Informationsmøde om nye Øresundsperroner og gangtunnel på Ny Ellebjerg

2. januar 2023

I 2023 forventer vi at gå i gang med byggeriet af perroner til Øresundstogene og en ny gangtunnel under sporene til perronerne og det fælles omstigningsområde. Byggeriet er en del af udviklingen af Ny Ellebjerg som et trafikalt knudepunkt i hovedstaden, når stationen skifter navn til København Syd.

Fra den 9. december 2022 til den 3. februar 2023 er Miljøkonsekvensrapporten for byggeriet – dét der tidligere hed VVM-Undersøgelse – i offentlig høring hos Trafikstyrelsen. I den forbindelse inviterer vi til

Informationsmøde om Øresundsperronerne og gangtunnelen under sporene
torsdag den 12. januar 2023 kl. 19 til ca. 21
i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 5 i Valby

På mødet fortæller vi lidt mere om, hvad der skal bygges, og hvordan byggeriet forventes at påvirke omgivelserne, mens det står på. Vi fortæller også mere om, hvordan du i forbindelse med høringsfasen kan give din mening til kende.

Du behøver ikke at tilmelde dig på forhånd – vi glæder os til at se dig.

Du kan følge byggeriet på Ny Ellebjerg her på vores hjemmeside, m.dk/nyellebjerg