H.M. Kongen åbner ny metro til Sydhavn og Valby

26. april 2024

Forlængelsen af metrolinjen M4 til Sydhavn og Valby åbner lørdag den 22. juni. Det markeres med en stor gadefest og en åbningsceremoni, hvor H.M. Kongen deltager og officielt erklærer forlængelsen af M4 åben for passagerer.

Forlængelsen af metrolinjen M4 til Sydhavn og Valby åbner lørdag den 22. juni. Det markeres med en stor gadefest og en åbningsceremoni, hvor H.M. Kongen deltager og officielt erklærer forlængelsen af M4 åben for passagerer.

Lørdag den 22. juni indvies M4 til Sydhavn og Valby efter knap seks års anlægsarbejde. Det sker med en stor gadefest og en officiel åbningsceremoni, der afholdes på Mozarts Plads. Her har H.M. Kongen givet tilsagn om at indvie metroforlængelsen og officielt erklære de fem nye stationer åbne for passagerer.

”Det er altid en historisk dag, når nye metrostationer åbner. Vi er derfor meget glade for, at Kongehuset har givet tilsagn om, at Hans Majestæt Kongen vil deltage i åbningen af M4 til Sydhavn og Valby. Med mere metro sikrer vi ikke blot et stærkere og mere effektivt trafiknet i hovedstaden, vi skaber også nye, hurtige forbindelser fra København til resten af regionen og landet”, siger direktør i Metroselskabet, Erik Skotting.

Når de fem nye stationer på M4 åbner, vil det nye trafikale knudepunkt, København Syd, gøre det let for passagererne at skifte mellem metro, bus, regional- og S-tog. Med forlængelsen af M4 til Sydhavn og Valby vil passagerne dermed få flere nye forbindelser ind og ud af byen, til resten af landet og på længere sigt ud i Europa.

Godkendelse til at køre med passagerer
Før M4-forlængelsen kan åbne og tages i brug, skal den endelige myndighedsgodkendelse dog på plads, hvor der gives tilladelse til at køre med passagerer. Tilladelsen gives, når myndighederne vurderer, at grundlaget er godt nok til en sikkerhedsgodkendelse, og sikkerhedsgodkendelsen ventes derfor først at blive opnået kort tid før åbningsdatoen.

”Der er fortsat en række vigtige leverancer og milepæle, der skal nås, før vi åbner – herunder godkendelse fra Trafikstyrelsen til at køre med passagerer. I de kommende måneder vil vi derfor have fuldt fokus på at få alle tests og dokumentationer på plads, så vi kan få den endelige godkendelse til at køre med passagerer”, oplyser Erik Skotting.

Inden da vil metrolinjerne M3 og M4 skulle lukke ned i cirka ét døgn – hvilket forventeligt bliver i en weekend. Lukningen sker cirka én måned før åbningen i forbindelse med den såkaldte Trial Run fase, hvor systemet justeres for eventuelle fejl, og drifts- og vedligeholdelsespersonalet opbygger rutine med det nye system og de mange procedurer. 

Mindre forstyrrelser i tiden omkring åbningen
Uanset hvor godt prøvedriften forløber inden åbningen af M4 til Sydhavn og Valby, kan der forventes uregelmæssigheder både før og efter åbningen, når kunderne tager den nye metrolinje i brug.

”Det er helt naturligt, at der vil forekomme mindre forstyrrelser i driften - både, når der testkøres frem mod åbningen, og når systemet møder passagererne i den første tid. Sammen med vores driftsoperatør har vi fuldt fokus på at forebygge og begrænse mulige gener for passagererne og løse de problemer, der måtte opstå”, forklarer Erik Skotting.

Når forlængelsen af M4 åbner, kan passagererne rejse direkte mellem Orientkaj i Nordhavn og København Syd i Valby. Undervejs kan man skifte til M3 Cityringen på seks stationer og til linjerne M1 og M2 på Kongens Nytorv. Derudover bliver det muligt at skifte mellem både S-tog og regionaltog på København Syd, København H og Østerport samt S-tog på Nordhavn.

Frem imod den 22. juni vil Metroselskabet løfte sløret for indholdet i både det formelle åbningsarrangement og ved gadefesten.

H.M. Kongen indvier M4 Syd

Fakta om M4

 • Udvidelsen af M4 består af fem nye metrostationer i København: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og København Syd.
 • Efter åbningen vil det samlede metronet bestå af 44 metrostationer og 43 kilometer spor.
 • Med åbningen bliver det muligt at skifte mellem metro og S-tog på otte stationer og mellem metro og regionaltog på seks stationer.
 • Når de nye stationer åbner, bliver rejsetiden med Metroen mellem København Syd og Rådhuspladsen cirka 10 minutter og mellem København Syd og Frederiksberg cirka 17 minutter
 • Metrolinjen kører døgnet rundt med høj frekvens og vil binde de nye byudviklingsområder og eksisterende byområder i Sydhavn og Valby bedre sammen. 
 • Fra 2030 forventes de fem nye stationer at få ca. otte millioner passagerer årligt. De første år efter åbningen vil det årlige passagertal være lavere, fordi det erfaringsmæssigt tager tid at vænne folk til en ny linje.
 • Samlet set forventes det, at mere end 135 mio. passagerer rejser med Metroen i 2024. 

Fakta om åbningsdagen

 • Åbningen af metroudvidelsen til Sydhavn og Valby markeres med en stor fest og en åbningsceremoni på Mozarts Plads i det Gamle Sydhavnen, hvor H.M. Kongen deltager.
 • Åbningsfejringen på Mozarts Plads vil være inspireret af festlighederne på Rådhuspladsen ved M3 Cityringens åbning i 2019 – dog i mindre skala og med mere inspiration fra en traditionel gadefest.
 • Aktiviteterne på Mozarts Plads starter klokken 11.00 og slutter kl. 17.00.
 • Frem imod den 22. juni vil Metroselskabet løfte sløret for indholdet i både det formelle åbningsarrangement på Mozarts Plads og ved de øvrige aktiviteter i området.
 • På Rejseplanen.dk er det allerede nu muligt for passagerer at fremsøge deres rejse på M4-forlængelsen