Konstitueret adm. direktør i Metroselskabet

1. april 2022

Metroselskabets administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen har opsagt sin stilling pr. 1. maj 2022.

Metroselskabets bestyrelse har besluttet at udpege direktør Rebekka Nymark til konstitueret administrerende direktør fra 1. maj 2022 og frem til en ny administrerende direktør kan tiltræde efter Henrik Plougmann Olsen. Ifølge lov om Letbanen på Ring 3 betyder dette også, at Rebekka Nymark indtræder som konstitueret adm. direktør for Hovedstadens Letbane fra 1. maj 2022.

"På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Rebekka Nymark for at påtage sig den vigtige opgave. Rebekka har et indgående kendskab til organisationen og forretningen fra sine 12 år i selskabet. Vi er overbeviste om, at Rebekka sammen med ledelse og medarbejdere vil fortsætte den gode drift af selskabet i perioden, frem til den nye administrerende direktør er fundet og tiltræder," siger bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen.

Det forventes, at stillingen som administrerende direktør bliver slået op i løbet af april 2022. I juni planlægger bestyrelsen at kunne godkende ansættelsen og offentliggøre navnet på den nye direktør. Tiltrædelsesdatoen afhænger af vedkommendes opsigelsesvarsel, men bestyrelsen søger at minimere perioden mest muligt.

Yderligere information

Metroselskabets kommunikationsafdeling: presse@m.dk – telefon 72 42 49 01.