Kunstværker er klar på hovedstadens nye metrostationer

22. maj 2024

Når de fem nye metrostationer åbner på M4-linjen til Valby og Sydhavn den 22. juni, er kunsten rykket ned i stationsrummene som en integreret del af arkitekturen. De unikke kunstinstallationer er nu færdige, og det er første gang, at kunsten er tænkt ind i metrobyggeriet helt fra begyndelsen. 

En helt ny oplevelse venter passagererne på den kommende forlængelse af M4-linjen til Sydhavn og Valby. Når de fem nye stationer åbner den 22. juni, vil de stå klar med fuldt integrerede kunstværker, der kobler transport, arkitektur og kunst i en skala, der ikke er set i nyere tid i Danmark. Værkerne er blevet en realitet med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond, Villum Fonden og Statens Kunstfond. Sidstnævnte står bag udvælgelsen af de fem kunstnere og deres værker.  
 
“Vi har altid fokus på at give vores kunder den bedste rejseoplevelse. Med kunsten som en fuldt integreret del af stationerne allerede fra designfasen har vi videreudviklet Metroens arkitektoniske udtryk. Med fondenes støtte har det været muligt at give de nye stationer et unikt særpræg og dermed også give passagererne mulighed for nye og anderledes oplevelser af det offentlige rum. Værkerne vil formentlig blive en helt ny turistattraktion, som man også ser på metrostationer i udlandet”, siger Rebekka Nymark, direktør i Metroselskabet. 

Værkerne er skabt til den enkelte station og har et fælles tema, der reflekterer over tid og rum, geologi og vand. Kunstnerne har således været optaget af det underjordiske med ophævelsen af fornemmelsen af sted og tid, uendelighed, hastighed, samt nærheden til vand og geologien i lokalområdet.

“Værkerne er integrerede og skabt til det enkelte stationsrum og repræsenterer dermed en unik sammensmeltning af Metroens funktionalitet, kunst og arkitektur. Det er ekstraordinært, at kunst har været tænkt ind i byggeprocessen fra starten. Kunstens vigtighed, værdi, og betydning er således tydeliggjort i det urbane og globaliserede rum, som vi ikke har set i denne skala i Danmark i nyere tid. Det er et absolut banebrydende projekt, og det er en stor glæde, at der nu er kunstoplevelser dér, hvor mange mennesker mødes, stopper op og haster videre”, siger Anja Franke, udvalgsleder for Legatudvalg for Billedkunst i Statens Kunstfond.

Kig op og opdag æstetikken

Sidste hånd er netop lagt på værkerne, og åbningen af de nye metrostationer vil dermed markere en slags officiel fernisering. Da kunstværkerne er tænkt ind i stationerne fra begyndelsen, har kunstnerne fået mulighed for at bruge stationsrummet på nye måder. F.eks. indgår betonelementer og vægpaneler i nogle af kunstværkerne, mens andre har taget lofterne i brug eller udnytter de høje rum over rulletrapperne. 

”For os i Metroselskabet har det været en helt særlig oplevelse at arbejde tæt sammen med kunstnerne og fondene. Det har været helt nyt for os, og vi har været meget glade for det gode samarbejde, hvor mange forskellige fagligheder og hensyn har skulle finde sammen, for at få kunstværkerne til at gå hånd i hånd med kompleks ingeniørkunst, sikkerhedskrav og funktionalitet. Vi er meget glade for, at det er lykkedes, og at kunstnerne er tilfredse med realiseringen af deres værker. Vi håber og tror, at vores kunder også bliver glade for kunsten, når de rejser med Metroen.” siger Rebekka Nymark. 

De fem kunstværker

Rejse i tid, rum og lys

På Havneholmen har kunstnergruppen SUPERFLEX gjort sig tanker om, hvad der ville ske, hvis toget ankom til stationen med lysets hastighed. Det placerer de rejsende i et science fiction-univers, hvor ure, informationstavler og skraldespande er placeret og opfører sig markant anderledes end normalt.

Kunst på Havneholmen
Kunst på Havneholmen
Kunst på Enghave Brygge
Kunst på Enghave Brygge

Arkæologiske fund eller science fiction

På Enghave Brygge har kunstneren Pernille With Madsen skabt forskellige elementer, som kobler teknologi, arkæologi og geologi, blandt andet ved at indarbejde lysinstallationer i nogle af stationens betonelementer og tilføje abstrakte relieffer og betonudsmykninger.  

Lys og geologiske strukturer

På Sluseholmen hænger en otte meter lang stålskulptur over rulletrapperne og er med til at sprede lyset i stationen, lige som en betonbjælke med indstøbte geologiske strukturer inspireret af kiselalger og vandet spreder sig over perronen. Begge dele er udført at kunstneren René Schmidt.  

Kunst på Sluseholmen Metrostation
Kunst på Sluseholmen Metrostation
Kunst Mozarts Plads
Kunst på Mozarts Plads

Abstrakt vægmaleri blander nutid og fremtid

 

Mozarts Plads har fået et altomfavnende maleri med abstrakte og lokale figurer på vægpanelerne udført af den lokale kunstner Christian Schmidt-Rasmussen. Pendlere skal formentlig bruge år på at opdage alle detaljerne.  

Himlen over København Syd

På København Syd er der også en reference til rummet. Her præsenteres de rejsende for et astronomisk ur af kunstneren Henrik Plenge Jakobsen. Uret, der hænger på endevæggen ved rulletrapperne, viser et præcist billede af en række af himmellegemernes aktuelle position over stationen på en baggrund af blå paneler i syv nuancer for at understrege himmelrummet. 

Kunst København Syd
Kunst kbh syd

Fakta: Om udvidelsen af M4 til Sydhavn og Valby

  • Udvidelsen af M4 består af fem nye metrostationer i København: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd. 
  • Når den nye sydlige del af M4 bliver taget i brug, kan man rejse direkte mellem Orientkaj i Nordhavn til København Syd i Valby over Østerbro, City, Vesterbro og Sydhavn. Undervejs kan man skifte til M3 Cityringen på seks stationer og til linjerne M1 og M2 på Kongens Nytorv.
  • Med åbningen bliver det muligt at skifte mellem metro og S-tog på otte stationer og mellem metro og regionaltog på seks stationer. 
  • Efter åbningen vil det samlede metronet bestå af 44 metrostationer og 43 kilometer spor. 
  • Når de nye stationer åbner, bliver rejsetiden med Metroen mellem København Syd og Rådhuspladsen cirka 10 minutter og mellem København Syd og Frederiksberg cirka 17 minutter 
  • Metrolinjen kører døgnet rundt med høj frekvens og vil binde de nye byudviklingsområder og eksisterende byområder i Sydhavn og Valby bedre sammen. 
  • Fra 2030 forventes de fem nye stationer at få ca. otte millioner passagerer årligt. De første år efter åbningen vil det årlige passagertal være lavere, fordi det erfaringsmæssigt tager tid at vænne folk til en ny linje. 
  • Samlet set forventes det, at mere end 135 mio. passagerer rejser med Metroen i 2024.  

Kort om Statens Kunstfond

Statens Kunstfond er Danmarks største kunstfond, der arbejder for at give borgere i hele landet kunstoplevelser af høj kvalitet og udvikle kunstnerisk talent. Fonden har ca. 60 puljer og giver penge til produktion og formidling af billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Pengene fordeles på baggrund af ansøgninger, og man kan blandt andet søge til spillesteder, teaterfestivaler, forfatterarrangementer, børn og unges møde med kunst, kunst på hospitaler og skoler samt oversættelse af litteratur. Der bliver hvert år uddelt midler til mere end 6000 projekter eller kunstnere.

Læs mere om Statens Kunstfond på www.kunst.dk

Kort om Det Obelske Familiefond 

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond, som årligt uddeler 110-130 mio. kr. til almennyttige projekter inden for Samtidskunst og klassisk musik, Unge i udsatte positioner og Udvikling i Nordjylland. Fondets støtte til samtidskunst bygger på en overbevisning om, at kunst af høj kvalitet tilbyder nye perspektiver på tilværelsen, fremmer refleksionen hos den enkelte og samtalen blandt de mange. Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel, men historien begyndte allerede tilbage i 1787 med virksomheden C.W. Obel i Aalborg. 
  
Læs mere om Det Obelske Familiefond på www.obel.com 
  
Kort om Villum Fonden

Villum Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2023 uddelte Villum Fonden 1,1 mia. kr. Villum Fonden er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. 

Læs mere på www.villumfonden.dk

Yderligere information

Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01