden for at arbejde ambitiøst med udviklingen af fremtidens bæredygtige infrastruktur, der har været afgørende for jobskiftet:

”Metroen og den kommende Letbane spiller en afgørende rolle ift. at binde hovedstadsområdet sammen med bæredygtig kollektiv transport til gavn for borgere, virksomheder og besøgende. Jeg er meget glad for og beæret over den tillid, som bestyrelsen har vist mig med ansættelsen som administrerende direktør. Sammen med organisationens dygtige medarbejdere, bestyrelser og mange danske og internationale samarbejdspartnere ser jeg frem til at bidrage til en fortsat sikker drift og løbende modernisering af Metroen, den snarlige udvidelse af M4 til Sydhavnen og til en succesfuld åbning af Letbanen. Jeg glæder mig desuden til at fortsætte det vigtige arbejde med at skabe nye forbindelser og muligheder i hovedstadsområdet til gavn for fremtidens generationer”, siger Carsten Riis.

Carsten Riis afløser direktør Rebekka Nymark, der påtog sig hvervet som konstitueret administrerende direktør 1. maj 2022. Direktionen og direktørgruppen i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane vil således fra 1. august 2022 bestå af administrerende direktør Carsten Riis (CEO), direktør Rebekka Nymark, direktør Erik Skotting og direktør Louise Høst.

Fakta om Metroselskabet og Hovedstadens Letbane:
Metroen er en afgørende del af københavnernes hverdag, og omkring to millioner passagerer rejser med Metroen hver uge. Passagertallet forventes at stige markant i de kommende år, bl.a. som følge af udvidelsen af M4. Letbanen kommer til at køre på tværs af hovedstadsområdet, og Hovedstadens Letbane er et selvstændigt selskab, der drives parallelt med Metroselskabet. Ved at dele kompetencer og erfaringer opnår begge selskaber synergi og et stærkere fagligt miljø, der er attraktivt for medarbejderne og selskabernes interessenter. Carsten Riis bliver administrerende direktør i både Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Fakta om Carsten Riis:
• Født i Herning
• 46 år
• Nuværende kommunaldirektør i Faxe Kommune
• Tidligere karriere: Direktør i Ballerup Kommune og ledende stillinger i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning samt Sundheds- og Omsorgsforvaltning
• Uddannet Cand. Scient. Pol fra Aarhus Universitet
• Gift, bor i Valby og far til tvillinger

Kontaktinformation
Metroselskabets og Hovedstadens Letbanens kommunikationsafdeling: Mail presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.