Metroen holdt hjulene i gang

5. april 2022

Med 200.000 daglige passagerer var Metroen med til at holde samfundet i gang under Corona-pandemien. Staten kompenserede Metroselskabet for følgerne af restriktionerne, så det lykkedes at lande et resultat som forventet.

Under pandemiens nedlukninger var Metroens hovedopgave at sikre en tryg transport for de cirka 200.000 daglige passagerer, der på trods af hjemmearbejde og restriktioner havde behov for at komme hurtigt og sikkert frem.

”Udfordringerne med Corona-pandemien har naturligvis sat sine præg på vores aktiviteter og resultater her i Metroselskabet, men ca. 200.000 passagerer har alligevel dagligt brugt Metroen i 2021. Passagertallet har været ca. halvdelen af det forventede, hvorfor vi er taknemmelige for, at vi er blevet kompenseret af staten for de manglende passagerindtægter. Desuden er vi fortrøstningsfulde i forhold til at få passagererne retur, for vi nyder fortsat godt af en meget høj passagertilfredshed”, siger Jørn Neergaard Larsen, bestyrelsesformand i Metroselskabet.

I alt rejste 73,4 mio. passagerer med Metroen i 2021, og selv om det er langt under, hvad selskabet havde forventet, var det trods alt 10 mio. flere passagerer end i 2020. I alt har flere end 1 milliard passagerer nu rejst med Metroen siden åbningen i 2002, og passagervæksten er fortsat ind i 2022.

”Lige så snart restriktionerne er blevet fjernet, kan vi se, at passagererne vender retur til Metroen, når de skal til og fra arbejde eller uddannelse eller rundt i byen i det hele taget. Metroen spiller en vigtig rolle for mange tusinde mennesker, som hver eneste dag ønsker at bidrage til en mere bæredygtig by og en bedre luftkvalitet”, siger Jørn Neergaard Larsen.

Metroens operatør sikrede en høj driftsstabilitet i 2021, og passagererne kvitterede med en meget høj brugertilfredshed.

Fakta

  • Årets resultat før af- og nedskrivninger udgjorde et overskud på 381 mio. kr., hvilket er på niveau med det forudsatte, da selskabet er blevet kompenseret af staten for tab som følge af COVID-19. Selskabets overskudsgrad udgjorde 22 pct.

  • Metroen registrerede i alt 73,4 mio. passagerer i 2021. Langt under den oprindelige forventning – men trods alt en fremgang på cirka 10 mio. passagerer i forhold til 2020. Staten har kompenseret Metroselskabet for de tabte passagerindtægter som følge af Corona-pandemien.

  • Metroens Net Promoter Score måler kundernes villighed til at anbefale Metroen til andre på en skala fra -100 til +100. Resultatet for 2021 blev på +64 og dermed på niveau med 2020. Sammenlignet med øvrig kollektiv transport og mange øvrige brancher ligger Metroens NPS meget højt, og dette sikres ved at levere kerneopgaven; døgnet rundt at give kunderne hurtig, højfrekvent, driftssikker og bæredygtig transport.

  • Metroen opretholdt i 2021 et højt niveau for samlet driftsstabilitet på 99,3 pct. Driftsstabiliteten regnes som faktiske afgange kørt i overensstemmelse med planlagte afgange, og stabiliteten oversteg målsætningen på 98 pct. Det var samtidig en forbedring fra 2020, hvor tallet lå på 99,1 pct.

  • I slutningen af 2021 begyndte entreprenørerne på M4 Sydhavn med skinnelægning og installation af elektriske- og mekaniske systemer samt at aptere stationerne med vægpaneler, belysning etc. Arbejdet fortsætter i 2022, inden de forventede testkørsler kan begynde i 2023. Den nye metrostrækning bliver 4,5 km lang, den får fem stationer og forventes at blive brugt ca. 9 mio. passagerer om året i 2030. Forlængelsen af M4-linjen går fra København H til København Syd og ventes at slå dørene op for passagererne i 2024 som planlagt.

Yderligere information

Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.